• Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 2 thông tin đến các bạn những kiến thức về thiết kế áo đường mềm; thiết kế áo đường cứng; thiết kế nút giao thông; thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm.

   76 p ntt 25/08/2020 9 1

 • Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế đường ô tô: Phần 1 với các nội dung khái niệm chung về đường ô tô; thiết kế bình đồ; thiết kế trắc học, thiết kế trắc ngang và nền đường. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

   83 p ntt 25/08/2020 8 1

 • Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức các vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn bị thi công nền đường; đầm nén đất nền đường; các nguyên tắc và phương pháp xây dựng nền đường; thi công nền đường bằng máy; xây dựng nền đường qua địa hình đặc biệt.

   129 p ntt 25/08/2020 10 1

 • Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường; các vấn đề chung trong xây dựng mặt đường; các loại móng (mặt) đường làm bằng đất gia cố chất liên kết vô cơ và hữu cơ; xây dựng mặt đường cấp phối đá không gia cố; xây dựng mặt móng đường đá dăm; xây dựng...

   126 p ntt 25/08/2020 10 1

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 1: Mở đầu trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu phụ trợ và công tác đo đạc trong xây dựng cầu, công tác đo đạc trong xây dựng cầu, kết cấu phụ trợ trong thi công cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 24/08/2020 13 1

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu

  Bài giảng "Thi công cầu - Chương 2: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu" trình bày các nội dung chính sau: Thi công mố trụ cầu và đường đầu cầu, xây dựng kết cấu mố trụ cầu, xây dựng đường hai đầu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ntt 24/08/2020 14 1

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 3: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trình bày các nội dung chính sau: Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép, chế tạo kết cấu nhịp cầu dùng cho lắp ghép, lao lắp kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép lắp ghép, xây dựng kết cấu nhịp cầu BTCT toàn khối, xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép theo...

   68 p ntt 24/08/2020 11 1

 • Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép

  Bài giảng Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép

  Bài giảng "Thi công cầu - Chương 4: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép" với các các nội dung chính sau: Xây dựng cầu thép và cầu thép liên hợp với bản bê tông công cốt thép, chế tạo cầu thép, lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p ntt 24/08/2020 14 1

 • Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 + 6

  Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 + 6

  Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 - GV. Phạm Hương Huyền trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm thi công cầu dây văng, dây võng, xây dựng cột tháp, xây dựng kết cấu nhịp cầu dây võng, xây dựng kết cấu nhịp cầu dây văng, tổ chức quản lý xây dựng cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p ntt 24/08/2020 13 1

 • Ebook Thông gió: Phần 2

  Ebook Thông gió: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết bị xử lý không khí, thông gió cục bộ, thông gió tự nhiên, điều hòa không khí và cấp lạnh, một số vấn đề nguyên lý thông gió trong thiết kế và xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   207 p ntt 27/07/2020 21 1

 • Ebook Thông gió: Phần 1

  Ebook Thông gió: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm chung về thông gió, tổ chức thông gió, tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và thu nhiệt - tỏa hơi nước, tỏa khí - hơi độc, các bộ phân cấu tạo của hệ thống thông gió,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p ntt 27/07/2020 24 1

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 1 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 1 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

  Nội dung của chương 1 Tổng quan quản lý dự án xây dựng nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về định nghĩa dự án, dự án xây dựng, quản lý dự án, các thành phần của dự án, vòng đời dự án và tiến trình quản lý dự án, các giai đoạn quản lý dự án, cấu trúc tổ chức.

   49 p ntt 25/06/2020 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số