• Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 1

  Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Nghiên cứu về hệ thống thông tin quang sẽ cung cấp cho người đọc các nguyên lý ghép kênh theo bước sóng quang (WDM), các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM, các linh kiện trong hệ thống WDM,... Mời các bạn cùng tham khảo

   116 p ntt 25/12/2019 10 0

 • Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 2

  Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 2

  Nội tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Nghiên cứu về hệ thống thông tin quang sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA), bộ khuếch đại quang sợi pha trộn erbium (EDFA), tích lũy nhiễu trong hệ thống thông tin quang cự ly dài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p ntt 25/12/2019 8 0

 • GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Định vị toàn cầu với hệ thống GPS được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định vị không gian, hệ thống định vị toàn cầu, sai số đo GPS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p ntt 25/12/2019 10 0

 • GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Định vị toàn cầu với hệ thống GPS sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý định vị máy thu GPS, DGPS và thông điệp RTCM SC104, kỹ thuật định vị trong GPS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p ntt 25/12/2019 7 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 2 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 2 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng chương 2 giới thiệu về kiến trúc CPU và tập lệnh. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ đồ khối CPU 8 bit cơ bản, tổ chức các thanh ghi, tổ chức bộ nhớ, ghép nối bus hệ thống, chu kỳ bus, chu kỳ máy, các phương pháp định địa chỉ, tập lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p ntt 25/12/2019 7 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 1 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 1 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng Bài giảng vi xử lý - Chương 1 Giới thiệu hệ vi xử lý tổng quát. Chương này trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của các hệ vi xử lý, sơ đồ khối một hệ vi xử lý cơ bản, CPU, bộ nhớ, ngoại vi, Bus hệ thống, giãi mã địa chỉ, định thì, chương trình, vi điều khiển và vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   135 p ntt 25/12/2019 7 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.1, 3.2, 3.3) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.1, 3.2, 3.3) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý - Chương 3 (3.1, 3.2, 3.3) giới thiệu về họ vi điều khiển 8051. Trong chương này gồm có các nội dung sau: Giới thiệu họ vi điều khiển 8051, kiến trúc phần cứng 8051, các phương pháp định địa chỉ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p ntt 25/12/2019 9 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.4) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.4) - Hồ Trung Mỹ

  Chương này giới thiệu về tập lệnh 8051 thông qua các nội dung sau: Các lệnh số học, các lệnh luận lý, các lệnh chuyển dữ liệu, các lệnh với biến Boole, các lệnh rẽ nhánh chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p ntt 25/12/2019 9 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.5) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.5) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.5) giới thiệu về timer (Mạch định thời). Chương này trình bày một số nội dung như: Timer trong 8051, các thanh ghi timer, các SFR của timer, thanh ghi điều khiển timer (TCON), thanh ghi chế độ timer,... Và một số nội dung khác. Mời tham khảm.

   18 p ntt 25/12/2019 5 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.6) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.6) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý - Chương 3 (3.6) giới thiệu về cổng nối tiếp (Serial Port). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các hoạt động cổng nối tiếp của 8051, truyền dữ liệu nối tiếp, đường truyền điểm đến điểm và đa điểm, cơ bản về các đường truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ntt 25/12/2019 8 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.7) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.7) - Hồ Trung Mỹ

  Ngắt là sự xảy ra một điều kiện-sự kiện làm cho treo tạm thời chương trình trong khi đó điều kiện này được phục vụ bởi một chương trình khác. Trong chương chương 3 (3.7) của bài giảng vi xử lý sẽ giới thiệu về hệ thống ngắt (Interrupt). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p ntt 25/12/2019 6 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 5 (phần 1) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 5 (phần 1) - Hồ Trung Mỹ

  Chương 5 của bài giảng vi xử lý trình bày về quá trình thiết kế hệ vi xử lý. Các nội dung của chương này gồm có: Giải mã địa chỉ, giao tiếp bộ nhớ, giao tiếp với khóa (switch) và bàn phím, giao tiếp bộ hiển thị (Display), giao tiếp A/D-D/A. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p ntt 25/12/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số