• Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học trang bị cho sinh viên những kiến thức chính xác, khoa học, thông tin cập nhật về các khái niệm, định nghĩa của đa dạng sinh học. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 khái quát chung về đa dạng sinh học, chương 2 giá trị của đa dạng...

   59 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2 gồm có 2 chương, chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bảo tồn đa dạng sinh học, chương 5 trình bày về các vấn đề đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế môi trường nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế. Bài giảng được kết cấu thành 4 chương để trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Kinh tế môi trường, giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế với môi trường và ngược lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần...

   119 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Phần 2

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Phần 2

  Nội dung "Bài giảng Kinh tế môi trường" thảo luận về các vấn đề lý thuyết và các công cụ có thể được sử dụng để hiểu và đo lường được các mối quan hệ đó, từ đó có những quyết định đúng đắn làm thế nào để quản lý các nguồn tài nguyên môi trường một cách tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 dưới đây.

   120 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu độc học môi trường; một số khái niệm cơ bản; các nguyên lý cơ bản về độc học môi trường; các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc của chất độc; diễn biến và con đường đi của độc chất.

   148 p ntt 24/06/2022 22 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 2 Phân loại độc chất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở phân loại; phân loại độc chất theo nồng đồ, liều lượng; phân loại độc chất theo bản chất; phân loại độc chất trung gian giữa 2 loại bản chất và nồng độ, liều lượng; phân loại theo mức độ nguy hiểm.

   69 p ntt 24/06/2022 21 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 Độc chất trong môi trường sinh thái đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan chất động trong môi trường sinh thái đất; các dạng nhiễm độc trong môi trường đất; các chất độc trong đất ngập nước, yếm khí; các chất độc trong đất phèn; các chất độc sinh ra từ quá trình tích lũy phân...

   98 p ntt 24/06/2022 21 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 Độc chất trong môi trường nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: toổng quan về chất độc trong môi trường nước; quá trình trầm tích, phân tán và bay hơi ra khỏi môi trường nước của chất độc; yếu tố ảnh hưởng đến độc tính;...

   100 p ntt 24/06/2022 20 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 Độc chất trong môi trường không khí, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về độc chất trong môi trường không khí; một số độc chất trong môi trường không khí; khí độc do hoạt động giao thông gây ra; các bệnh do độc chất trong không khí đối với động vật, thực vật và con người;...

   93 p ntt 24/06/2022 21 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 6 Phương thức xâm nhập của chất độc vào cơ thể con người, cung cấp cho người học những kiến thức như: quá trình hấp thụ chất độc vào cơ thể; quá trình chuyển hóa độc chất; đào thải độc chất;...

   50 p ntt 24/06/2022 22 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 7 Một số quá trình gây độc điển hình trong môi trường sinh thái, cung cấp cho người học những kiến thức như: độc chất do mưa acid; độc chất do ô nhiễm dầu và sản phẩn của dầu; độc chất do hoạt động công nghiệp; độc chất trong nông nghiệp; độc chất từ thực phẩm.

   56 p ntt 24/06/2022 18 0

 • Bài giảng môn Sinh thái môi trường - TS. Ngô An

  Bài giảng môn Sinh thái môi trường - TS. Ngô An

  Bài giảng Sinh thái môi trường gồm các nội dung chính như: Suy thoái môi trường và diễn thế sinh thái; phú dưỡng hoá; sinh thái môi trường đất ước; sinh thái đô thị và đô thị sinh thái; sinh thái môi trường nông thôn; thách thức và hiểm hoạ sinh thái môi trường toàn cầu; một số ứng dụng về sinh thái môi trường.

   84 p ntt 24/06/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số