• Ebook Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Ổn định chuyển động bài toán và các khái niệm chung, phương pháp thứ hai của Liapunov nghiên cứu ổn định các chuyển động bình ổn, ổn định của các hệ cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p ntt 28/03/2018 78 1

 • Ebook Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày nội dung: Ổn định theo gần đúng thứ nhất của các chuyển động bình ổn, áp dụng phương pháp trực tiếp của Liapunov vào việc khảo sát ổn định của các hệ điều khiển tự động phương pháp Luriê, nghiên cứu ổn định của các hệ điều khiển tự động bằng phương pháp tần số. Mời các bạn tham khảo.

   126 p ntt 28/03/2018 27 1

 • Giáo trình Ăn mòn kim loại: Phần 1

  Giáo trình Ăn mòn kim loại: Phần 1

  Ăn mòn kim loại là môn học trình bày vấn đề ăn mòn và phá hủy vật liệu kim loại khi kim loại tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Môn học này trình bày bản chất của quá trình ăn mòn kim loại và đưa ra các biện pháp bảo vệ kim loại chống ăn mòn hoặc hạn chế quá trình ăn mòn sao cho hiệu quả nhất. Phần 1 giáo trình gồm 2 bài học đầu tiên: Mở...

   39 p ntt 27/02/2018 46 0

 • Giáo trình Ăn mòn kim loại: Phần 2

  Giáo trình Ăn mòn kim loại: Phần 2

  Phần 2 giáo trình gồm bài học 3 và bài học 4: Ăn mòn điện hóa, các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại. Học xong môn học, học viên có khả năng nắm được kiến thức về ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa, biết được các nguyên nhân, cơ chế xảy ra và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn, cũng như các phương pháp bảo vệ tương...

   77 p ntt 27/02/2018 41 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động giới thiệu về phương trình vi phân mô tả hệ thống, mô tả hệ thống dưới dạng hàm truyền đạt, mô hình trạng thái. Chương 2 sẽ giúp sinh viên năm được phương pháp mô tả toán học hệ thống tự động và phương pháp chuyển đổi qua lại giữa...

   72 p ntt 26/02/2018 33 0

 • Bài giảng học phần Kỹ thuật điều khiển tự động - ThS. Phan Văn Cường

  Bài giảng học phần Kỹ thuật điều khiển tự động - ThS. Phan Văn Cường

  Bài giảng học phần Kỹ thuật điều khiển tự động trình bày các nội dung: tổng quan hệ thống điều khiển tự động, mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động, khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động, khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển...

   33 p ntt 26/02/2018 36 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 3: Khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục giới thiệu các đặc tính thời gian, đặc tính tần số, khảo sát động học của một số khâu động học cơ bản, một số câu lệnh đồ họa trên Matlab.

   36 p ntt 26/02/2018 35 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 4

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 4

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động trình bày khái niệm về ổn định hệ thống, các tiêu chuẩn ổn định đại số, các tiêu chuẩn ổn định tần số, phương pháp quỹ đạo nghiêm số.

   53 p ntt 26/02/2018 33 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 6

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 6

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 6: Tổng hợp hệ thống trình bày bài toán tổng hợp hệ thống, bộ điều khiển PID, các phương pháp tổng hợp bộ điều khiển PID, tổng hợp hệ thống trong không gian trạng thái.

   42 p ntt 26/02/2018 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 5

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 5

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển tự động trình bày khái niệm về chất lượng hệ thống, các chỉ tiêu về chất lượng ở quá trình quá độ, các chỉ tiêu về chất lượng tĩnh ở chế độ xác lập.

   10 p ntt 26/02/2018 30 0

 • Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật - Lê Văn Cương

  Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật - Lê Văn Cương

  Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật có cấu trúc gồm 3 phần với 12 chương cung cấp cho người học các kiến thức về vật liệu học cơ sở, nhiệt luyện thép, các vật liệu kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   257 p ntt 22/01/2018 41 2

 • Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ôtô

  Ebook Kỹ thuật chẩn đoán ôtô

  Cuốn sách có kết cấu nội dung gồm 3 phần do PGS.TS Nguyễn Khắc Trai biên soạn. Phần 1 trình bày các khái niệm chung về chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô, phần 2 nêu các phương pháp chẩn đoán kỹ thuật các hệ thống, cụm trên ôtô, phần 3 trình bày các phương pháp lý luận xác định trạng thái kỹ thuật ôtô. Để nắm nội dung chi tiết của tài...

   291 p ntt 22/01/2018 38 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số