• Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu cho người học nghiệp vụ hành chính văn phòng, qua đó giúp các bạn biết hoạch định, tổ chức các cuộc họp/hội nghị và các chuyến đi công tác; Biết phân loại và phân cấp phát hành văn bản pháp quy; biết cách tiếp khách và gọi điện thoại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p ntt 28/08/2018 20 2

 • Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Cuốn sách Giáo trình Quản trị hành chánh văn phòng được biên soạn cho sinh viên đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các nhà kinh doanh, các cấp quản trị, các chuyên viên, các bác sĩ, các kỹ sư đang làm công việc hành chánh sự vụ tại bất cứ các cơ quan tổ chức nào biết cách quản trị hành chánh văn phòng...

   58 p ntt 28/08/2018 14 1

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về ngành dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về ngành dịch vụ

  Mục tiêu của Chương 1 giúp chúng ta tìm hiểu các vấn đề sau: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại? Thực tiễn tại VN? Khái niệm về dịch vụ, các đặc điểm riêng của dịch vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành dịch vụ.

   32 p ntt 28/08/2018 14 1

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 2: Hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 2: Hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ

  Trong chương 2, chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề sau: Vị trí của khách hàng trong hoạt động dịch vụ, khách hàng chấp nhận rủi ro nào trong sử dụng dịch vụ, kỳ vọng của khách hàng và mối liên quan với sự hài lòng của họ, những khó khăn trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ, việc tăng hoặc giảm mức độ tiếp xúc giữa khách hàng và nhà cung...

   28 p ntt 28/08/2018 12 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 3: Phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 3: Phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh

  Mục tiêu chương 3 là tìm kiếm lợi thế cạnh tranh, tạo cơ sở cho chiến lược tập trung, tạo ra sự khác biệt cho một thương hiệu, phân tích đối thủ cạnh tranh, thị trường và nội bộ doanh nghiệp, hoạch định chiến lược cạnh tranh, thay đổi chiến lược định vị.

   33 p ntt 28/08/2018 12 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.1: Sáng tạo sản phẩm dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.1: Sáng tạo sản phẩm dịch vụ

  Chương 4.1 trình bày về "Sáng tạo sản phẩm dịch vụ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lập kế hoạch và sáng tạo dịch vụ, nhận dạng và phân loại dịch vụ hỗ trợ, phát triển sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ.

   26 p ntt 28/08/2018 10 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.2: Chính sách giá và quản lý giá phí dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.2: Chính sách giá và quản lý giá phí dịch vụ

  Chương 4.2 giúp người học hiểu về "Chính sách giá và quản lý giá phí dịch vụ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục tiêu và cơ sở của việc định giá, định giá theo chi phí, định giá theo giá trị, định giá theo cạnh tranh, quản lý doanh thu, những vấn đề đạo đức và sự công bằng trong chính sách giá, định giá dịch vụ trên thực tế.

   27 p ntt 28/08/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.3: Chính sách phân phối dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.3: Chính sách phân phối dịch vụ

  Cùng nắm kiến thức trong chương 4.3 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các hình thức phân phối dịch vụ, các quyết định về thời gian và địa điểm, vai trò của các nhà trung gian, phân phối dịch vụ trên thị trường quốc tế.

   18 p ntt 28/08/2018 16 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.4: Thiết kế hỗn hợp truyền thông trong dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.4: Thiết kế hỗn hợp truyền thông trong dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.4 trình bày các nội dung sau: truyền thông đóng vai trò then chốt trong marketing, những thách thức và cơ hội của truyền thông dịch vụ, đặt ra các mục tiêu cụ thể cho truyền thông marketing, hỗn hợp truyền thông marketing,...

   31 p ntt 28/08/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.5: Lập kế hoạch xây dựng môi trường dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.5: Lập kế hoạch xây dựng môi trường dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.5 "Lập kế hoạch xây dựng môi trường dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo ra hình ảnh riêng của doanh nghiệp và trải nghiệm của khách hàng, Đáp ứng của khách hàng đối với môi trường dịch vụ,...

   18 p ntt 28/08/2018 10 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.6: Quản lý nhân lực trong phát triển dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.6: Quản lý nhân lực trong phát triển dịch vụ

  Chương 4.6 trình bày về "Quản lý nhân lực trong phát triển dịch vụ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhân viên dịch vụ đóng vai trò vô cùng quan trọng, công việc ở tuyến trước là khó khăn và đầy áp lực, chu trình thất bại – chu trình tầm thường – chu trình thành công,...

   18 p ntt 28/08/2018 11 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.7: Thiết kế và quản lý quá trình dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.7: Thiết kế và quản lý quá trình dịch vụ

  Nội dung chương 4.7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thiết kế và quản lý quá trình dịch vụ", cụ thể như: Lập kế hoạch chi tiết dịch vụ để tạo trải nghiệm có giá trị và các hoạt động có năng suất, tái thiết kế quá trình dịch vụ, khách hàng như người đồng sản xuất,..

   24 p ntt 28/08/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số