• Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được khái niệm kinh doanh điện tử và các vấn đề liên quan, phân tích được sự khác biệt giữa thương mại điện tử và kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng trình bày các kiến thức: Tổng quan về mua hàng trực tuyến, thông tin hỗ trợ quyết định mua hàng, các mô hình mua hàng trực tuyến, quản lý danh mục, hệ thống mua hàng trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ntt 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Con đường phát triển marketing cá nhân, so sách các phương tiện truyền thông, mô hình phát triển khách hàng trực tuyến, hoạt động xúc tiến trên mạng Internet, triển vọng của marketing trực tuyến.

   11 p ntt 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học trình bày được các thành phần trong nội dung của hợp đồng điện tử, phân tích được vai trò của chứng thực điện tử đối với hợp đồng điện tử, triển khai được hợp đồng điện tử trong các mô hình kinh doanh điện tử

   18 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ thống phân phối, loại hình Logistics cho kênh phân phối, phân phối phần mềm điện tử, bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể mô tả được các mô hình hệ thống thanh toán điện tử, giải thích được quy trình hoạt động của các hệ thống thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ntt 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 7 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 7 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học mô tả được các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng điện tử, giải thích quá trình hoạt động của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ntt 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thương mại di động, ứng dụng trên thiết bị di động, xu hướng thương mại di động, triển khai thương mại di động, triển vọng thương mại di động tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 9 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 9 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thay đổi trong môi trường lao động, thay đổi cơ cấu tổ chức và công việc, người lao động trí thức, đo lường hiệu quả vốn trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p ntt 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần

  Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần

  Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về hành vi mua khách hàng, mối quan hệ giữa hành vi mua của các khách hàng với hoạt động marketing, đối tượng nội dung và phương pháp môn học.

   9 p ntt 22/02/2019 10 2

 • Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 2 - Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng

  Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 2 - Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng

  Chương 2 - Nhận thức và động cơ của người tiêu dùng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nhận thức cá nhân của người tiêu dùng, động cơ cá nhân của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 22/02/2019 9 0

 • Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 3 - Học tập và thái độ của người tiêu dùng

  Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 3 - Học tập và thái độ của người tiêu dùng

  Chương 3 - Học tập và thái độ của người tiêu dùng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Học tập và trí nhớ của người tiêu dùng, thái độ của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p ntt 22/02/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số