• Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 1 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 1 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 1 Một số khái niệm mở đầu thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: mô tả số học, tín hiệu analog và digital, hệ thống số, ưu và nhược điểm của kỹ thuật số,...

   11 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 2 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 2 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 2 Hệ thống số thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: định nghĩa, hệ số thập phân, hệ số nhị phân, phép cộng nhị phân, phép nhân nhị phân, số nhị phân có dấu,...

   27 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 3 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 3 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 3 Các cổng logic & Đại số Boolean thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: hằng số Boolean và biến, bảng chân trị, cổng OR, cổng AND, cổng NOT,...

   27 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 4 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 4 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 4 Mạch logic thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: biểu diễn bằng biểu thức đại số, rút gọn mạch logic, phương pháp rút gọn, phương pháp biến đổi đại số, bìa Karnaugh,...

   44 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 5 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 5 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 5 Flip – Flops thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: giới thiệu Flip-Flops, mạch chốt cổng NAND, trạng thái SET mạch chốt, mạch chốt cổng NOR, lip-Flops và xung clock,...

   24 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 6 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 6 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 6 Mạch số học thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: bộ cộng nhị phân song song, quá trình xử lý phép cộng, IC bộ cộng, bộ cộng BCD,...

   9 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 7 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 7 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 7 Bộ đếm và thanh ghi thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: bộ đếm không đồng bộ, quy ước về trọng số, số MOD, trễ trong bộ đếm không đồng bộ, bộ đếm đồng bộ,...

   41 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 8 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 8 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 8 Đặc điểm của IC số thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: thông số dòng và áp, thời gian trễ, nguồn cung cấp, ảnh hưởng của nhiễu, mức điện áp,...

   22 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 11 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 11 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 11 Thiết bị nhớ thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: thuật ngữ thường sử dụng, hoạt động của bộ nhớ, cấu trúc của bộ nhớ,...

   27 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 9 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 9 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 9 Các mạch số thường gặp thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: mạch giải mã/mạch mã hóa, mạch ghép kênh, mạch phân kênh, mạch so sánh, chuyển mã, Data Bus

   25 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 10 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 10 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

  Chương 10 Kết nối với mạch tương tự thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: biến đổi D/A, ngõ ra tương tự, bước nhảy, ngõ vào BCD, mạch biến đổi D/A, ứng dụng DAC, hoạt động của bộ DAC,...

   20 p ntt 29/04/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - Bùi Văn Thành

  Chương 1 Những khái niệm cơ bản thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về lý thuyết thông tin, hệ thống truyền tin, rời rạc hóa một nguồn tin liên tục, độ đo thông tin, mã hoá, điều chế.

   68 p ntt 29/04/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số