• Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 17: Công ty bảo hiểm

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 17: Công ty bảo hiểm

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm rủi ro, công cụ quản trị rủi ro, bản chất và chức năng của bảo hiểm, công ty bảo hiểm, những yếu tố của rủi ro có thể bảo hiểm, các hoạt động của công ty bảo hiểm, bán hàng và marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   40 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Nguyễn Thị Kim Nga

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Nguyễn Thị Kim Nga

  Bài giảng Kinh tế môi trường trang bị cho người học những hiểu biết về: Nhập môn kinh tế tài nguyên và môi trường; dân số, môi trường và tăng trưởng kinh tế; phát triển bền vững; nguyên nhân kinh tế gây ô nhiễm và suy thoái môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   54 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1 giới thiệu tổng quan về môn học Kinh tế môi trường. Thông qua chương này người học có thể hiểu được cơ bản về kinh tế môi trường là gì, các vấn đề môi trường toàn cầu hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 (tt) - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 (tt) - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1 tiếp tục giới thiệu tổng quan về môn học Kinh tế môi trường. Trong chương này người học có thể biết được thông tin về môn học, mục tiêu của môn học, yêu cầu của môn học, cách đánh giá môn học, lịch trình chung của môn học, trọng số đề thi kết thúc môn học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   26 p ntt 11/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.2 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.2 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Phát triển bền vững (tt). Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Sự cần thiết phải có các chỉ số phát triển bền vững, nguyên tác xây dựng các chỉ số xây dựng chỉ số phát triển bền vững cho địa phương, các chỉ số quan trọng, vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam.

   96 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2.1 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Phát triển bền vững. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Vai trò của môi trường trong phát triển kinh tế, lịch sử thuật ngữ phát triển bền vững, định nghĩa phát triển kinh tế, điều kiện để phát triển kinh tế, các thách thức của phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo...

   24 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 (bổ sung) - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 (bổ sung) - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Hàng hóa chất lượng môi trường. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Chất lượng môi trường là hàng hóa, tài nguyên sở hữu chung, hàng hóa công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   9 p ntt 11/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Kinh tế học ô nhiễm. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Ô nhiễm và suy thoái môi trường, Thӏ trường và cân bằng thị trường, thất bại thị trường và ngoại ứng, mô hình hóa ô nhiễm, các biện pháp điều chỉnh, sử dụng công cụ kinh tế trong kiểm soát ô nhiễm.

   26 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Đàm Thị Tuyết

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Phân tích lợi ích-chi phí. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Sự lựa chọn từ quan điểm kinh tế học, định nghĩa CBA, các bước thực hiện CBA, Xác định B và C theo thời gian, biến thời gian và chiếc khấu, các phương pháp xác định tỷ lệ chiết khấu, các chỉ tiêu để lựa chọn/đánh...

   14 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 2 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 2 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật quy định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu,...

   10 p ntt 11/04/2021 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 3 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 3 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Môi trường kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Những áp lực của môi trường kinh doanh; môi trường kinh doanh: môi trường vật chất, môi trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi trường chính trị, môi trường pháp lí, môi trường xã...

   21 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 1: Bản chất của hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của hoạt động kinh doanh, bản chất của hệ thống kinh doanh, sự cần thiết của kinh doanh, các hình thức hoạt động kinh doanh, các loại tổ chức kinh doanh, các yếu tố...

   10 p ntt 11/04/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số