• Bài giảng Quản trị học: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Quản trị học: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Quản trị học: Giới thiệu môn học do Trần Đăng Khoa biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   10 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị, nhà quản trị, phân tích môi trường, quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Trách nhiệm xã hội của tổ chức, sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức, quản trị một tổ chức có đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Quản trị chiến lược

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 3: Quản trị chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định sứ mạng, xác định mục tiêu, xác định mục tiêu, đánh giá nội bộ, lựa chọn chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan thiết kế cấu trúc tổ chức, đánh giá các loại cấu trúc, các yếu tố ảnh hưởng, lựa chọn cấu trúc phù hợp với chiến lược, thúc đẩy việc đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Dàn ý về quản trị nguồn nhân lực, tạo lập mối quan hệ việc làm, duy trì mối quan hệ việc làm, HRIS, internet, intranets & extranets, kết thúc mối quan hệ việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của giao tiếp trong quản trị, quy trình giao tiếp, giao tiếp trong nhóm, các kênh giao tiếp trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành của nhóm làm việc, những yếu tố đầu vào của nhóm làm việc, các quá trình của nhóm làm việc theo, nhóm đặc nhiệm và các đội. Mời các bạn cùng tham khảo nội nội dung chi tiết.

   20 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Quản trị sự thay đổi và xung đột

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Quản trị sự thay đổi và xung đột

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 8: Quản trị sự thay đổi và xung đột" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị sự thay đổi, quản trị việc kháng cự đối với sự thay đổi, quản trị xung đột, mối quan hệ giữa xung đột và sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế

  Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức, tổ chức thẩm định dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường của dự án, nghiên cứu về kỹ thuật của dự án, tổ chức quản trị và nhân sự của dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p ntt 24/09/2020 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quy luật số lớn và tính quy luật thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 24/09/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số