• Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing - Chương 1: Tổng quan về quản trị kênh marketing” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kênh phân phối, mô tả kênh phân phối, các vấn đề trong quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 22/12/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing - Chương 2: Những chủ thể tham gia vào KPP” giúp người học có thể nắm được và phân loại được các chủ thể tham gia vào KPP, nắm bắt được xu hướng diễn biến của các kênh PP hiện đại; hiểu được các công việc phân phối mà từng loại chủ thể tham gia kênh thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 22/12/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing - Chương 3: Hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các KPP” cung cấp cho người học các kiến thức: Các quá trình hành vi trong kênh marketing, các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới KPP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 22/12/2018 10 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing - Chương 4: Chiến lược kênh phân phối” giúp người học có thể hiểu được vai trò và vị trí của chiến lược kênh PP trong sự thành công của chiến lược marketing, hiểu được các vấn đề cơ bản của một chiến lược KPP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ntt 22/12/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 5: Thiết kế KPP và tuyển chọn các TVK” giúp người học có thể hiểu được các thông tin cần phân tích và nội dung cơ bản của thiết kế cấu trúc kênh, hiểu được quy trình cụ thể về xác định cấu trúc kênh tối ưu cho DN, nắm được cách các DN tìm kiếm và lựa chọn TVK. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 22/12/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 6: Quản lý các dòng chảy trong kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động” cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của quản lý kênh, quản lý các dòng chảy của kênh, hệ thống thông tin và quản trị kênh, khuyến khích các thành viên kênh hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   27 p ntt 22/12/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 7: Quản lý kênh phối hợp với các biến số khác của Marketing- mix” cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề sản phẩm trong quản lý kênh, vấn đề giá trong quản lý kênh, hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong quản lý kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ntt 22/12/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 8: Phân phối hàng hóa vật chất” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về phân phối vật chất, mức độ cung ứng dịch vụ của hệ thống PPVC, phân tích chi phí của hoạt động PPVC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p ntt 22/12/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 – MBA. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 9: Đánh giá các thành viên của kênh” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về việc đánh giá TVK, nội dung kiểm tra/đánh giá TVK. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 22/12/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 1: Tổng quan về kỹ năng truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, quá trình truyền đạt thông tin, các kỹ năng truyền thông tin cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ntt 22/12/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 2: Kỹ năng thuyết trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, chuẩn bị thuyết trình, quá trình thực hiện, sau khi thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p ntt 22/12/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 3: Kỹ năng hội họp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các thành viên trong cuộc họp, các kỹ thuật hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 22/12/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số