Tuyển chọn các ebook hữu ích dành cho ngành Công nghệ môi trường

Bộ sưu tập này được chọn lọc các ebook hay dành cho ngành Công nghệ môi trường như: công nghệ xử lý chất thải khí, công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn, công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp, ...