• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 24/06/2019 48 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính; khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính; các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính; những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ntt 24/06/2019 49 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học một số khái niệm về tài khoản và ghi sổ kép, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập Bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ntt 24/06/2019 46 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ; thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản; lập các báo cáo tài chính đơn giản; phân tích một số chỉ tiêu cơ...

   28 p ntt 24/06/2019 45 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ntt 24/06/2019 48 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" có cấu trúc gồm 6 phần trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM; đánh giá hàng tồn kho; ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p ntt 24/06/2019 40 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, ý nghĩa thông tin trên BCTC của DN sản xuất; tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 24/06/2019 41 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p ntt 24/06/2019 37 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - TS. Trần Thị Kỳ

  Nội dung chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng Kế toán ngân hàng nhằm trình bày về hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại, thủ tục mở, sử dụng, đóng tài khoản tiền gửi, kế toán nghiệp vụ tiền gửi, vì vậy sau khi học xong bài này sinh viên phân biệt các nguồn vốn huy động của ngân hàng, nguyên tắc và phương pháp hạch...

   50 p ntt 24/06/2019 48 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng nhằm trình bày về tổng quan về Kế toán ngân hàng, kế toán một số nghiệp vụ ngân hàng như huy động vốn, tín dụng, thanh toán qua ngân hàng, mua bán ngoại tệ...cùng tìm hiểu bài giảng để sâu hơn về nghiệp vụ kế toán ngân hàng.

   67 p ntt 24/06/2019 47 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - TS. Trần Thị Kỳ

  Nội dung chính của chương 3 Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng thuộc bài giảng Kế toán ngân hàng nhằm mục tiêu ý nghĩa của việc thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, sử dụng các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp trong từng giao dịch, nắm rõ quy trình và phương pháp kế toán các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

   70 p ntt 24/06/2019 38 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - TS. Trần Thị Kỳ

  Mục tiêu chương 4 Kế toán nghiệp vụ tín dụng thuộc bài giảng Kế toán ngân hàng nhằm trình bày về phân biệt các phương thức cho vay của ngân hàng, nguyên tắc và báo cáo kế toán áp dụng trong nghiệp vụ tín dụng, nắm được phương pháp kế toán đối với phương thức cho vay.

   45 p ntt 24/06/2019 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số