• Ebook English for Environmental technology: Part 1

  Ebook English for Environmental technology: Part 1

  Phần 1 cuốn sách "English for Environmental technology" trình bày nội dung bài các bài học: Environmental science and technology, the atmosphere and ecosystem, energy resources, air pollution, noise pollution. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p ntt 19/01/2017 4 2

 • Ebook English for Environmental technology: Part 2

  Ebook English for Environmental technology: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các bài học từ bài 6 bao gồm: Water pollution, wastewater treatment, solid wastes, solid waste management, sustainable development. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p ntt 19/01/2017 3 1

 • Ebook Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí: Phần 1

  Ebook Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí" trình bày các nội dung: Nhập môn sắc ký khí và các khái niệm cơ bản, kỹ thuật và phương pháp làm việc của phương pháp sắc ký khí, sắc ký khí mao quản, chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc ký. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p ntt 19/01/2017 1 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí: Phần 2

  Ebook Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí" trình bày các nội dung: Phân tích định tính trong sắc ký khí, phân tích định lượng trong sắc ký khí, các kỹ thuật phụ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ntt 19/01/2017 0 0

 • Ebook Hóa học và hóa lý polyme (tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Hóa học và hóa lý polyme (tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn Hóa học và hóa lý polyme, phần 2 trình bày các nội dung: Tổng quan về tính chất vật lý của polyme, cấu trúc của polyme, tính chất đàn hồi, dung dịch polyme, một số phương pháp hóa lý nghiên cứu polyme. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p ntt 19/01/2017 2 0

 • Ebook Hóa học và hóa lý polyme (tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Hóa học và hóa lý polyme (tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học và hóa lý polyme" được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày các nội dung: Mở đầu, trùng hợp, chuyển hóa vòng thành polyme mạch thẳng, đồng trùng hợp, trùng ngưng, đặc điểm phản ứng và chuyển hóa hóa học của polyme. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ntt 19/01/2017 2 0

 • Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 1

  Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh)" do Phan Thanh Sơn Nam biên soạn đã giới thiệu chung về hóa học xanh và kỹ thuật xanh, xúc tác có khả năng thu hồi và tái sử dụng, tổng hợp hữu cơ trong dung môi xanh là chất lỏng ion.

   310 p ntt 19/01/2017 5 0

 • Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 2

  Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh)" trình bày các nội dung: Tổng hợp hữu cơ trong dung môi xanh là mô trường chứa nước, tổng hợp hữu cơ trong dung môi xanh là CO2 siêu giới hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p ntt 19/01/2017 3 0

 • Ebook Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện: Phần 1

  Ebook Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện: Phần 1

  Cuốn sách Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện gồm 7 chương: Những khái niệm cơ bản, Các phần tử trong hệ thống tự động điều khiển thiết bị điện, Một số hệ thống điều khiển có tiếp điểm, Điều khiển bằng mạch không tiếp điểm, Điều khiển động cơ điện theo nguyên tắc tác động liên tục, Ổn định nguồn cấp, Điều khiển...

   161 p ntt 19/01/2017 2 0

 • Ebook Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện: Phần 2

  Ebook Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện: Phần 2

  Cuốn sách Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện gồm 7 chương. Tiếp nối phần 1, phần 2 sau đây trình bày nội dung chương 5 trở đi, gồm có: Điều khiển động cơ điện theo nguyên tắc tác động liên tục, Ổn định nguồn cấp, Điều khiển số thiết bị điện. Sách được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên và cao học ngành Thiết bị -...

   170 p ntt 19/01/2017 3 0

 • Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khuếch đại thuật toán: Phần 1

  Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khuếch đại thuật toán: Phần 1

  Cuốn sách này trình bày về điện tử học cơ bản, cả analog (tương tự) và digital (số), dựa trên 57 mạch điện tử đơn giản nhưng rất thú vị, kích thích sự sáng tạo tiềm ẩn trong từng bạn đọc. Các linh kiện cụ thể được giới thiệu trong từng bài học khi bạn đọc thiết lập mạch điện. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, chia thành 57 bài học...

   81 p ntt 19/01/2017 3 0

 • Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khuếch đại thuật toán: Phần 2

  Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khuếch đại thuật toán: Phần 2

  Cuốn sách này trình bày về điện tử học cơ bản, cả analog (tương tự) và digital (số), dựa trên 57 mạch điện tử đơn giản nhưng rất thú vị, kích thích sự sáng tạo tiềm ẩn trong từng bạn đọc. Các linh kiện cụ thể được giới thiệu trong từng bài học khi bạn đọc thiết lập mạch điện. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, chia thành 57 bài học...

   88 p ntt 19/01/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số