• Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh - Sưu tầm và thiết kế bởi Phạm Việt Vũ

    Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh - Sưu tầm và thiết kế bởi Phạm Việt Vũ

    tài liệu thông tin đến các bạn những kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản nhất đó là cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh; ngữ danh từ; ngữ động từ; sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ; đại từ; tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan; một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)...

     129 p ntt 25/02/2022 92 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số