• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, môi trường kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 24/02/2021 6 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu trúc vốn, các nhân tố ảnh hưởng, xác định chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn biên tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ntt 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Định giá cổ phiếu thường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu thường, một số thuật ngữ, nguyên tắc định giá cổ phiếu, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ntt 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đoàn bẩy" giúp người học hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ntt 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quản trị tài sản" giúp người học hiểu và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp; hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản; nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   54 p ntt 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" tìm hiểu về đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội; xây dựng các phương pháp xác định GDP; phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   33 p ntt 25/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ; cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

   44 p ntt 25/01/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung" để nắm chi tiết nội dung phân tích và xây dựng đường IS; xây dựng đường LM; đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

   51 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô" trình bày kiến thức đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất; mục tiêu và các công cụ kinh tế vĩ mô.

   24 p ntt 25/01/2021 11 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa" phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế; phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách nhà nước.

   43 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát" giúp người học phân tích khái niệm lạm phát và thất nghiệp; Phân tích các tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế; chỉ ra các giải pháp nhằm kiềm chế mức lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

   46 p ntt 25/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vi mô trong nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vi mô trong nền kinh tế mở

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" giúp sinh viên hiểu được vai trò của thương mại quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; hiểu được cơ chế tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và dòng vốn lưu động hoàn hảo.

   43 p ntt 25/01/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số