• Bài giảng Bệnh cây nông nghiệp - TS. Hà Viết Cường

  Bài giảng Bệnh cây nông nghiệp - TS. Hà Viết Cường

  Bài giảng Bệnh cây nông nghiệp - TS. Hà Viết Cường trình bày các nội dung chính sau: Bệnh cây đại cương, tác hại của bệnh cây, định nghĩa bệnh cây, các nhóm bệnh ở cây, phân loại bệnh theo tác nhân gây bệnh, một số ví dụ nấm và bệnh nấm hại rau - hoa - quả, một số virus hại rau - hoa - quả,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   120 p ntt 18/11/2019 9 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nucleic acid (Deoxyribonucleic acid, Ribonucleic acid), cấu trúc của protein, chức năng của protein, lipid. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p ntt 18/11/2019 14 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chứng minh tái bản DNA theo cơ chế bán bảo thủ, mô hình tái bản DNA - chạc ba tái bản, bản chất xoắn của DNA - các giai đoạn của sự tái bản, khái niệm mồi.

   19 p ntt 18/11/2019 17 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thành phần và đặc điểm của genome, tính phức tạp của genome, thay đổi trật tự của các đoạn DNA trong genome-Transposon, tương tác của T-DNA với genome thực vật, tắp xếp và khuếch đại các gen trong genome,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung...

   31 p ntt 18/11/2019 15 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa gen, lý thuyết trung tâm, cấu trúc và chức năng của gen. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   19 p ntt 18/11/2019 16 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các đặc điểm cơ bản của quá trình phiên mã, các giai đoạn của quá trình phiên mã, phiên mã ở prokaryote, quá trình phiên mã ở eukaryote, phiên mã ngược.

   20 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi nhím và dúi: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi nhím và dúi: Phần 1

  Nuôi nhím và nuôi dúi là một nghề chăn nuôi mới, nhưng để chăn nuôi với số lượng lớn theo hình thức trang trại mang lại nhiều lợi nhuận thì người nuôi cần nắm vững đặc tính, cũng như kỹ thuật chăm sóc, tránh bệnh tật... Mời các bạn cùng tìm hiểu các kỹ thuật nuôi nhím và dúi qua cuốn sách.

   36 p ntt 27/08/2019 26 1

 • Ebook Kỹ thuật nuôi nhím và dúi: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nuôi nhím và dúi: Phần 2

  Cuốn sách Kỹ Thuật Nuôi Nhím Và Dúi sẽ lần lượt trình bày từng khâu chăn nuôi một cách cặn kẽ hơn, để giúp người làm chăn nuôi có một tài liệu tham khảo có giá trị. Bên cạnh đó, sách còn cho thấy những lợi ích kinh tế từ việc nuôi nhím và nuôi dúi; đồng thời giới thiệu các món ăn ngon từ thịt nhím. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 27/08/2019 22 1

 • Ebook Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao" cung cấp cho người đọc những nội dung sau: Ý nghĩa kinh tế của việc trồng nấm, điều kiện cơ sở vật chất cần thiết và phương pháp nuôi trồng nấm ăn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p ntt 27/08/2019 38 1

 • Ebook Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật trồng một số loại nấm, các loại sâu bệnh hại chủ yếu của nấm và cách phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   238 p ntt 27/08/2019 26 1

 • Ebook Sinh học thực vật: Phần 1

  Ebook Sinh học thực vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh học thực vật" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử tiến hóa của thực vật, cấu trúc của cây có mạch, sự hấp thụ và truyền dẫn trong cây, sự dinh dưỡng ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p ntt 27/08/2019 29 2

 • Ebook Sinh học thực vật: Phần 2

  Ebook Sinh học thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự sinh sản của thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh trưởng và điều chỉnh của thực vật, sinh học phân tử thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 27/08/2019 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số