• Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động cung cấp, phân tích hoạt động sản xuất, phân tích hoạt động tiêu thụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   228 p ntt 21/07/2022 37 1

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích hoạt động đầu tư, phân tích hoạt động tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p ntt 21/07/2022 28 0

 • Ebook 36 kế thành công trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook 36 kế thành công trong kinh doanh: Phần 1

  "36 kế thành công trong kinh doanh" là bộ sách mưu lược quân sự mang tính kinh điển, sâu sắc, tinh túy trong kho báu trí tuệ của Trung Hoa cổ đại. Trải qua quá trình biến đổi và phát triển của lịch sử tư tưởng, mưu lược của Ba mươi sáu kế đã thâm nhập một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: Chính trị, ngoại giao, kinh...

   190 p ntt 21/07/2022 10 0

 • Ebook 36 kế thành công trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook 36 kế thành công trong kinh doanh: Phần 2

  Cuốn sách "Nghiên cứu 36 kế thành công trong kinh doanh" đã tổng kết một cách sâu sắc, độc đáo, hệ thống hóa, sinh động hóa những tri thức kinh điển áp dụng trong kinh doanh hiện đại với nội dung sáng rõ, dễ hiểu và đại chúng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   203 p ntt 21/07/2022 10 0

 • Giáo trình Luật dân sự: Phần 1

  Giáo trình Luật dân sự: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm luật dân sự Việt Nam; quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự; thời hạn, thời hiệu; tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   445 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Luật dân sự: Phần 2

  Giáo trình Luật dân sự: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghệ và quyền đối với giống cây trồng, chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài....

   370 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị): Phần 1

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị): Phần 1

  Cuốn Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị) giúp các sinh viên nắm vững hơn một số kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính,... biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 bao gồm các bài tập về ma trận và định thức, hệ phương...

   167 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày về nguồn luật điều chỉnh hoạt động...

   62 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2 trình bày về vấn đề tranh chấp trong thương mại quốc tế. Đây là giáo trình được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô (Dành cho chương trình chất lượng cao)

  Bài giảng Kinh tế vi mô (Dành cho chương trình chất lượng cao)

  Kết cấu nội dung bài giảng bao gồm 8 chương được sắp xếp theo trình tự như sau: Chương 1 - Nhập môn Kinh tế học; Chương 2 - Cung, cầu và giá thị trường; Chương 3 - Sự lựa chọn của người tiêu dùng; Chương 4 - Lựa chọn phối hợp tối ưu của doanh nghiệp; Chương 5 - Chi phí sản xuất và quyết định cung ứng của doanh nghiệp; Chương 6 - Thị...

   210 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Giáo trình môn Quản trị dự án

  Giáo trình môn Quản trị dự án

  Giáo trình môn Quản trị dự án gồm có 7 chương cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị dự án; xác định và lựa chọn dự án; quản lý tổng thể dự án; cơ cấu tổ chức dự án; quản lý phạm vi dự án; quản lý tiến độ dự án;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Kinh tế học vĩ mô là học phần nghiên cứu nền kinh tế tổng thể trong đó tập trung vào các biến số như giá cả, sản lượng, thu nhập, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán, đầu tư, chi tiêu của Chính phủ và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

   57 p ntt 21/07/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số