• Bài giảng An toàn công nghiệp và thiết kế xưởng

  Bài giảng An toàn công nghiệp và thiết kế xưởng

  Bài giảng An toàn công nghiệp và thiết kế xưởng của tác giả Phạm Đức Long tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về an toàn bảo hộ lao động vệ sinh công nghiệp; thiết kế xưởng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   78 p ntt 26/03/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 1 trình bày những nội dung khái quát về kinh tế vĩ mô như: Khái niệm kinh tế học, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô; tổng sản phẩm quốc nội; các vấn đề kinh tế vĩ mô chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 25/03/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - Lê Hữu Đức

  Chương 2 của bài giảng Kinh tế vĩ mô trang bị cho người học các hiểu biết về tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân. Chương này gồm có các nội dung như: Sơ đồ chu chuyển kinh tế, các thành phần của GDP, các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 25/03/2020 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến tổng cầu và chính sách tài khóa như: Các thành phần của tổng cầu, những dao động của tổng cầu, chính sách tài khóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 25/03/2020 5 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 1 trình bày các kiến thức chung về vi mạch số. Thông qua chương này, người học có thể nắm bắt được các khái niệm chung về vi mạch số, các công nghệ thiết kế vi mạch số. Đồng thời trong chương này còn giới thiệu về các IC khả trình dạng SPLD. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ntt 25/03/2020 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.2 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.2 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) chương 2.2 trình bày các nội dung sau đây: Kiến trúc kiểu cấu trúc, mô phỏng trên ModelSim, đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 25/03/2020 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.1 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 2.1 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày về lịch sử phát triển ngôn ngữ VHDL, cấu trúc chương trình VHDL, kiến trúc dạng hành vi và dạng luồng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   16 p ntt 25/03/2020 7 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.3 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.3 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 2.3 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) cung cấp cho người học các kiến thức về toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Bài giảng còn cung cấp cho người học một số bài tập để người học có thể nắm bắt được những nội dung chủ yếu của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 25/03/2020 5 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.4 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.4 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 2.4 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày các phát biểu tuần tự trong ngôn ngữ VHDL. Trong chương này còn có một số bài tập trắc nghiệm về các lệnh tuần tự trong VHDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 25/03/2020 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.5 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.5 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) chương 2.5 trình bày về các phát biểu đồng thời trong ngôn ngữ VHDL. Phát biểu đồng thời dùng mô tả cho mạch dạng cấu trúc hoặc dataflow. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p ntt 25/03/2020 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.1 trình bày về thiết kế các khối số thông dụng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học biết cách đánh giá hiệu quả của thiết kế, biết được vai trò của yếu tố thuật toán trong bài toán thiết kế số và các thuật toán cơ bản của khối cộng, khối dịch. Mời tham khảo.

   14 p ntt 25/03/2020 7 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.2 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.2 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 3.2 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày các nội dung: Khối nhân số nguyên có dấu và không dấu sử dụng thuật toán cộng dịch trái, cộng dịch phải, mã hóa Booth. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   20 p ntt 25/03/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số