• Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 1

  Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Tâm lí học đại cương giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tâm lý học là một khoa học; hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 2

  Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Tâm lí học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động nhận thức, tình cảm và ý chí, nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Hình học xạ ảnh" được biên soạn gồm 200 bài tập chọn lọc về Hình học xạ ảnh theo chương trình hiện hành của các trường Đại học sư phạm. Ngoài các bài tập, nội dung cuốn sách cũng tóm tắt một số kiến thức lý thuyết quan trọng và hướng dẫn cách giải một cách ngắn gọn và rõ ràng. Sách được chia thành 2 phần, mời...

   93 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2 là phần hướng dẫn cách giải các bài tập về không gian xạ ảnh, tọa độ xạ ảnh, phương trình của m-phẳng, tỷ số kép, nguyên tắc đối ngẫu, ánh xạ xạ ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   118 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Giáo trình môn Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình môn Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Ma trận – định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vectơ; phép tính vi phân hàm một biến. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   128 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Giáo trình môn Toán cao cấp: Phần 2

  Giáo trình môn Toán cao cấp: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Tích phân; phép tính vi phân hàm nhiều biến; phương trình vi phân. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   121 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - Bùi Thị Ngọc Dung

  Bài giảng Luật kinh tế - Bùi Thị Ngọc Dung

  Bài giảng Luật kinh tế gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật thương mại Việt Nam; Địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Việt Nam; Các hành vi thương mại theo qui định của Luật thương mại; Phá sản doanh nghiệp; Các phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.

   73 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1

  Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1

  Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; luật Hiến pháp; luật hành chính; luật dân sự và luật tố tụng dân sự;... Mời các bạn cùng...

   151 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 2

  Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về luật hình sự và luật tố tụng hình sự; một số chế định cơ bản của luật hình sự; luật lao động; các chế định cơ bản của luật lao động; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; luật kinh doanh;...

   121 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin - PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin - PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   147 p ntt 21/07/2022 14 0

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 1

  Mục tiêu của cuốn giáo trình Tiếng Việt thực hành là giúp sinh viên phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Việt, chủ yếu là độc và viết tài liệu khoa học - hai kỹ năng lời nói cần thiết nhất để sinh viên chiếm lĩnh tri thức chuyên môn trong nhà trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p ntt 24/06/2022 43 1

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Tiếng Việt thực hành cung cấp cho người đọc các kiến thức rèn luyện về kỹ năng đặt câu và dùng từ, chữa các lỗi về đặt câu và dùng từ trong văn bản, giúp người học có ý thức và kiến thức để viết đúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p ntt 24/06/2022 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số