• Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 1

  Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết bị cơ khí xưởng cán" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm chung về thiết bị cán, các thông số tính toán cơ bản của máy cán, các chi tiết và cơ cấu của giá cán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p ntt 23/09/2023 15 0

 • Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 2

  Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết bị cơ khí xưởng cán" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các chi tiết và cụm chi tiết truyền động trục cán, máy cắt, máy cưa, máy nắn, máy cuộn và máy tơ cuộn, máy và các thiết bị dịch chuyển phôi và sản phẩm cán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p ntt 23/09/2023 20 0

 • Ebook Bài tập Vi điều khiển và PLC: Phần 1

  Ebook Bài tập Vi điều khiển và PLC: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập Vi điều khiển và PLC" giới thiệu tới người đọc các bài tập vi điều khiển bao gồm: Mở đầu, tổng quan về vi điều khiển 8051 và lập trình vào ra cho vi điều khiển; điều khiển led 7 thanh; giao tiếp vi điều khiển với LCD; giao tiếp vi điều khiển với ADC bộ định thời bộ đêm; xử lý ngắt; truyền thông nối tiếp; điều...

   92 p ntt 23/09/2023 20 0

 • Ebook Bài tập Vi điều khiển và PLC: Phần 2

  Ebook Bài tập Vi điều khiển và PLC: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập Vi điều khiển và PLC" giới thiệu tới người đọc các bài tập PLC bao gồm: Giới thiệu chung về PLC, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay thuận nghịch, điều khiển hệ thống bơm nước nhà cao tầng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ntt 23/09/2023 19 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tâm lý học là một khoa học, cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý người, tâm lý - ý thức - hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p ntt 23/09/2023 22 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng; chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ; tình cảm và ý chí; nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p ntt 23/09/2023 26 0

 • Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Sinh lý học y khoa" cung cấp cho người đọc các nội dung gồm 14 bài học thuộc các nội dung: Sinh lý tế bào, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p ntt 23/09/2023 21 0

 • Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Sinh lý học y khoa" cung cấp cho người đọc các nội dung: Sinh lý tuần hoàn, sinh lý hô hấp, sinh lý thận, sinh lý tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p ntt 23/09/2023 23 0

 • Ebook Phân tích và điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Ebook Phân tích và điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phân tích và điều khiển robot công nghiệp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về robot công nghiệp, động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p ntt 23/09/2023 15 0

 • Ebook Phân tích và điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Ebook Phân tích và điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phân tích và điều khiển robot công nghiệp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thiết kế quĩ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot, điều khiển lực, cơ cấu chấp hành và cấu trúc hệ thống điều khiển, cảm biến trong robot. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p ntt 23/09/2023 16 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thế nào là hành vi tổ chức, thái độ và sự hài lòng với công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và ra quyết định cá nhân, tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p ntt 23/09/2023 17 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Động lực - Từ khái niệm đến ứng dụng, hiểu nhóm làm việc, giao tiếp, nền tảng của cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p ntt 23/09/2023 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ntt