• Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ 1): Phần 1

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích khách quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích chính sách tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p ntt 22/05/2023 13 0

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ 1): Phần 2

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, phân tích hình hình tăng trưởng và dự báo tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   168 p ntt 22/05/2023 15 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 1

  Cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán)" được biên soạn nhằm giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hệ thống sơ đồ kế toán chủ yếu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   172 p ntt 22/05/2023 16 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán)" trình bày nội dung phần 4 - Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   286 p ntt 22/05/2023 23 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển số 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển số 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển số 1: Hệ thống tài khoản kế toán)" trình bày danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   393 p ntt 22/05/2023 20 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển số 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển số 1: Hệ thống tài khoản kế toán): Phần 2

  Cuốn sách "Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển số 1: Hệ thống tài khoản kế toán)" tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh họa cụ thể để bạn...

   342 p ntt 22/05/2023 25 0

 • Ebook 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ ngày 1/1/2014: Phần 1

  Ebook 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ ngày 1/1/2014: Phần 1

  Ngày 06/12/2012, Bộ Tài Chính ra Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. Mời các bạn cùng tìm hiểu về các...

   247 p ntt 22/05/2023 22 0

 • Ebook 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ ngày 1/1/2014: Phần 2

  Ebook 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ ngày 1/1/2014: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Giải trình bằng văn bản, lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên); sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ; sử dụng công việc của chuyên gia; hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài...

   278 p ntt 22/05/2023 15 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, quản lý thu chi trong doanh nghiệp, phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p ntt 22/05/2023 12 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Chi phí vốn và cơ cấu vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý tài sản trong doanh nghiệp, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p ntt 22/05/2023 10 0

 • Ebook Marketing định hướng vào khách hàng: Phần 1

  Ebook Marketing định hướng vào khách hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Marketing định hướng vào khách hàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành đạt của tổ chức; Ưu tiên lập kế hoạch marketing - thiết lập nề nếp làm việc; Phát hiện những cơ hội trên thị trường; Tối ưu hóa cách thỏa thuận - cân đối cơ hội và khả năng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   163 p ntt 22/05/2023 26 0

 • Ebook Marketing định hướng vào khách hàng: Phần 2

  Ebook Marketing định hướng vào khách hàng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Marketing định hướng vào khách hàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tăng mức độ hài lòng thông qua định giá và phân phối; Trình bày cam kết chung của tổ chức về việc đảm bảo hài lòng; Làm việc với người khác trong nội bộ tổ chức nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng; Các dịch vụ khu...

   178 p ntt 22/05/2023 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số