• Ebook Một số ứng dụng của giải tích trong đại số, hình học, số học và toán rời rạc

  Ebook Một số ứng dụng của giải tích trong đại số, hình học, số học và toán rời rạc

  Ebook "Một số ứng dụng của giải tích trong đại số, hình học, số học và toán rời rạc" nhằm cung cấp một số kiến thức chuyên đề ở mức độ khó về tóan rời rạc, đại số, số học, giải tích và hình học. Mời các bạn tham khảo!

   241 p ntt 21/03/2019 9 0

 • Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 2

  Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 2

  Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung sau: Vì sao chì lại có màu xám trơn bóng, kẽm dùng để làm gì, vì sao bóng đèn điện dùng lâu lại bị đen, kim loại nào nhẹ nhất, ma trơi là gì, thế nào là chất phóng xạ, vì sao đồng hồ dạ quang lại phát sáng, vì sao acquy có thể tích trữ điện,... Mời các bạn cùng...

   128 p ntt 21/03/2019 14 0

 • Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1

  Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1

  Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức cơ bản dễ nắm bắt tới những khái niệm bao quát trừu tượng thông qua các nội dung chính sau: Phân tử là gì, vì sao lại nói các vật trên thế giới đều do nguyên tử cấu tạo nên, vì sao từ bảng tuần hoàn Mendeleev lại có thể dự đoán các nguyên tố mới,...

   137 p ntt 21/03/2019 15 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

  Chương này trình bày cách xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính của những bài toán dạng đơn giản. Đây là những kiến thức quan trọng để xây dựng mô hình cho những bài toán phức tạp hơn trong thực tế sau này. Các khái niệm về ‘’ lồi’’ đuợc trình bày để làm cơ sở cho phương pháp hình học giải quy hoạch tuyến tính. Một ví dụ mở đầu...

   28 p ntt 20/03/2019 21 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 2: Giải thuật đơn hình

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 2: Giải thuật đơn hình

  Chương này trình bày một cách chi tiết nội dung của giải thuật đơn hình. Sau phần cơ sở lý thuyết của giải thuật là các ví dụ tương ứng. Các ví dụ được trình bày đúng theo các bước của giải thuật. Kiến thức trong chương này cần thiết cho việc lập trình giải quy hoạch tuyến tính trên máy tính.

   36 p ntt 20/03/2019 13 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 3: Bài toán đối ngẫu

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 3: Bài toán đối ngẫu

  Chương này trình bày trình bày khái niệm đối ngẫu, các quy tắc đối ngẫu và giải thuật đối ngẫu. Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó.

   18 p ntt 20/03/2019 11 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

  Chương này trình bày các bài toán để thấy khả năng ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính. Bài toán trò chơi được trình bày một cách chi tiết, các bày toán còn lại chỉ trình bày mô hình. Việc giải các bài toán này được nghiên cứu thêm trong các môn tiếp theo.

   33 p ntt 20/03/2019 11 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Hóa học Protid

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Hóa học Protid

  Bài giảng tnày giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về: Khái niệm acid amin, peptid, protein và protid; hiểu các cách phân loại; nắm các dạng điện tích của aa; hiểu khái niệm pHi; liên kết peptid; mô tả được các liên kết và các bậc cấu trúc của protein. Mời các ban cùng tham khảo.

   69 p ntt 20/03/2019 19 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 1)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 1)

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Chuyển hoá protid = chuyển hoá acid amin, quá trình khử amin OXH, dạng vận chuyển NH3 trong cơ thể, các aa cần thiết và không cần thiết, nguồn gốc các khung carbon của các a.amin, nguyên liệu tổng hợp một số sản phẩm sinh học đặc hiệu, các bệnh lý do rối loạn chuyển hoá protid.

   35 p ntt 20/03/2019 19 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 2)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 2)

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Thoái hóa nhóm carboxyl, thoái hóa khung carbon, tổng hợp acid amin, Homocysteine, tổng hợp aa không cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p ntt 20/03/2019 19 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 3)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 3)

  Nội dung chương này trình bày về huyển hóa chuyên biệt 1 số AA tạo thành những sản phẩm sinh học đặc hiệu như: Tổng hợp porphyrin, tổng hợp purin và pyrimidin, tổng hợp một số hormon, tổng hợp acid nicotinic, tổng hợp creatin, creatin-P, Sinh tổng hợp glutathion, tạo taurin, tạo các amin có hoạt tính sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ntt 20/03/2019 18 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair)

  Chương này trình bày về sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair). Nội dung chính trong chương gồm có: các base (purine và pyrimidine), cấu trúc nucleosome, vai trò của histone, sự nhân đôi NST và DNA diễn ra ở pha S, phức hợp protein tại ngã ba nhân đôi, Đặc điểm của các DNA polymerases,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 20/03/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số