• Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động kinh doanh quốc tế, toàn cầu hóa, các công ty đa quốc gia, mục đích và đối tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

  Bài giảng giúp người học có thể: Nắm vững nội dung từng học thuyết về thương mại quốc tế, đánh giá những điểm mạnh và những điểm yếu của từng học thuyết, trên cơ sở đó sử dụng các học thuyết để giải thích các luồng mô thức trao đổi thương mại giữa các nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   44 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng giúp người học có thể nhận biết được sự đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế như môi trường kinh tế, môi trường tài chính, môi trường pháp luật, và môi trường văn hóa; tác động của sự thay đổi môi trường đến hoạt động kinh doanh quốc tế và việc hoạch định chiến lược cho các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng...

   52 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4: Hoạch định chiến lược toàn cầu

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4: Hoạch định chiến lược toàn cầu

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các căn cứ để hình thành chiến lược, nắm vững phương thức định dạng chiến lược trong các công ty, tiếp cận các phương thức tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   59 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Cơ cấu tổ chức tại MNCs

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Cơ cấu tổ chức tại MNCs

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu cơ cấu tổ chức của các công ty kinh doanh toàn cầu, mô tả các cơ cấu tổ chức quản lý, xem xét mối tương quan giữa cơ cấu tổ chức và các chiến lược,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   42 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định thâm nhập vào thị trường thế giới, các phương thức thâm nhập, lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 do TS. Nguyễn Thị Phương Linh biên soạn sẽ giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh, tư duy khởi sự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ, hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và phát triển của thương hiệu, khái niệm thương hiệu và các thuật ngữ liên quan, phạm vi thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   64 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về chiến lược thương hiệu, thực chất của chiến lược thương hiệu, thiết kế và thực hiện chiến lược thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   78 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về giá trị - tài sản thương hiệu, cơ sở xây dựng giá trị thương hiệu, đánh giá giá trị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   58 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm định vị thương hiệu, hoạt động trọng tâm chiến lược định vị, quá trình định vị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   32 p ntt 22/09/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm hình ảnh thương hiệu, các nhân tố chi phối hình ảnh thương hiệu, nguyên tắc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   32 p ntt 22/09/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số