• Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" trình bày các nội dung chính sau: Quản lý tài chính trong doanh nghiệp, chức năng tài chính, giải quyết nhu cầu vốn, tạo vốn trong kinh doanh, huy động vốn từ nguồn trái phiếu công ty, quản lý chi phí, thanh toán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   85 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân sự, quản trị nhân lực, nghệ thuật quản lý nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   264 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ, sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KTCT học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến XIX, kinh tế chính trị học tiểu tư sản, học thuyết kinh tế của các nhà XHCN không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX,... Mời các bạn...

   167 p ntt 25/11/2020 2 1

 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự phát sinh và phát triển của KTCT học Mác - Lênin, các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes, các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới, học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại....

   170 p ntt 25/11/2020 1 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Thị trường, định chế và chi phí giao dịch

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Thị trường, định chế và chi phí giao dịch

  Bài đọc đề cập đến các đặc trưng liên quan về vai trò của các thể chế và chi phí giao dịch (TC) trong việc hình thành và quản trị các thể chế tài chính và sự thiết lập các chính sách có liên quan. Sau khi xem xét các đặc trưng nổi bật của kinh tế học về khế ước tài chính, thông tin bất cân xứng (asymmetric information - AI) và các đặc trưng có...

   24 p ntt 21/10/2020 10 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế

  Bài này nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào tài chính với tăng trưởng kinh tế, vai trò của trung gian tài chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và sự liên kiết giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế. Một sự nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về các vấn đề vừa đề cập, sự tự phụ thuộc lẫn nhau, và các mối liên kết...

   20 p ntt 21/10/2020 11 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch

  Những quốc gia cố gắng duy trì tỷ giá hối đoái bị định giá quá cao thường cản trở đáng kể sự tăng trưởng trong trung hạn đến dài hạn. Lý thuyết, các nghiên cứu thống kê giữa các nước, và các trường hợp lịch sử tất cả đều củng cố cho những phát hiện cơ bản rằng việc định giá tỷ giá hối đoái quá cao có thể làm giảm hiệu quả...

   10 p ntt 21/10/2020 5 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Cải cách hệ thống ngân hàng: Con đường còn lắm chông gai

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Cải cách hệ thống ngân hàng: Con đường còn lắm chông gai

  2005 có lẽ là năm sôi động nhất đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tin tức về việc cổ phần hoá Vietcombank, các ngân hàng nước ngoài trở thành cổ đông chiến lược của sacombank, ACB... thường xuyên là tin chính trong các chuyên mục kinh tế, thậm chí trên trang chủ của hầu hết các báo trong suốt 365 ngày qua. Tín hiệu này cho thấy, một nền kinh tế...

   4 p ntt 21/10/2020 11 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Kinh tế học về chi phí giao dịch

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Kinh tế học về chi phí giao dịch

  Nghiên cứu về các thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường, như được đề xuất trong bài này, khẳng định rằng giao dịch là một đơn vị cơ bản của phép phân tích và nhấn mạnh rằng hình thức tổ chức có tầm quan trọng. Quan điểm nền tảng ảnh hưởng đến nghiên cứu so sánh về các vấn đề của tổ chức kinh tế là: Người ta tiết kiệm...

   29 p ntt 21/10/2020 10 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Chứng khoán chính phủ

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Chứng khoán chính phủ

  Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ. Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh...

   7 p ntt 21/10/2020 6 0

 • Phân tích tài chính: Định giá cổ phiếu

  Phân tích tài chính: Định giá cổ phiếu

  Bài này vận dụng các khái niệm và mô hình DCF để định giá các loại cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá cổ phiếu mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu định giá chứng khoán cần phân...

   6 p ntt 21/10/2020 5 0

 • Phân tích tài chính: Định giá trái phiếu

  Phân tích tài chính: Định giá trái phiếu

  Trong bài này chúng ta xem xét định giá trái phiếu, một trong những loại tài sản tài chính dài hạn nhằm mục tiêu ra quyết định đầu tư hoặc huy động nợ vay dài hạn. Trước khi xem xét cách thức định giá tài sản tài chính, có một số khái niệm cần làm rõ.

   10 p ntt 21/10/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số