• Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 1

  Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 1

  Cuốn sách "Khách hàng là một mối quan hệ không phải một giao dịch" tập hợp những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng dành riêng cho các bạn Giao dịch viên và Chuyên gia tư vấn tại các ngân hàng bán lẻ. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   180 p ntt 21/07/2022 22 0

 • Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 2

  Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tâm lý khách hàng, trở thành giao dịch viên chuyên nghiệp, rủi ro nghiệp vụ thường gặp, dịch vụ khách hàng đắc nhân tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p ntt 21/07/2022 22 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu sách, tổng quan về Revit Architecture 2014, tạo cột và gán vật liệu tường, lắp đặt cửa cầu thang, thiết kế chi tiết trên giao diện Family, hoàn thiện các bước xây dựng cơ bản, tạo Family trang trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   252 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 2

  Ebook Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thiết kế kiến trúc 3D với Revit Architecture" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tạo mái và trang khí khuôn viên, tạo bề mặt địa hình, xuất hình phối cảnh và bản vẽ, giới thiệu và cài đặt Lumion, render mô hình 3D với Lumion. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: xác định kích thước chính của khung ngang, xác định trải trọng tác dụng lên khung ngang, xác định nội lực khung ngang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ hợp nội lực, thiết kế cột, thiết kế dàn mái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Ebook Tự động điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 1

  Ebook Tự động điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tự động điều khiển các quá trình công nghệ" trình bày các nội dung: Đại cương về điều khiển logic và khả lập trình PLC, các hệ thống tự động phục vụ sản xuất, bộ tự động khả lập trình, bộ điều khiển khả lập trình Melsec 11, bộ điều khiển logic khả lập trình simatic Step 5. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Ebook Tự động điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 2

  Ebook Tự động điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tự động điều khiển các quá trình công nghệ" trình bày các nội dung: Lập trình Step 5, lệnh trông ngôn ngữ Step5, điều khiển số NC - Điều khiển số qua máy CNC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 1

  Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu cơ sở điện học điện tử" trình bày các nội dung phần Điện học cơ bản bao gồm: Từ học, điện từ học, điện động học, điện giải - Pin và Acquy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 2

  Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu cơ sở điện học điện tử" trình bày các nội dung phần Điện tử cơ bản bao gồm: Mạch dao động, truyền dữ liệu, nhận dữ liệu, mạch tích hợp và môi trường lưu trữ dữ liệu, điện tử học, nguyên lý cơ bản về kỹ thuật số, công nghệ không dây, máy tính và internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p ntt 21/07/2022 10 0

 • Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô...

   432 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Cuốn sách "Lễ hội Thánh Gióng" là tập hợp những công trình sưu tầm nghiên cứu vế di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Lễ hội Thánh Gióng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   396 p ntt 21/07/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số