• Bài giảng Toán cao cấp C

  Bài giảng Toán cao cấp C

  Toán cao cấp C là chương trình Toán dành cho sinh viên khối ngành kinh tế. Nội dung bài giảng của Toán cao cấp C gồm 2 phần: Giải tích và Đại số. Phần giải tích gồm những kiến thức cơ bản hàm số, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân, nguyên hàm và tích phân của hàm một biến số. Các khái niệm cơ bản của hàm số nhiều biến số thực.

   128 p ntt 24/12/2018 7 0

 • Bài giảng Quang học

  Bài giảng Quang học

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quang học", cụ thể như: Thuyết điện từ ánh sáng, quang hình học, sự giao thoa ánh sáng, sự nhiễu xạ ánh sáng, sự phân cực ánh sáng, sự tán sắc, sự hấp thụ và sự tán xạ ánh sáng,...

   144 p ntt 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Thiên văn học

  Bài giảng Thiên văn học

  Thiên văn học là ngành khoa học nghiên cứu sự chuyển động, bản chất vật lí, cấu tạo hóa học, quá trình phát sinh và phát triển của các thiên thể và các hệ thiên thể như Mặt Trời, Mặt Trăng. Bài giảng Thiên văn học gồm 3 nội dung chính: Phát hiện các qui luật chuyển động của các thiên thể và các hệ thiên thể, nghiên cứu thành phần cấu tạo...

   88 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Nội dung bài 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giới thiệu chung các hệ thống số và sai số", cụ thể như: Sự cần thiết của môn học, khái niệm phương pháp số, các hệ thống số, số học số thực động, tổn thât đáng kể và sự lan truyền sai số,...

   29 p ntt 20/11/2018 17 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài 2 giúp người học hiểu về "Nghiệm của các phương trình phi tuyến". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giải phương trình f(x) = 0, các phương pháp lặp, phép lặp điểm cố định, sự hội tụ của phương pháp newton,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p ntt 20/11/2018 13 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài 3 trình bày về "Ma trận và hệ phương trình tuyến tính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ phương trình tuyến tính, hệ dạng tam giác trên và cách giải, một số định lí về nghiệm, lời giải bằng số của hệ phương trình tuyến tính ax = b,...

   44 p ntt 20/11/2018 14 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Sự duy nhất của đa thức nội suy, đa thức nội suy newton với mốc cách đều, đa thức nội suy newton, các đa thức ghép trơn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p ntt 20/11/2018 17 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 5, trình bày các nội dung sau: Phép thế giải tích, sai số L(f) – L(p), đạo hàm tại các điểm phân biệt, một số quy tắc cơ bản, các quy tắc tổng hợp, quy tắc làm tăng độ chính xác,...

   25 p ntt 20/11/2018 17 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 do ThS. Nguyễn Thị Vinh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phương trình vi phân (phương trình vi phân) cấp n, nghiệm của phương trình vi phân cấp n, nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp n,...

   27 p ntt 20/11/2018 17 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Nội dung "Bài giảng Quy hoạch tuyến tính" gồm 5 chương được trình bày như sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính, tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình và các thuật toán của nó,...

   124 p ntt 24/10/2018 19 0

 • Bài giảng Toán cao cấp B1

  Bài giảng Toán cao cấp B1

  Toán cao cấp B1 là chương trình toán dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật. Nội dung của bài giảng gồm những kiến thức cơ bản về dãy số, hàm số, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân, nguyên hàm và tích phân của hàm một biến số, các khái niệm cơ bản của hàm số nhiều biến số thực, phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi,...

   120 p ntt 24/10/2018 20 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về lược sử phát triển của sinh học phân tử: khái niệm sinh học phân tử, thuyết tiến hóa và thuyết tế bào, sinh hóa học và di truyền học cổ điển, sự phối hợp giữa di truyền học và sinh hóa học, sự ra đời của sinh học phân tử. Hy vọng...

   51 p ntt 24/10/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số