• Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

  Bài giảng "Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp" nhằm giới thiệu đến các bạn nội dung về: Nhập môn multimedia; khái niệm chung về âm thanh audio và video; nguyên lý, kỹ thuật và các chuẩn nén dữ liệu multimedia: âm thanh, hình ảnh, video kỹ thuật số; bảo đảm chất lượng dịch vụ (QoS) truyền thông đa phương tiện; một số...

   163 p ntt 22/09/2018 9 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 với mục tiêu chung nhằm trang bị kiến thức về thiết kế, kiểm tra các mạch logic số, các thành phần của hệ thống điện tử số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p ntt 22/09/2018 5 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 giúp người học hiểu về " Giới thiệu VHDL, cấu trúc chương trình VHDL". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lịch sử phát triển ngôn ngữ VHDL, Cấu trúc chương trình VHDL, Các dạng mô tả kiến trúc và ví dụ.

   36 p ntt 22/09/2018 3 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 trình bày về "Ngôn ngữ VHDL". Nội dung cụ thể của chương này gồm: Mô phỏng trên ModelSim, Configuration, đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p ntt 22/09/2018 2 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p ntt 22/09/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 trình bày về "Phát biểu tuần tự". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: VHDL statements, sequential statements (Phát biểu tuần tự), lệnh LOOP: 3 kiểu, trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 22/09/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.5 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.5 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.5 do TS. Hoàng Văn Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phát biểu đồng thời, mô hình FSM và testbench trên VHDL, nắm được cách sử dụng các phát biểu đồng thời, cách mô tả FSM và viết testbench trên VHDL.

   42 p ntt 22/09/2018 10 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu FPGA, cấu trúc FPGA, các thành phần cơ bản trong FPGA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p ntt 22/09/2018 10 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.1 với mục đích chính nhằm đánh giá hiệu quả của thiết kế, vai trò của yếu tố thuật toán trong bài toán thiết kế số, các thuật toán cơ bản của các mạch cộng, mạch dịch.

   19 p ntt 22/09/2018 5 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.2 giúp người học hiểu về "Thiết kế các mạch số thông dụng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khối nhân số nguyên có dấu và không dấu nhằm giới thiệu về kỹ thuật tiết kiệm tài nguyên bằng kỹ thuật lặp cứng.

   22 p ntt 22/09/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 3.2 trình bày về "Cấu trúc FPGA". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhắc lại bài trước: Cấu trúc FPGA, qui trình thiết kế hệ thống số trên FPGA, các ví dụ thiết kế.

   42 p ntt 22/09/2018 9 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.3 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khối chia số nguyên có dấu và không dấu, phương pháp tiết kiệm tài nguyên thiết kế bằng cấu trúc lặp cứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ntt 22/09/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số