• Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu cuốn sách bao gồm: Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp, quá trình giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối cuốn sách bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện được bố cục theo hướng trình bày những kiến thức cơ bản có tác động trực tiếp đến việc hình thành và phát triển kỹ năng tư duy phản biện. Nội dung giáo trình gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương, trình bày những vấn đề chung về tư duy phản biện, trình bày về tư duy logic – cơ...

   103 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 2

  Quá trình tồn tại và phát triển luôn đòi hỏi con người phải không ngừng suy nghĩ, tư duy để giải quyết các vấn đề đa dạng, phức tạp mà cuộc sống không ngừng đặt ra. Tuy vậy, không phải ai cũng có năng lực tư duy phản biện. Rèn luyện để hình thành kỹ năng tư duy phản biện, thực chất chính là rèn luyện để bản thân hội tụ những đặc...

   86 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái bản lần thứ 2) gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giáo trình gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Khái niệm Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái bản lần thứ 2): Phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Ebook Giải mã sức hút cá nhân: Cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững - Phần 1

  Ebook Giải mã sức hút cá nhân: Cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững - Phần 1

  "Giải mã sức hút cá nhân (The charisma effect): Cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững" sẽ giới thiệu đến bạn những yếu tố góp phần tạo nên sức hút cá nhân của bạn, đồng thời giúp bạn nhận biết bản thân mình tốt hơn và có điều kiện ứng dụng vào thực tế những khía cạnh khác nhau của việc sử dụng sức hút cá nhân. Mời các bạn cùng...

   195 p ntt 24/06/2022 20 0

 • Ebook Giải mã sức hút cá nhân: Cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững - Phần 2

  Ebook Giải mã sức hút cá nhân: Cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững - Phần 2

  Ebook Giải mã sức hút cá nhân: Cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững - Phần 2 giới thiệu đến bạn những yếu tố góp phần tạo nên sức hút cá nhân của bạn, đồng thời giúp bạn nhận biết bản thân mình tốt hơn và có điều kiện ứng dụng vào thực tế những khía cạnh khác nhau của việc sử dụng sức hút cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo...

   84 p ntt 24/06/2022 21 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân, liên hệ xã hội, tri giác xã hội, giao tiếp xã hội, ảnh hưởng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   267 p ntt 24/06/2022 24 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Định kiến xã hội, hành vi gây hấn, nhóm xã hội, các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi và hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   278 p ntt 24/06/2022 25 0

 • Ebook Thuyết phục quyền năng - Sử dụng sức mạnh thôi miên để thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc: Phần 1

  Ebook Thuyết phục quyền năng - Sử dụng sức mạnh thôi miên để thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc: Phần 1

  Ebook Thuyết phục quyền năng - Sử dụng sức mạnh thôi miên để thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc: Phần 1 trình bày các nội dung: Thuyết phục là gì, phát triển khả năng, làm thế nào để trở thành một bậc thầy về thuyết phục, nền tảng của thuyết phục, những giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p ntt 24/06/2022 20 0

 • Ebook Thuyết phục quyền năng - Sử dụng sức mạnh thôi miên để thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc: Phần 2

  Ebook Thuyết phục quyền năng - Sử dụng sức mạnh thôi miên để thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách Phương pháp thuyết phục quyền năng - Sử dụng sức mạnh thôi miên để thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc trình bày các nội dung: Sức mạnh của trạng thái, tác động bằng thôi miên, các kiểu ngôn ngữ quân đội, mô hình ngôn ngữ siêu mô hình, mô hình ngôn ngữ thay đổi niềm tin vượt qua từ chối với Sleight of mouth. Mời...

   98 p ntt 24/06/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số