• Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 2 cuốn sách "Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các vấn đề: Hướng dẫn đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn 0ECF, hướng dẫn tuyển chọn tư vấn đối với những nước nhận vốn vay của 0ECF, hướng dẫn mua sắm bằng vốn IBRD và tín dụng IDA....

   208 p ntt 22/01/2018 5 0

 • Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 1 - NXB Thống kê

  Cuốn sách "Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp" nhằm giúp cho các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế có hiệu quả và đúng mục đích. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu bạn đọc nội dung về các vấn đề như: Hướng dẫn bên vay của ngân hàng...

   222 p ntt 22/01/2018 7 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 3 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 3 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 3 Lập trình tuyến tính có mục tiêu như trình bày đặc điểm của bài toán QHTT, phân biệt các dạng bài toán QHTT, ứng dụng cách xây dựng mô hình cho bài toán QHTT, sử dụng một số công cụ máy tính để giải bài toán QHTT, giải thích kết quả sau khi giải bài toán QHTT.

   13 p ntt 22/01/2018 6 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 4 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 4 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Mục tiêu Chương 4 Kỹ thuật tồn kho giúp các bạn mô tả các mục tiêu của quản lý hàng tồn kho, tính toán các biện pháp duy trì hàng tồn kho, trình bày được các mô hình quản lý tồn kho, đánh giá tổng chi phí liên quan các chính sách tồn kho khác nhau, tính toán chính sách tồn kho an toàn thích hợp, tính toán số lượng để hàng tồn kho một thời kỳ.

   21 p ntt 22/01/2018 6 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 6 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 6 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Chương 6 giúp người học hiểu về Quy hoạch phi tuyến. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân tích lợi nhuận phi tuyến, tối ưu hóa có ràng buộc, mô hình quy hoạch phi tuyến nhiều ràng buộc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p ntt 22/01/2018 6 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 1 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 1 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Mục tiêu của bài giảng chương 1 Tổng quan về khoa học quản lý giúp các bạn phát biểu ý nghĩa của KHQL, mô tả được các ứng dụng của KHQL, trình bày được qui trình của KHQL, trình bày được các vấn đề ra quyết định, mô tả được vai trò của mô hình toán.

   9 p ntt 22/01/2018 6 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 8 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 8 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Nội dung chương 8 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mô phỏng", cụ thể như: Qui trình Monte Carlo, mô phỏng máy tính với Excel, mô phỏng Hệ thống hàng đợi, phân phối xác suất liên tục, phân tích thống kê kết quả mô phỏng, kiểm chứng mô hình mô phỏng, phạm vi ứng dụng mô phỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ntt 22/01/2018 5 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 2 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 2 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Chương 2 Phân tích ra quyết định của Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng với mục tiêu trình bày các thành phần của quyết định, chọn lựa được quyết định trong các tình huống không xác suất, có xác suất, có thông tin bổ sung.

   13 p ntt 22/01/2018 6 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 Lý thuyết hàng đợi. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các chi phí của hàng đợi, các đặc tính của hệ thống hàng đợi, các mô hình bài toán hàng đợi.

   12 p ntt 22/01/2018 7 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 Kỹ thuật mạng trong quản lý gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu về kỹ thuật mạng, bài toán tìm đường ngắn nhất, giải bài toán tìm đường ngắn nhất bằng Excel, bài toán cây bao trùm tối thiểu, bài toán luồng cực đại, giải bài toán tìm luồng cực đại bằng Excel,...

   24 p ntt 22/01/2018 5 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 trình bày về Dự báo. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các thành phần trong dự báo, phương pháp Chuỗi thời gian, độ chính xác của dự báo, phương pháp Hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p ntt 22/01/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 của bài giảng Tài chính tiền tệ cung cấp cho người học những nội dung đại cương về tài chính như: sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 30/10/2017 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số