• Ebook Côn trùng - nguồn nguyên liệu dược và thực phẩm sạch: Phần 1

  Ebook Côn trùng - nguồn nguyên liệu dược và thực phẩm sạch: Phần 1

  Phần 1 cuốn “Côn trùng - Nguồn nguyên liệu dược và thực phẩm sạch” cung cấp cho người đọc các kiến thức về côn trùng – đối tượng nghiên cứu, nguồn nguyên dược liệu, thực phẩm quý hiếm; côn trùng trong những món ăn truyền thống của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p ntt 23/04/2019 8 0

 • Ebook Côn trùng - nguồn nguyên liệu dược và thực phẩm sạch: Phần 2

  Ebook Côn trùng - nguồn nguyên liệu dược và thực phẩm sạch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn “Côn trùng - Nguồn nguyên liệu dược và thực phẩm sạch” cung cấp cho người đọc các kiến thức về côn trùng và những bài thuốc dân gian, một số chế phẩm mới từ côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p ntt 23/04/2019 4 0

 • Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm do Thạc sĩ Lê Lý Thùy Trâm biên soạn có kết cấu nội dung gồm 5 chương trình bày các vấn đề về: Đại cương về giới nấm, các đặc điểm sinh học của nấm, nấm trồng, kỹ thuật trồng một số loại nấm quen thuộc, vi nấm. Mời các bạn tham khảo để học tập hiệu quả hơn.

   136 p ntt 23/04/2019 5 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về lý thuyết giản đồ trạng thái cân bằng pha, các khái niệm và cơ sở lý thuyết của giản đồ pha, các phương pháp thực nghiệm xây dựng giản đồ pha.

   13 p ntt 23/04/2019 5 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng chương 2 Giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 2 ngưng kết cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ bậc 2 ngưng kết có chứa pha rắn và giản đồ nóng chảy, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành dung dịch rắn liên tục, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành hỗn hợp Ơtecti đơn giản,...

   37 p ntt 23/04/2019 3 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 3: Giản đồ độ tan của các hệ bậc 2 muối - nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ độ tan của các hệ bậc 2 muối – nước, khảo sát sự biến đổi nồng độ, nhiệt độ dung dịch trên giản đồ và tính toán, tính toán kỹ thuật dựa trên giản đồ độ tan các hệ muối – nước.

   13 p ntt 23/04/2019 8 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha - Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 3 ngưng kết, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành hỗn hợp Ơtecti đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p ntt 23/04/2019 4 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 5 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 5 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha - Chương 5 trình bày giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 3 muối nước có ion chung; ví dụ tính toán dựa trên giản đồ độ tan đẳng nhiệt hệ bậc 3 muối – nước.

   22 p ntt 23/04/2019 6 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 6 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 6 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 4 ngưng kết, giản đồ nóng chảy của hệ bậc 4 ngưng kết tạo thành Ơtecti đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ntt 23/04/2019 4 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha Chương 7: Giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 4 muối – nước đơn giản cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 4 muối – nước đơn giản, giản đồ độ tan đẳng nhiệt của hệ bậc 4 muối – nước tạo thành hỗn hợp eptonic,.

   21 p ntt 23/04/2019 7 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 8 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 8 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 8 bao gồm các nội dung: Khái niệm về giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 4 muối – nước đơn giản, giản đồ độ tan đẳng nhiệt của hệ bậc 4 muối – nước tạo thành hỗn hợp eptonic,..

   31 p ntt 23/04/2019 6 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 0 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 0 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 0 nhằm giới thiệu mục tiêu môn học, nội dung môn học, các tài liệu học tập. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị theo học môn học này tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   6 p ntt 23/04/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số