• Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài tập Phân tích hoạt động kinh tế tổng hợp bài tập của 6 chương và bài tập trắc nghiệm nhằm giúp các bạn ôn tập và nắm phương pháp giải bài tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p ntt 24/07/2018 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, điều tra chọn mẫu, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế- xã hội, dãy số biến động theo thời gian,...

   89 p ntt 24/07/2018 10 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất, phân tích tình hình sản xuất, phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất,phân tích giá thành sản phẩm,...

   90 p ntt 24/07/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô

  Bài giảng Kinh tế vi mô

  Bài giảng Kinh tế vi mô gồm có 7 chương trình bày các nội dung sau: kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, cung cầu hàng hoá, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   83 p ntt 24/07/2018 9 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Nguồn gốc, bản chất của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, chức năng, vai trò của tiền tệ, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính, chức năng, vai trò của hệ thống tài chính,...

   49 p ntt 24/07/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 do Th.S Nguyễn Hoài Phương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các quan điểm về lãi suất, vai trò của lãi suất, một số phân biệt về lãi suất, một số loại lãi suất cơ bản và cách đo lường, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, chính sách lãi suất.

   44 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 2 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 2 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về ngân sách Nhà nước, hoạt động ngân sách Nhà nước, thâm hụt ngân sách Nhà nước, phân cấp ngân sách Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính, điều hành thị trường tài chính, thị trường tài chính Việt Nam,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ntt 24/07/2018 6 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 5 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 5 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Chương 5 trình bày về "Tài chính doanh nghiệp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ntt 24/07/2018 6 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 6 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 6 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Chương 6 "Các tổ chức tài chính trung gian" cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về các tổ chức tài chính trung gian, các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian là ngân hàng,...

   60 p ntt 24/07/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 7 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 7 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Lượng tiền cung ứng và các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền tệ, bảng cân đối kế toán của NHTW và quá trình NHTW làm thay đổi tiền dự trữ của NHTM, quá trình tạo tiền trong hệ thống NHTM – Mô hình đơn, mô hình lượng tiền cung ứng đầy đủ, giải thích hành vi các tác...

   38 p ntt 24/07/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 8 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 8 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ quốc gia, điều hành chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p ntt 24/07/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số