• Ebook Chiến lược đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Ebook Chiến lược đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các chương: Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Những nhân tố làm biến động giá cổ phiếu, quy trình đầu tư, tổng quan về các phong cách đầu tư, chiến lược đầu tư tăng trưởng, các chiến lược đầu tư giá trị

   74 p ntt 23/04/2018 24 2

 • Ebook Chiến lược đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Ebook Chiến lược đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các chương: Các chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng, các chiến lược đầu tư kỹ thuật, sử dụng vốn hóa thị trường như một chiến lược đầu tư, những phương thức đầu tư thứ yếu và các chiến lược đầu tư khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   76 p ntt 23/04/2018 25 2

 • Ebook Franchise - Chọn hay không: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Franchise - Chọn hay không: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi Vì sao, con đường của niềm tin và của sự cam kết, những con tàu đến từ đại dương, nước Mỹ: con tàu lớn của những vùng biển lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   153 p ntt 23/04/2018 5 1

 • Ebook Franchise - Chọn hay không: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Franchise - Chọn hay không: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Thái Lan: vùng đất của hội nhập, Việt Nam: nơi gặp gỡ của bình minh và hoàng hôn, Mcdonald's: tượng đài nhượng quyền Mỹ, 7-Eleven: công nghệ và sự tiện lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   152 p ntt 23/04/2018 4 1

 • Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Đại cương về kinh tế học, khái quát về kinh tế học vĩ mô, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   113 p ntt 23/04/2018 6 1

 • Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vĩ mô của kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   121 p ntt 23/04/2018 6 1

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Phát hành chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán và chỉ số chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   183 p ntt 23/04/2018 6 1

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Tổng quan về thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   127 p ntt 23/04/2018 8 1

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 1 - TS Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 1 - TS Nguyễn Thị Thư

  Nội dung của vấn đề 1 Tổng quan về hệ thống tài chính quốc gia nằm trong bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm giới thiệu chung về môn học, tổng quan về tiền và tổng quan về hệ thống tài chính tiếp đến là trình bày về các trung gian tài chính phi ngân hàng.

   28 p ntt 23/04/2018 8 1

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Nội dung 4 - TS Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Nội dung 4 - TS Nguyễn Thị Thư

  Nội dung trình bày trong vấn đề 4 Hình thái diễn biến của lãi suất thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nêu cơ chế xác định lãi suất, thị trường trái khoán và lãi suất, cung cầu trái khoán và giá trị trái khoán cân bằng, những nhân tố thay đổi.

   29 p ntt 23/04/2018 6 1

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 2 - TS Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 2 - TS Nguyễn Thị Thư

  Kết cấu chính của vấn đề 2 Lãi suất thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm trình bày về lãi suất và các phép đo lãi suất, lãi suất thị trường, ý nghĩa thực tiễn của vấn đề lãi suất, mối quan hệ giữa lãi suất và lạm phát.

   27 p ntt 23/04/2018 5 1

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 5 - TS Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 5 - TS Nguyễn Thị Thư

  Nội dung chính của vấn đề 5 Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm trình bày về thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái, tỉ giá hối đoái ngắn hạn và dài hạn, chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái.

   63 p ntt 23/04/2018 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số