• Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp đến các bạn với những kiến thức bao gồm khái niệm về môn học Sức bền vật liệu; ngoại lực, các loại liên kết, phản lực liên kết; các dạng chịu lực và biến dạng cơ bản, chuyển vị.

   259 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 2: Lý thuyết nội lực

  Bài giảng Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 2: Lý thuyết nội lực

  "Bài giảng Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 2: Lý thuyết nội lực" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học những kiến thức khái niệm về nội lực, phương pháp khảo sát, ứng suất; các thành phần nội lực, cách xác định.

   24 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 3: Kéo, nén đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 3: Kéo, nén đúng tâm

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 3: Kéo, nén đúng tâm" cung cấp các kiến thức về khái niệm kéo, nén đúng tâm; ứng suất trên mặt cắt ngang; biến dạng của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm; đặc trưng cơ học của vật liệu; nén vật liệu dẻo; thế năng biến dạng đàn hồi... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung...

   13 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 4: Trạng thái ứng suất

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 4: Trạng thái ứng suất

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 4: Trạng thái ứng suất"thông tin đến các bạn những kiến thức về những khái niệm về trạng thái ứng suất; trạng thái ứng suất bài toán phẳng, phương pháp giải tích; trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng, phương pháp đồ thị; ứng suất trên mặt cắt nghiêng...

   24 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 5: Lý thuyết bền

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 5: Lý thuyết bền

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 5: Lý thuyết bền" trình bày khái niệm về lý thuyết bền; các thuyết bền cơ bản; thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng; thuyết bền và các trạng thái ứng suất giới hạn; việc ứng dụng các thuyết bền...

   9 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 6: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 6: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 6: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang" với các kiến thức khái niệm về mặt cắt ngang; mômen tĩnh – trọng tâm; mô men quán tính – hệ trục quán tính chính trung tâm. Để nắm chi tiết hơn nội dung bài giảng phục vụ học tập, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   5 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn" để nắm chi tiết các kiến thức về khái niệm chung về chuyển vị của dầm chịu uốn; phương trình vi phân của đường đàn hồi; lập phương trình đường đàn hồi bằng phương pháp tích phân không định hạn; bài toán siêu tĩnh; phương pháp diện tích...

   31 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 9: Xoắn thuần túy

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 9: Xoắn thuần túy

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 9: Xoắn thuần túy" cung cấp đến các bạn những kiến thức khái niệm xoắn thuần túy; xoắn thuần túy thanh thẳng tiết diện tròn; xoắn thanh thẳng tiết diện chữ nhật; tính lò xo hình trụ bước ngắn chịu lực dọc trục; một số bài tập vận dụng.

   18 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 10: Thanh chịu lực phức tạp

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 10: Thanh chịu lực phức tạp

  "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 10: Thanh chịu lực phức tạp" với các kiến thức khái niệm thanh chịu lực phức tạp; thanh chịu uốn xiên; ứng suất pháp trên mặt cắt ngang; đường trung hòa và biểu đồ ứng suất; ứng suất pháp cực trị và điều kiện bền; thanh chịu cộng kéo...

   29 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 11: Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 11: Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 11: Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm" tìm hiểu các kiến thức về khái niệm về sự ổn định của trạng thái cân bằng; khảo sát ổn định trong miền đàn hồi; ứng suất tạm thời; giới hạn áp dụng công thức Euler; ổn định ngoài miền đàn hồi; phương pháp thực hành tính ổn định thanh chịu nén...

   17 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 12: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời

  Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 12: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời

  "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 12: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời" được biên nhằm giúp người học nắm những kiến thức về đặc điểm bài toán, phương pháp chính xác, phương pháp gần đúng, ứng suất và kiểm tra bền, thanh có độ cong ban đầu; xác định lực tới hạn bằng thực nghiệm thanh liên kết khớp hai đầu; cột chịu nén lệch tâm.

   9 p ntt 24/11/2020 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 13: Tải trọng động

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 13: Tải trọng động

  "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 13: Tải trọng động" khái niệm tải trọng động; thanh chuyển động với gia tốc là hằng số; vô lăng quay đều; dao động của hệ một bậc tự do; phương trình vi phân dao động cưỡng bức của hệ một bậc tự do; dao động tự do; dao động tự do có cản...

   39 p ntt 24/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số