• Bài giảng Marketing cơ bản

  Bài giảng Marketing cơ bản

  Bài giảng Marketing căn bản có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản về marketing, thị trường trong hoạt động marketing, nghiên cứu marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách xúc tiến, yếm trợ,...

   131 p ntt 24/07/2018 28 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 trình bày các nội dung sau:Kinh tế quản lý là gì, bản chất của kinh tế học quản lý, các vấn đề ra quyết định quản lý, lý thuyết doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   15 p ntt 24/07/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, sự co dãn của cầu, co dãn điểm và co dãn khoảng, phương pháp đánh giá độ co dãn cầu, các trường hợp cụ thể về co dãn,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 do TS. Hoàng Văn Hoan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý thuyết cung, việc ra quyết định quản lý liên quan đến 2 loại quyết định sản xuất.

   34 p ntt 24/07/2018 10 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các chi phí trong ngắn hạn, đồ thị các chi phí ngắn hạn, hàm chi phí trong dài hạn, quyết định sản lượng của doanh nghiệp, lựa chọn mức sản lượng, lợi thế kinh tế theo quy mô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p ntt 24/07/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Chương 5 trình bày về "Hành vi của hãng trong các cấu trúc thị trường". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các cấu trúc thị trường, các đặc điểm của các cấu trúc thị trường khác nhau, cạnh tranh hoàn hảo, quyết định sản xuất của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo,...

   54 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Định giá sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Định giá trong các cấu trúc thị trường, định giá sản phẩm mới, định giá cộng chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p ntt 24/07/2018 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Giới thiệu khái quát về marketing

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Giới thiệu khái quát về marketing

  Chương 1 - Giới thiệu khái quát về marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Bản chất của marketing, quá trình tiến động marketing, vai trò và chức năng của hệ marketing, dối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học.

   21 p ntt 25/06/2018 14 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Chương 3 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Hệ thống thông tin marketing là gì? Nghiên cứu marketing? Quy trình nghiên cứu marketing? Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 25/06/2018 11 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Môi trường marketing

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Môi trường marketing

  Chương 2 - Môi trường marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô, sự ảnh hưởng của các yếu tố trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp.

   21 p ntt 25/06/2018 10 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Thị trường và hành vi mua của khách hàng

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Thị trường và hành vi mua của khách hàng

  Chương 4 - Thị trường và hành vi mua của khách hàng. Những vấn đề cần chú ý trong chương này gồm có: Thị trường là gì? Cấu trúc thị trường, khái niệm hành vi mua của khách hàng, nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua, quy trình quyết định mua của khách hàng.

   25 p ntt 25/06/2018 12 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Chiến lược chung marketing

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Chiến lược chung marketing

  Chương 5 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến chiến lược chung marketing. Nội dung chính trong chương này gồm có: Marketing mục tiêu (S-T-P), phân đoạn thị trường, chiến lược chung marketing.

   19 p ntt 25/06/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số