• Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

  Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

  Cuốn sách 'Đánh giá tác động môi trường' được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đánh giá môi trường chiến lược các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ĐMC các dự án QHXD vùng, ĐTM các dự án QHXD đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình hay cụm công trình cũng như sự khác hiệt giữa ĐMC và ĐTM; các...

   59 p ntt 26/08/2021 7 0

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch xây dựng đô thị, dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, dự án đầu tư xây dựng đô thị; các phương pháp đánh giá tác...

   93 p ntt 26/08/2021 9 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p ntt 26/07/2021 48 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và công tác thanh kiểm tra môi trường; Quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p ntt 26/07/2021 51 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn nước ngọt trên thế giới; vấn đề sử dụng nước ở Việt Nam và những thách thức trong tương lai; dòng chảy mặt; dòng chảy nước ngầm; nhu cầu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p ntt 26/07/2021 25 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phân phối nước; Thủy năng và trạm thuỷ điện; Kiểm soát hạn; Kiểm soát tiêu thoát nước; Kiểm soát lũ; tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p ntt 26/07/2021 25 0

 • Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học quần thể phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: Biến động số lượng và các trạng thái cân bằng của quần thể, cạnh tranh cùng loài và các mô hình toán về đơn quần thể, chiến lược tồn tại và phát triển của quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   104 p ntt 25/06/2021 15 0

 • Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 2

  Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, giáo trình Sinh thái học quần thể phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức về: Mối quan hệ giữa các loài và cạnh tranh khác loài, mối quan hệ vật dữ và mồi, khai thác và kiểm soát các quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   88 p ntt 25/06/2021 17 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 1

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 1

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2) gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường, quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   176 p ntt 23/05/2021 56 1

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 2

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động đến chất lượng môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p ntt 23/05/2021 34 0

 • Giáo trình Ô nhiễm không khí: Phần 1

  Giáo trình Ô nhiễm không khí: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Ô nhiễm không khí" trình bày các nội dung: Giới thiệu về ô nhiễm không khí, ô nhiễm không khí, sự biến đổi của chất ô nhiễm trong không khí, phát tán chất ô nhiễm trong không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p ntt 12/04/2021 33 0

 • Giáo trình Ô nhiễm không khí: Phần 2

  Giáo trình Ô nhiễm không khí: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Ô nhiễm không khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm không khí, lấy mẫu và phân tích mẫu khí, tiếng ồn và các biện pháp chống ồn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   180 p ntt 12/04/2021 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số