• Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 1 ebook "Hướng dẫn học Karate" gồm các chương chính: Karate và đôi điều cần biết khi tập, hệ thống tấn pháp, hệ thống đòn tay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   57 p ntt 23/04/2018 7 0

 • Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 2 ebook "Hướng dẫn học Karate" gồm các chương chính: Hệ thống đòn chân, quyền pháp karate, thi đấu và tự vệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   70 p ntt 23/04/2018 10 0

 • Ebook Judo căn bản: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Judo căn bản: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Lời nói đầu, lời giới thiệu, các bước khởi đầu, Thi đấu Judo, Lịch sử môn Judo, Nguồn gốc môn Judo, Phương pháp luyện tập, Thi đấu Judo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   30 p ntt 23/04/2018 8 0

 • Ebook Judo căn bản: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Judo căn bản: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Các thế vật, thế đứng và quật ngã, kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật tự vệ, thuật ngữ trong Judo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   62 p ntt 23/04/2018 8 0

 • Ebook Tự học chơi cờ vua: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Tự học chơi cờ vua: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 1 ebook "Tự học chơi cờ vua" gồm các nội dung: Bàn cờ và quân cờ, các dạng chiếu hết một mình vua và hậu chống lại mã, tượng, tốt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   80 p ntt 23/04/2018 5 0

 • Ebook Tự học chơi cờ vua: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Tự học chơi cờ vua: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 2 ebook "Tự học chơi cờ vua" gồm các nội dung: Những nguyên tắc chơi cờ và cách xác định giá trị của các quân và tốt trong từng thời điểm tấn công - phòng thủ, triển khai quân trong giai đoạn khai cuộc như thế nào, tàn cuộc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   169 p ntt 23/04/2018 6 0

 • Ebook Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy: Phần 1 - Nguyễn Kim Dân

  Ebook Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy: Phần 1 - Nguyễn Kim Dân

  Ebook Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy: Phần 1 do Nguyễn Kim Dân biên soạn giới thiệu tới các bạn về phong thủy với hoa cảnh và hoa cảnh phong thủy khai vận. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt rõ hơn về vấn đề này.

   74 p ntt 27/02/2018 17 0

 • Ebook Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy: Phần 2 - Nguyễn Kim Dân

  Ebook Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy: Phần 2 - Nguyễn Kim Dân

  Phần 2 cuốn sách Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy do Nguyễn Kim Dân biên soạn trình bày về ngôn ngữ của hoa, hoa cảnh cát tường, cách lựa chọn phối hợp các bình hoa. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt rõ hơn về vấn đề này.

   66 p ntt 27/02/2018 14 0

 • Ebook Ô Châu cận lục - Phần 2

  Ebook Ô Châu cận lục - Phần 2

  Ebook "Ô Châu cận lục" là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô như: tên huyện, tên châu và tên làng xã; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô. Nội dung phần 2 của ebook trình bày nguyên bản chữ Hán của tác phẩm "Ô Châu cận lục".

   200 p ntt 27/02/2018 18 0

 • Ebook Ô Châu cận lục - Phần 1

  Ebook Ô Châu cận lục - Phần 1

  Ebook "Ô Châu cận lục" là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô như: tên huyện, tên châu và tên làng xã; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô. Phần 1 của ebook trình bày nội dung các quyển 1, 4, 5, 6 của tác phẩm "Ô Châu cận lục".

   208 p ntt 27/02/2018 22 0

 • Ebook Góc nhìn Alan: Kinh tế - Phần 2

  Ebook Góc nhìn Alan: Kinh tế - Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook "Ebook Góc nhìn Alan: Kinh tế" trình bày về cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam, một cơ hội đột phá khác của Việt Nam, nhìn lại lá bài bất động sản, ván bài lớn cho bất động sản và lạm phát.

   38 p ntt 30/10/2017 26 1

 • Ebook Góc nhìn Alan: Kinh tế - Phần 1

  Ebook Góc nhìn Alan: Kinh tế - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Ebook Góc nhìn Alan: Kinh tế" trình bày năm nguyên lý cho một nền kinh tế thực, giải pháp "giấu bụi dưới thảm", đầu tư đa ngành, những đầu tư hấp dẫn cho thập kỷ mới, những câu hỏi cho nền kinh tế Việt Nam và năm tiên đoán của Alan Phan về kinh tế Việt Nam.

   35 p ntt 30/10/2017 30 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số