• Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 1

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 1

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, vai trò của phân tích kinh tế, phân tích tài chính và phân tích kinh tế, phân tích hiệu quả chi phí và phân tích hiệu quả kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p ntt 22/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 2

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 2

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 2 trình bày về "Nền tảng phúc lợi và giá trị kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nền tảng phúc lợi cho phân tích kinh tế, chi phí cơ hội, khái niệm giá trị kinh tế, giá ẩn và giá thị trường, tóm lược quan trọng.

   72 p ntt 22/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 4

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 4

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 4 trình bày về "Thực hiện CBA: Tiền tệ hóa các lợi ích, chi phí". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 4.

   231 p ntt 22/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 3

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 3

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 3 giúp người học hiểu về "Thực hiện CBA: Nhận dạng và lượng hóa lợi ích và chi phí". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, các bước 1, 2 và 3. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ntt 22/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 5 giúp người học hiểu về "Thực hiện CBA: Lập bảng lợi ích – chi phí". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 5. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 22/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 6

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 6

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 6 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 6, bước 7, phụ lục bài giảng 6: Suất chiết khấu.

   89 p ntt 22/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 7

  Bài giảng Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm: Chương 7

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích kinh tế: 9 bước, các bước và chuyên môn, bước 8, bước 9, phụ lục: Hướng dẫn thực hành Crystal Bal. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p ntt 22/09/2018 6 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Thị trường chứng khoán, chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p ntt 28/08/2018 19 1

 • Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 chương được trình bày như sau: Tổng quan về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính.

   119 p ntt 28/08/2018 13 2

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ,...

   167 p ntt 28/08/2018 13 0

 • Bài giảng Kế toán kho bạc

  Bài giảng Kế toán kho bạc

  Bài giảng Kế toán kho bạc cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán kho bạc nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước, kế toán trái phiếu chính phủ, kế toán cho vay theo mục đích chỉ định, kế toán tiền gửi tại kho bạc nhà nước,...

   87 p ntt 28/08/2018 10 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

   78 p ntt 28/08/2018 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số