• Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách là các bài báo cáo: Các hình thức trách nhiệm kỷ luật của công chức theo pháp luật hiện hành, cải cách hành chính phải gắn liền với đổi mới, hiện đại hóa công tác văn phòng, thực hiện lộ trình chính phủ điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p ntt 25/07/2019 12 2

 • Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách là các bài báo cáo: Vấn đề phụ nữ làm việc tại các văn phòng ở nước ngoài nhìn từ góc độ kinh nghiệm quản trị văn phòng của Mỹ; văn hóa và những tác động đối với hoạt động văn phòng, về hoạt động giao tiếp của nhà quản trị văn phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p ntt 25/07/2019 9 2

 • Ebook Xã hội học quản lí: Phần 1

  Ebook Xã hội học quản lí: Phần 1

  Ebook Xã hội học quản lí: Phần 1 trình bày các nội dung chính về đối tượng của xã hội học quản lí, sơ lược sự lịch sử hình thành và phát triển tư duy xã hội học quản lí, quan hệ giữa hệ thống địa vị và vai trò trong quản lí,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p ntt 30/05/2019 35 7

 • Ebook Xã hội học quản lí: Phần 2

  Ebook Xã hội học quản lí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học quản lí" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quyền lực trong tổ chức, yêu cầu khách quan của việc phân quyền, nguyên tắc giao quyền, thành phần của hoạt động lãnh đạo, quản lí nhóm, truyền thông và giao tiếp trong tổ chức, kênh truyền thông chính thức và phi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p ntt 30/05/2019 31 4

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu

  Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu với mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về các giai đoạn ra quyết định marketing. Khái quát hoá các loại hình nghiên cứu. Vắn tắt về các giai đoạn tiến hành một dự án nghiên cứu marketing. Trình bày chi tiết các công việc, kỹ thuật được sử dụng trong xác định vấn đề nghiên cứu,...

   11 p ntt 30/05/2019 26 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing

  Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing thuộc bộ bài giảng "Nghiên cứu Marketing" với mục tiêu học tập của chương: Khái quát hoá các giai đoạn phát triển của nghiên cứu marketing trên thế giới. Trình bày một số tiếp cận về khái niệm nghiên cứu marketing, chỉ ra đặc điểm và đặc trưng của nghiên cứu marketing. Trình bày vai trò và ứng dụng của...

   8 p ntt 30/05/2019 30 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập

  Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập được tiến hành biên soạn với mục tiêu học tập của chương như sau: Đánh giá ưu điểm và hạn chế của dữ liệu thứ cấp cho mục đích nghiên cứu marketing. Khái quát hoá các ứng dụng phổ biến trong sử dụng dữ liệu thứ cấp. Trình bày tổng quát phân loại dữ liệu thứ cấp; so sánh dữ liệu...

   18 p ntt 30/05/2019 32 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập

  Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập với mục tiêu học tập nhằm: Tìm hiểu các đặc điểm của dữ liệu sơ cấp và phân loại dữ liệu sơ cấp. Làm rõ bản chất của các phương pháp khảo sát, quan sát và thực nghiệm trong thu thập dữ liệu sơ cấp. Phân loại các kỹ thuật phỏng vấn, quan sát và thực nghiệm. Hiểu rõ về ưu điểm, hạn...

   10 p ntt 30/05/2019 22 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing

  Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương như: Hiểu biết khái quát về các thang đo lường cơ bản. Nắm vững các loại thang đo chủ yếu được sử dụng trong đo lường và đánh giá mặt chất lượng của các đối tượng và đánh giá tầm quan trọng của các thuộc tính của các đối tượng được nghiên...

   9 p ntt 30/05/2019 31 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương. Hiểu biết về vai trò, chức năng của bảng hỏi trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp khảo sát. Nắm được các nguyên tắc chung, yêu cầu thiết kế bảng hỏi. Trình bày các bước trong quy trình thiết kế bảng hỏi.

   7 p ntt 30/05/2019 28 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

  Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết khái quát về các khái niệm cơ bản liên quan đến mẫu nghiên cứu và chọn mẫu trong nghiên cứu marketing. Nắm được các yêu cầu của chọn mẫu và các vấn đề có thể nảy sinh trong chọn mẫu. Trình bày các bước trong quy trình chọn mẫu. Nắm vững các phương pháp...

   17 p ntt 30/05/2019 20 2

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường

  Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường với mục tiêu học tập của chương nhằm: Tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp phỏng vấn cá nhân. Làm rõ các sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục/hạn chế sai số này. Tìm hiểu các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động thu thập dữ...

   9 p ntt 30/05/2019 25 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số