• Ebook Lồng kính: Tự động hóa và chúng ta - Phần 1

  Ebook Lồng kính: Tự động hóa và chúng ta - Phần 1

  Cuốn sách “Lồng kính: Tự động hóa và chúng ta” của tác giả Nicholas Carr thuộc chuyên đề khám phá khoa học kỹ thuật cho ta cái nhìn toàn diện hơn về những máy móc công nghệ hiện nay. Từ ô tô tự động, robot, GPS, internet… ông đã đặt ra cho mỗi người chúng ta câu hỏi: Máy móc là nô lệ phục vụ chúng ta, hay chúng ta là nô lệ của máy móc? Sử...

   168 p ntt 25/01/2021 3 0

 • Ebook Lồng kính: Tự động hóa và chúng ta - Phần 2

  Ebook Lồng kính: Tự động hóa và chúng ta - Phần 2

  Đây là một cuốn sách về tự động hóa, về việc sử dụng máy tính và phần mềm để làm những điều mà chúng ta vẫn thường tự làm. Nó không nói về công nghệ hoặc tính kinh tế của tự động hóa, cũng không nói về tương lai của robot, sinh vật cơ khí hóa và các thiết bị, mặc dù tất cả những thứ này đều tham gia vào câu chuyện. Cuốn sách viết...

   182 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Ebook Về bản tính người: Phần 1

  Ebook Về bản tính người: Phần 1

  Nếu bạn có hứng thú về quá trình phát triển của loài người hay những bí ẩn về hành vi con người thì “Về bản tính người” của tác giả Edward O. Wilson sẽ rất phù hợp cho bạn. Cuốn sách được chia thành 9 chương và mỗi chương sẽ nói về một chủ đề khác nhau vì thế bạn không nhất thiết phải đọc từ đầu đến cuối mà đọc chương nào...

   193 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Ebook Về bản tính người: Phần 2

  Ebook Về bản tính người: Phần 2

  Không một người nào thực sự quan tâm đến tương lai nhân lọai mà có thể bỏ qua cuốn sách Về bản tính người của E. O. Wilson. Hành vi của con người có bị kiểm soát bởi di sản sinh học của giống loài không? Di sản này có khiến cho số phận loài người bị giới hạn không? Bằng trí tuệ sắc sảo và văn phong giản dị, nhà bác học nổi tiếng thế...

   183 p ntt 25/01/2021 3 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính

  Giáo trình Đại số tuyến tính

  "Giáo trình Đại số tuyến tính" thông tin đến các bạn với những kiến thức về khái niệm; các dạng biểu diễn của số phức; phép toán trên tập số phức; giải phương trình bậc 2 trong tập số phức; khái niệm về ma trận; các dạng ma trận; phép toán ma trận; phép biến đổi sơ cấp theo hàng của ma trận; phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính...

   184 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình gồm hai phần. Phần I: "Lý thuyết xác suất" có hai chương. Chương 1 trang bị những kiến thức cơ bản về giải tích tổ hợp, những khái niệm nền tảng, những định lý quan trọng của lý thuyết xác suất cổ điển. Chương 2 quan tâm đến khái niệm trung tâm của xác suất là biến ngẫu nhiên và cá quy luật phân phối xác suất, các tham số đặc...

   70 p ntt 25/01/2021 15 0

 • Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê: Phần 2

  Phần II: "Thống kê toán" gồm có 4 hương. Chương 3 trình bày về cơ sở lý thuyết mẫu: các phương pháp chọn mẫu, sắp xếp mẫu, đặc trưng của mẫu. Chương 4 và Chương 5 quan tâm đến hai bài toán cơ bản là ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê. Các bài toán về tương quan và hồi quy tuyến tính đơn giản được đề cập đến ở...

   77 p ntt 25/01/2021 6 0

 • Giáo trình Biến đổi Fourier và Laplace

  Giáo trình Biến đổi Fourier và Laplace

  "Giáo trình Biến đổi Fourier, Laplace" được biên soạn cung cấp đến người học kiến thức về tín hiệu và hệ thống; biến đổi Fourier; biến đổi Fourier rời rạc; biến đổi Laplace; biến đổi Laplace rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   84 p ntt 25/01/2021 6 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước" cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, bản chất và chức năng của nhà nước; kiểu nhà nước; hình thức nhà nước; quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   31 p ntt 25/01/2021 4 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày bản chất và những đặc trưng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ...

   21 p ntt 25/01/2021 3 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm và vai trò của pháp luật; bản chất của pháp luật; kiểu pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật.

   43 p ntt 25/01/2021 4 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật" thông tin đến người học khái niệm hình thức pháp luật; các loại hình thức pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p ntt 25/01/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số