• Giáo trình Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng: Phần 1

  Giáo trình thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng được viết theo chương trình đào tạo chuyên ngành vật liệu và công nghệ xây dựng và các chuyên ngành theo ngành Xây dựng công trình giao thông. Nội dung của giáo trình bao gồm các thử nghiệm chính cho các vật liệu xây dựng cầu đường như cốt liệu, bê tông, xi măng, bitum, bê tông át phan, thép, phần...

   152 p ntt 26/03/2020 22 0

 • Giáo trình Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng: Phần 2

  Nội dung giáo trình "Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng" bao gồm các thử nghiệm chính cho các vật liệu xây dựng cầu đường như cốt liệu, bê tông, xi măng, bitum, bê tông át phan, thép, phần thiết kế thành phần vật liệu và thử nghiệm chất lượng vật liệu trong công trình. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   138 p ntt 26/03/2020 25 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu thép, sự làm việc của thép khi chịu tải trọng, quy cách cán thép dùng trong xây dựng, phương pháp tính toán KCT. Mời các bạn cùng tham khảo

   37 p ntt 26/03/2020 6 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp hàn trong KCT, các loại đường hàn và cường độ tính toán, các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán, ứng suất hàn và biến hình hàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p ntt 26/03/2020 5 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép (tt)

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép (tt)

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức về liên kết bulong bao gồm: Các loại BL trong KCT, sự làm việc của liên kết BL và khả năng chịu lực của BL, cấu tạo của liên kết BL, tính toán liên kết BL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p ntt 26/03/2020 5 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về dầm và hệ dầm, kích thước chính của dầm, thiết kế dầm thép hình, thiết kế dầm tổ hợp, ổn định tổng thể dầm thép, ổn định cục bộ, nối dầm và gối dầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p ntt 26/03/2020 3 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép

  Phần 1 bài giảng "Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, cột đặc chịu nén đúng tâm, cột rỗng chịu nén đúng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p ntt 26/03/2020 6 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép (tt)

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép" cung cấp cho người học các kiến thức về cột nén lệch tâm (Tiết diện, tính toán cột đặc chịu nén lệch tâm, tính toán cột rỗng chịu nén lệch tâm), cấu tạo và tính toán chi tiết cột. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ntt 26/03/2020 5 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép" gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương dàn thép, tính toán dàn thép, cấu tạo và tính toán nút dàn thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p ntt 26/03/2020 4 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải" trình bày tổng quát về nước thải và xử lý nước thải, các phương pháp xử lý nước thải. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p ntt 27/02/2020 10 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 8: Phần mềm EPANET và SWMM" cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán mạng lưới cấp nước với phần mềm EPANET và SWMM. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p ntt 27/02/2020 8 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại mạng lưới cấp nước trong khu vực bao gồm: Mạng lưới vòng, mạng lưới hở, mạng lưới hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ntt 27/02/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số