• Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động xích - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động xích - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy: Truyền động xích" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động xích, tính toán, thiết kế bộ truyền xích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 23/07/2018 11 0

 • Bài giảng học phần Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng học phần Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 2: Tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Mối ghép ren, mối ghép hàn, mối ghép then/then hoa, mối ghép bằng đinh tán, mối ghép bằng độ dôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ntt 23/07/2018 16 0

 • Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động bánh răng - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động bánh răng - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy: Truyền động bánh răng" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền động bánh răng trụ (thân khai), truyền động bánh răng côn (răng thẳng), truyền động trục vít – Bánh vít. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 23/07/2018 14 0

 • Bài giảng học phần Chi tiết máy: Ổ trục - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng học phần Chi tiết máy: Ổ trục - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy: Ổ trục" cung cấp cho người học các kiến thức: Ổ lăn (Khái niệm chung, một số loại ổ lăn thông dụng, cơ sở tính toán ổ lăn, tính toán lựa chọn ổ lăn), ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 23/07/2018 13 0

 • Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động cơ khí - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng học phần Chi tiết máy: Truyền động cơ khí - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy: Truyền động cơ khí" cung cấp cho người học các kiến thức về truyền động đai bao gồm: Khái niệm, cơ sở thiết kế bộ truyền đai; tính toán, thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 23/07/2018 20 0

 • Bài giảng học phần Chi tiết máy: Chương 6 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng học phần Chi tiết máy: Chương 6 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động trục vít - Bánh vít" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thông số, động học; tải trọng và hiệu suất; tính toán truyền động trục vít; vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ntt 23/07/2018 14 0

 • Bài giảng học phần Chi tiết máy: Phần 4 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng học phần Chi tiết máy: Phần 4 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy - Phần 4: Trục, ổ trục, khớp nối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cơ sở tính toán thiết kế trục, trình tự tính toán thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p ntt 23/07/2018 8 0

 • Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo - NXB Hà Nội

  Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo - NXB Hà Nội

  Giáo trình này được biên soạn trước hết nhằm phục vụ cho đào tạo ở hệ THCN về kỹ thuật, đồng thời phục vụ cho đào tạo ở bậc Cao đẳng và Đại học ngành Sư phạm kỹ thuật. Giáo trình gồm có 2 phần. Phần đầu giới thiệu cơ sở CAD/CAM. Phần cuối nghiên cứu cách làm việc với AutoCAD. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

   161 p ntt 26/06/2018 37 2

 • Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương mở đầu - Lý thuyết khung gầm ô tô

  Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương mở đầu - Lý thuyết khung gầm ô tô

  Chương mở đầu của bài giảng "Khung gầm ô tô" giới thiệu khái quát cấu trúc nội dung của 9 chương còn lại. Nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được các bộ phận cấu thành hệ thống giúp ô tô chuyển động. Biết cấu tạo từng cơ cấu qua đó biết cách sửa chữa, khắc phục nguyên nhân hư hỏng. Mời các bạn tham khảo!

   11 p ntt 26/06/2018 28 0

 • Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương 1 - Bố trí chung trên ô tô

  Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương 1 - Bố trí chung trên ô tô

  Chương 1 của bài giảng "Khung gầm ô tô" có nội dung chính nêu lên cách bố trí chung trên ô tô, giúp các bạn biết được các quy định về yêu cầu, vị trí, kích thước của xe ô tô và hiểu rõ được các bộ phận cơ bản cấu thành một chiếc ô tô. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   25 p ntt 26/06/2018 16 0

 • Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương 2 - Bộ ly hợp

  Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương 2 - Bộ ly hợp

  Bài giảng "Khung gầm ô tô: Chương 2 - Bộ ly hợp" trình bày đặc điểm, cấu tạo các chi tiết, thành phần cơ bản của bộ ly hợp. Qua đó hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của ly hợp trên ô tô. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   25 p ntt 26/06/2018 16 0

 • Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương 3 - Hộp số thường ô tô

  Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương 3 - Hộp số thường ô tô

  Nội dung cơ bản của bài giảng "Khung gầm ô tô: Chương 3 - Hộp số thường ô tô" trình bày các nội dung về đặc điểm, cấu tạo các chi tiết, thành phần cơ bản của hộp số. Từ đó, hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của hộp số thường trên ô tô. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành cơ khí.

   23 p ntt 26/06/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số