• Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương cung cấp cho người học những kiến thức về thịt nguyên liệu, bảo quản thịt và sản phẩm chế biến từ thịt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p ntt 18/04/2022 23 0

 • Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức về công nghệ chế biến thịt. Những nội dung chính của phần này gồm có: Công nghệ chế biến đồ hộp thịt; công nghệ chế biến các sản phẩm từ hệ nhũ tương thịt; công nghệ chế biến các sản phẩm thịt hấp và xông khói; công nghệ chế biến các...

   61 p ntt 18/04/2022 13 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1" có nội dung trình bày về kỹ thuật vệ sinh lao động; những vấn đề chung về vệ sinh lao động; các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh lao động và các biện pháp phòng chống; vệ sinh xí nghiệp;... Mời các bạn cùng...

   35 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về kỹ thuật an toàn lao động; những cấn đề chung về an toàn lao động; kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp; an toàn khi làm việc với máy móc và thiết bị cơ khi; phòng chống cháy, nổ; kỹ thuật vận hành các phương tiện và...

   29 p ntt 18/04/2022 8 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phân phối sản phẩm du lịch quan hệ doanh nghiệp lữ hành và các nhà cung cấp; tổ chức hoạt động của các đại lý du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p ntt 18/04/2022 8 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành và phát triển hoạt động lữ hành; đặc điểm kinh doanh lữ hành; khái niệm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; lao động trong doanh nghiệp lữ hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chương trình du lịch; phương pháp xây dựng chương trình du lịch trọn gói; xác định giá chương trình du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Bích Châu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quảng cáo, quảng bá du lịch; tổ chức bán các chương trình du lịch trọn gói; thực hiện chương trình du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Giáo trình Hóa sinh - ThS. Huỳnh Ngọc Trung Dung

  Giáo trình Hóa sinh - ThS. Huỳnh Ngọc Trung Dung

  Giáo trình Hóa sinh với mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức ở mức độ cơ chế phân tử của các quá trình sống: cấu tạo hóa học và tính chất của các sinh chất cùng các con đường chuyển hóa các chất này trong cơ thể sống như: cơ chế xúc tác của enzym; sự hô hấp mô bào; các nguồn cung cấp và dự trữ, các con đường chuyển hóa năng lượng;...

   117 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học đại cương và ứng dụng

  Giáo trình Vi sinh vật học đại cương và ứng dụng

  Giáo trình Giáo trình Vi sinh vật học đại cương và ứng dụng gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hình thái, cấu tạo vi sinh vật; sinh trưởng của vi sinh vật; dinh dưỡng và trao đổi chất của vi sinh vật; vai trò của vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản; vi sinh vật gây bệnh.

   71 p ntt 18/04/2022 7 0

 • Giáo trình Thương phẩm hàng thực phẩm

  Giáo trình Thương phẩm hàng thực phẩm

  Giáo trình Thương phẩm hàng thực phẩm với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được các đặc tính cơ bản của các loại thực phẩm, những tính chất và thành phần cấu tạo, vai trò và ý nghĩa của các loại thực phẩm đối với cơ thể người. Mô tả được đặc điểm của từng loại thực phẩm; Liệt kê được các yêu cầu đổi, bảo quản thực phẩm.

   87 p ntt 18/04/2022 6 0

 • Bài giảng Thực hành Hóa sinh học - ThS. Cao Ngọc Minh Trang

  Bài giảng Thực hành Hóa sinh học - ThS. Cao Ngọc Minh Trang

  Bài giảng Thực hành Hóa sinh học gồm các nội dung chính như: Phản ứng biuret xác định liên kết peptid; Biến tính protein; Phương pháp sorensen; Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính của enzyme; Ảnh hưởng của các chất hoạt hóa và kìm hãm đến hoạt tính của enzyme;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p ntt 18/04/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số