• Tài liệu môn học kỹ năng mềm: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm

  Tài liệu môn học kỹ năng mềm: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm

  Vấn đề việc làm là vấn đề có liên quan đến nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Việc làm không chỉ là để mưu sinh, mà còn là nơi bạn phát triển các kỹ năng cá nhân, theo đuổi những hứng thú thuộc về lĩnh vực chuyên môn và những giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Những thứ mà chúng ta gọi là “mục đích và ý nghĩa của cuộc đời...

   48 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư duy sáng tạo trong công việc và học tập; Sơ đồ tư duy – Minmap trong công việc và học tập; Khái niệm về tư duy phản biện; Tầm quan trọng tư duy phản biện; Những đặc điểm của người tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

  Tài liệu “Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia...

   28 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội gồm có 3 phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về nhóm; Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm; Các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng khám phá bản thân

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng khám phá bản thân

  Tài liệu “Kỹ năng khám phá bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia đầy đủ các hoạt động tại lớp,...

   23 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo

  Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo

  Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo gồm có 2 phần chính như: Tác phong công nghiệp; Tư duy sáng. Với các nội dung của giáo trình gồm có: Tầm quan trọng của tác phong công nghiệp trong thời đại ngày nay; Thế nào là tác phong công nghiệp? Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản trị cuộc đời

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản trị cuộc đời

  Tài liệu “Kỹ năng Quản trị cuộc đời” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia đầy đủ các hoạt động tại...

   39 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về lãnh đạo; Vai trò của lãnh đạo; Phẩm chất của một nhà lãnh đạo; Kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo; Phong cách lãnh đạo; Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm

  Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm

  Kỹ năng làm việc nhóm là môi trường tốt để bạn có thể phát triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc từ việc học hỏi các thành viên trong nhóm. Nhất là đối với các bạn sinh viên mới ra trường, mới bắt đầu bước vào môi trường công sở. Và khi bạn đã có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thì việc thăng tiến trong công...

   27 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng học tập bậc đại học

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng học tập bậc đại học

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng học tập bậc đại học gồm có 2 phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về môi trường học tập bậc đại học; Kỹ năng học đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp thể hiện những nội dung cốt yếu trong hoạt động giao tiếp; những điều nên và không nên trong giao tiếp; những đặc điểm riêng và cách thức giao tiếp với các cá nhân, các nền văn hóa, các môi trường khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Giáo trình Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

  Giáo trình Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

  Giáo trình Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: cung cấp cho người học những kiến thức như: Sáu bước tìm việc; Các bước tìm việc cụ thể: Định vị bản thân; Lên danh sách lựa chọn; Tìm hiểu nhà tuyển dụng; Gây ấn tượng ở vòng hồ sơ; Chinh phục vòng phỏng vấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 26/09/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số