• 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Áp dụng 1/1/2014): Phần 1

  37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Áp dụng 1/1/2014): Phần 1

  Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành thông tư số 214/2012/TT-BTC Về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. Mời các bạn cùng tham...

   236 p ntt 25/12/2019 36 1

 • 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Áp dụng 1/1/2014): Phần 2

  37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Áp dụng 1/1/2014): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Kiểm toán Việt Nam - 37 chuẩn mực áp dụng từ 1/1/2014 sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc một số chuẩn mực về sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ, sử dụng công việc của chuyên gia, hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, ý kiến kiểm toán không phải là...

   289 p ntt 25/12/2019 29 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 24/06/2019 58 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính; khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính; các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính; những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ntt 24/06/2019 63 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học một số khái niệm về tài khoản và ghi sổ kép, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập Bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ntt 24/06/2019 55 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ; thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản; lập các báo cáo tài chính đơn giản; phân tích một số chỉ tiêu cơ...

   28 p ntt 24/06/2019 54 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ntt 24/06/2019 59 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" có cấu trúc gồm 6 phần trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM; đánh giá hàng tồn kho; ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p ntt 24/06/2019 50 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, ý nghĩa thông tin trên BCTC của DN sản xuất; tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 24/06/2019 48 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p ntt 24/06/2019 46 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - TS. Trần Thị Kỳ

  Nội dung chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng Kế toán ngân hàng nhằm trình bày về hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại, thủ tục mở, sử dụng, đóng tài khoản tiền gửi, kế toán nghiệp vụ tiền gửi, vì vậy sau khi học xong bài này sinh viên phân biệt các nguồn vốn huy động của ngân hàng, nguyên tắc và phương pháp hạch...

   50 p ntt 24/06/2019 59 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng nhằm trình bày về tổng quan về Kế toán ngân hàng, kế toán một số nghiệp vụ ngân hàng như huy động vốn, tín dụng, thanh toán qua ngân hàng, mua bán ngoại tệ...cùng tìm hiểu bài giảng để sâu hơn về nghiệp vụ kế toán ngân hàng.

   67 p ntt 24/06/2019 58 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số