• Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thế nào là hành vi tổ chức, thái độ và sự hài lòng với công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và ra quyết định cá nhân, tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p ntt 23/09/2023 17 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Động lực - Từ khái niệm đến ứng dụng, hiểu nhóm làm việc, giao tiếp, nền tảng của cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p ntt 23/09/2023 20 0

 • Ebook Tái lập công ty - Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Ebook Tái lập công ty - Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tái lập công ty - Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cuộc khủng hoảng không vượt qua được, sự tái lập - con đường dẫn đến thay đổi, suy nghĩ lại quá trình kinh doanh, công việc trong một thế giới mới, vai trò trợ lực của kỹ thuật tin học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ntt 23/09/2023 5 0

 • Ebook Tái lập công ty - Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Ebook Tái lập công ty - Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tái lập công ty - Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ai là người tái lập, cuộc săn lùng các cơ hội tái lập, kinh nghiệm thiết kế lại quá trình, bắt tay vào tái lập, kinh nghiệm của Công ty Hallmark, kinh nghiệm của Công ty Taco Bell, kinh nghiệm của Công ty capital...

   76 p ntt 23/09/2023 5 0

 • Ebook Industrial system engineering for drones - A guide with best practices for designing: Part 1

  Ebook Industrial system engineering for drones - A guide with best practices for designing: Part 1

  Part 1 book "Industrial system engineering for drones - A guide with best practices for designing" includes content: Introduction, drone system design flow, key ingredients and selection considerations, drone hardware development.

   149 p ntt 23/09/2023 10 0

 • Ebook Industrial system engineering for drones - A guide with best practices for designing: Part 2

  Ebook Industrial system engineering for drones - A guide with best practices for designing: Part 2

  Part 2 book "Industrial system engineering for drones - A guide with best practices for designing" includes content: Aystem assembly, bring up and validation; software development; drone product certification, schematics basics, references.

   119 p ntt 23/09/2023 11 0

 • Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 1

  Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý kho vận" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 7 bao gồm: Quản lý kho vận, hoạt động kho vận, thiết bị kho, mặt bằng kho vận; lấy đơn, kho chuyển hàng, hoạch định kho vận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p ntt 24/08/2023 20 0

 • Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 2

  Giáo trình Quản lý kho vận: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Quản lý kho vận" giới thiệu một số công nghệ thường dùng trong kho bao gồm công nghệ tự động, công nghệ thông tin, một số vấn đề quan trọng khi quản lý kho vận nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của kho vận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ntt 24/08/2023 18 0

 • Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 2 - TS. Nguyễn Thượng Thái (Dùng cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính, Viễn thông)

  Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 2 - TS. Nguyễn Thượng Thái (Dùng cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính, Viễn thông)

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quản lý con người trong Marketing dịch vụ; khả năng tiếp cận dịch vụ; định giá dịch vụ; xúc tiến trong Marketing dịch vụ; Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   222 p ntt 24/08/2023 19 0

 • Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 1 - TS. Nguyễn Thượng Thái (Dùng cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính, Viễn thông)

  Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 1 - TS. Nguyễn Thượng Thái (Dùng cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính, Viễn thông)

  Giáo trình Marketing dịch vụ: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về Marketing dịch vụ; nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ; sản phẩm trong Marketing dịch vụ; quản lý quá trình giao tiếp; chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p ntt 24/08/2023 18 0

 • Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC): Phần 2

  Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quảng cáo trong hoạt động truyền thông marketing tích hợp; Hoạt động xúc tiến bán trong truyền thông marketing; Bán hàng cá nhân; Quan hệ công chúng; Marketing trực tiếp và truyền thông trực tuyến; Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông...

   311 p ntt 24/08/2023 22 0

 • Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC): Phần 1

  Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC): Phần 1

  Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC) được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp, trước hết là cho các chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành truyền thông marketing trong các trường đại học tại Việt Nam. Phần của giáo trình gồm các nội dung: Tổng quan về truyền thông marketing tích...

   381 p ntt 24/08/2023 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ntt
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERntt261130vi