• Ebook Quản trị dự án - NXB Thanh niên

  Ebook Quản trị dự án - NXB Thanh niên

  Cuốn sách sẽ chỉ dẫn cho bạn cách để quản lý, lên kế hoạch, thiết lập đồ án của mình từ đầu đến cuối, cách để tạo ta một nhóm dự án có hiệu quả hay cách để giải quyết những vấn đề và điều và điều hành hoạt động trong dự án của mình. Cuốn sách gồm 11 mục đề cập đến các vấn đề cơ bản trong Quản trị dự án. Mời các...

   207 p ntt 23/04/2019 7 1

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 0 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 0 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Mục tiêu của học phần Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp người học: Hiểu khái quát về các bước thiết lập và thẩm định dự án đầu tư (nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi); biết phân tích môi trường đầu tư của dự án; biết phân tích, xác định địa điểm, thiết kế, bố trí mặt bằng,...

   14 p ntt 22/04/2019 10 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn, dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p ntt 22/04/2019 4 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 2: Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu phát hiện cơ hội, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 22/04/2019 3 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. trong chương này sẽ trình bày 3 nội dung chính, đó là: Phân tích lựa chọn sản phẩm dịch vụ của dự án, phân tích tình hình kinh tế xã hội tổng quát, phân tích thị trường sản phẩm dịch vụ của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 22/04/2019 7 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 4: Phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung: Mô tả/thiết kế SPDV; phân tích kỹ thuật công nghệ (đánh giá lựa chọn máy móc, thiết bị,..); phân tích lựa chọn địa điểm; tổ chức sản xuất kinh doanh (Nguồn nguyên liệu đầu vào, nguồn nhiên liệu, cơ sở hạ tầng, tổ chức xây dựng cơ...

   50 p ntt 22/04/2019 6 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 5: Phân tích tài chính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quát về phân tích tài chính của dự án, huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án, xác định suất chiết khấu, tác động lạm phát đến dự án, giá trị tiền tệ theo thời gian, xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án.

   118 p ntt 22/04/2019 7 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 6: Phân tích kinh tế-xã hội. Chương 6 trình bày những nội dung chính sau: Ý nghĩa và mục đích, sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích KT-XH, một số chỉ tiêu khi phân tích hiệu quả kinh tế xã hội. Mời các bạn tham khảo.

   14 p ntt 22/04/2019 3 0

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 7: Thẩm định dự án – phương pháp và kỹ thuật thẩm định. Nội dung chính trong chương này: Các vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư, ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư, nguyên tắc thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định dự án đầu tư, kỹ thuật thẩm định.

   9 p ntt 22/04/2019 6 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng

  Học phần Quản trị quan hệ khách hàng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và toàn diện để thực hiện được những công việc trong quản trị quản hệ khách hàng, giúp sinh viên: Có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ứng dụng các kiến thức quản trị quan hệ khách hàng vào các hoạt động cụ thể, có khả năng xây dựng hệ thống quy trình và...

   64 p ntt 22/04/2019 8 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được khái niệm kinh doanh điện tử và các vấn đề liên quan, phân tích được sự khác biệt giữa thương mại điện tử và kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 21/03/2019 15 0

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ThS. Trịnh Hoài Nam

  Bài giảng trình bày các kiến thức: Tổng quan về mua hàng trực tuyến, thông tin hỗ trợ quyết định mua hàng, các mô hình mua hàng trực tuyến, quản lý danh mục, hệ thống mua hàng trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ntt 21/03/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số