• Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tầm quan trọng của môn học, bối cảnh chung của pháp luật xây dựng; những vấn đề chung về pháp luật liên quan đến xây dựng; pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng đô thị, những quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng,...

   84 p ntt 21/07/2022 28 2

 • Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng ký kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   94 p ntt 21/07/2022 25 2

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1) - Chương 1 Giới thiệu về công tác đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại công trình đất, các loại công tác đất, phân cấp đất theo biện pháp thi công thủ công, phân cấp đất theo thi công cơ giới, hệ thống phân loại đất thống nhất, phân loại đất theo OSHA – Hoa Kỳ, các tính...

   13 p ntt 21/07/2022 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 Khối lượng đất và sự chuyển đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Giới thiệu về chuyển đất, vật liệu trong chuyển đất, các đặc điểm về thay đổi thể tích của đất, dải và ụ đất, ước tính khối lượng đất, sử dụng biểu đồ khối lượng (mass diagram), tính khối...

   29 p ntt 21/07/2022 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 Công tác chuẩn bị phục vụ thi công đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Chuẩn bị mặt bằng thi công, kiểm soát nước ngầm (groundwater control), định vị và giác móng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 Thi công đào đất thủ công. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các dụng cụ thi công đất thủ công, chống đỡ vách đất bằng thủ công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 Thi công đào đất cơ giới. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại máy đào trong xây dựng, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu ngửa, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu sấp, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu dây, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu ngoạm, thiết...

   48 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 Thi công đắp và đầm đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Công tác đắp đất, các nguyên tắc đầm đất, thiết bị và qui trình đầm đất, san và hoàn thiện nền đất.

   25 p ntt 21/07/2022 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 7 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 7 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 7 Thi công đóng cọc và cừ. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại cọc và cừ, các phương pháp thi công cọc chiếm chỗ, thiết bị đóng cọc (cọc chiếm chỗ), các phương pháp thi công cọc thay thế, thi công cọc và cừ với hình minh họa, các tiêu chuẩn cần đọc (bắt buộc).

   39 p ntt 21/07/2022 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - Công tác bê tông đúc tại chỗ: Các khái niệm cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Đặc điểm của bê tông và bê tông cốt thép, các dạng công tác thi công bê tông toàn khối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 Công tác cốp pha và giàn giáo. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Một số sự cố công trình liên quan cốp pha, giàn giáo, các yêu cầu đối với cốp pha, giàn giáo, phân loại cốp pha, cấu tạo cốp pha, giàn giáo và sàn công tác, tính toán thiết kế cốp pha, giàn giáo, nghiệm thu cốp pha...

   57 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 Công tác cốt thép. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại cốt thép trong xây dựng, gia công cốt thép, lắp đặt cốt thép, một số hình ảnh về chi tiết và thiết bị gia công cốt thép.

   18 p ntt 21/07/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số