• Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 1

  Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 1

  Trong cuốn sách này các tác giả đã cố gắng hệ thống hóa cách tiếp cận sao cho doanh nhân nào cũng có thể sử dụng bất cứ khi nào có thể. Đây không phải là một trong những cuốn sách chỉ dẫn hay cẩm nang giản lược dành cho những người cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thị, phát triển sản phẩm... Mời các bạn cùng tham khảo.

   194 p ntt 25/02/2021 2 0

 • Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 2

  Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Chiến lược định vị người tiêu dùng" gồm có những nội dung chủ đề như: Khối Rubik của việc cải hến hàng điện tử tiêu dùng, kết nối thiết kế lạnh và khoa học nóng, gene tư duy: Tư duy người tiêu dùng "trên giá hàng", biến tổng thống và truyền thông công cộng thành "sản phẩm", RDE đánh bại Địnhluật Murphy và "bóc trần" thị...

   215 p ntt 25/02/2021 1 0

 • Ebook Quản trị Marketing: Phần 1

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 1

  "Ebook Quản trị Marketing: Phần 1" được biên soạn với các bạn với những nội dung bản chất của marketing và quản trị marketing; phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing; quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; phân tích môi trường marketing; các khách hàng của doanh nghiệp; phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh...

   150 p ntt 25/02/2021 1 0

 • Ebook Quản trị Marketing: Phần 2

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 2

  "Ebook Quản trị Marketing: Phần 2" Nối tiếp phần 1, cung cấp các kiến thức về chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm; chiến lược marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị; quản trị giá; quản trị kênh phân phối; quản trị truyền thông marketing tích hợp; quản trị...

   152 p ntt 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 2 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 2 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở kinh tế xã hội của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm, vai trò của CSHT KT-XH trong TMĐT, những yếu tố KT- XH ảnh hưởng tới TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p ntt 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

   7 p ntt 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Vấn đề liên quan tới luật thương mại, vấn đề liên quan tới cá nhân, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p ntt 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 5: Thanh toán điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Hệ thống thanh toán điện tử đặc trưng, thanh toán offline và online, hệ thống ghi nợ và Hệ thống tín dụng, thanh toán Macro và Micro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.

   19 p ntt 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 7: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chương này trình bày những nội dung: Thương mại điện tử B2C, các công cụ hỗ trợ khách hàng khi mua hàng trực tuyến, dịch vụ khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.

   36 p ntt 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 8: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.

   30 p ntt 24/02/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số