• Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp; Đối tượng và phương pháp kế toán; Kế toán tài sản và nguồn vốn; Kế toán chi phí; Thiết lập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp; Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham...

   96 p ntt 30/01/2023 12 0

 • Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   214 p ntt 30/01/2023 7 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán bằng Excel: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán bằng Excel: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán bằng Excel" trình bày những nội dung về: ôn tập những kiến thức căn bản; những bài toán quản lý tiền lương và nhân sự; khấu hao tài sản cố định và quản lý vật tư; kế toán bằng Excel cho doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   256 p ntt 30/01/2023 6 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán bằng Excel: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán bằng Excel: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán bằng Excel" tiếp tục trình bày những nội dung về: kế toán bằng Excel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; kế toán Excel đơn vị sự nghiệp có thu; kế toán Excel đơn vị hành chính sự nghiệp; một số bài toán nâng cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   321 p ntt 30/01/2023 4 0

 • Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 1 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 1 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những kiến thức cơ bản về Quản trị xuất nhập khẩu; kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   288 p ntt 30/01/2023 6 0

 • Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 2 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 2 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hợp đồng xuất nhập khẩu; tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   369 p ntt 30/01/2023 6 0

 • Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp đến bạn phần bài tập về: lý luận chung về phân tích và các phương pháp sử dụng; phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p ntt 30/01/2023 7 0

 • Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp đến bạn phần bài giải về các chủ đề: phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh; phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   147 p ntt 30/01/2023 7 0

 • Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Kiểm tra từ vựng tiếng Anh (Tập 1)" được biên soạn nhằm giúp cho người học tiếng Anh một phương pháp học đơn giản nhưng dễ nhớ không chỉ học thuộc các từ vựng mới mà còn thanh thạo trong cách dùng từ cũng như ngữ cảnh áp dụng. Phần 1 của tài liệu này trình bày từ vựng thuộc 30 chủ đề như: Điền động từ; Từ trái nghĩa; Các...

   81 p ntt 30/01/2023 6 0

 • Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiểm tra từ vựng tiếng Anh (Tập 1)" tiếp tục từ vựng thuộc 30 chủ đề như: Trang phục; Nhà; Tại phòng khách; Tại nhà bếp; Thể thao và thời gian rảnh rỗi; Nơi chốn; Làm công việc nhà và mua sắm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   115 p ntt 30/01/2023 6 0

 • Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 2) được biên soạn nhằm giúp cho người học tiếng Anh một phương pháp học đơn giản nhưng dễ nhớ không chỉ học thuộc các từ vựng mới mà còn thanh thạo trong cách dùng từ cũng như ngữ cảnh áp dụng. Phần 1 của tài liệu này trình bày từ vựng thuộc 30 chủ đề...

   80 p ntt 30/01/2023 6 0

 • Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 2): Phần 2

  Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Ebook Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động (Tập 2)" tiếp tục từ vựng thuộc 30 chủ đề như: Động vật; Âm nhạc; Vui chơi và giải trí; Các đồ điện; Đảo Kinuta; Danh từ kép; Danh từ trừu tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p ntt 30/01/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số