• Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 1

  Tài liệu học tập “Quản trị chiến lược” này được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cô đọng, súc tích về hoạt động quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp. Nội dung của tài liệu bao gồm 9 chương đi theo các vấn đề có tính logic của quá trình quản trị chiến lược trong doanh nghiệp từ hoạch định chiến...

   84 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2 trang bị cho sinh viên những nội dung chính sau: Lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược; kế hoạch hỗ trợ thực hiện chiến lược; kiểm tra, đánh giá chiến lược; chiến lược kinh doanh toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 - tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, chương 2 - quy trình chuỗi cung ứng: hoạch định và thu mua, chương 3 - quy trình chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4 - quản trị logistics trong chuỗi cung ứng; Chương 5 - quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng; Chương 6 - quản lý thông tin và hợp tác trong chuỗi cung ứng; Chương 7 - đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng.

   99 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu tổng quát về hoạt động vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành của hoạt động vận tải hàng không; Nghiên cứu về thị trường vận tải hàng không, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải hàng không; Nghiên cứu cung cầu và cơ chế...

   139 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: nghiên cứu về chi phí, giá thành, các yếu tố cấu thành nên chi phí và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chi phí, giá thành vận tải hàng không; Nghiên cứu về giá, doanh thu vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành nên doanh thu và chỉ tiêu...

   95 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu KH và NC marketing là gì?; Phân loại và vai trò nghiên cứu marketing; Các trường phái nghiên cứu khoa học; Lý thuyết khoa học và NCKH; Quy trình nghiên cứu.

   22 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 Tóm lược lý thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa; Vai trò của tổng kết lý thuyết; Đặc điểm của một “cơ sở lý luận” TỐT; Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan; Quy trình tổng kết lý thuyết; Trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo.

   31 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 Vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định vấn đề nghiên cứu; Ý tưởng, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu; Thực hành – Thảo luận.

   22 p ntt 26/09/2021 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 Đo lường và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược nghiên cứu định lượng; Đo lường và cấp độ thang đo trong nghiên cứu; Công cụ thu thập dữ liệu.

   28 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý do phải chọn mẫu; Sai số trong chọn mẫu; Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu; Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất; Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất; Quy trình chọn mẫu.

   26 p ntt 26/09/2021 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 Phân tích dữ liệu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập số liệu; Kiểm tra tính hợp lý của bộ số liệu; Phương pháp phân tích dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p ntt 26/09/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số