• Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Giới thiệu phân tích dữ liệu, phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến, làm sạch dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu, kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   145 p ntt 23/04/2018 7 0

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: kiểm định trung bình tổng thể, phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: phân tích phương sai,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   168 p ntt 23/04/2018 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" giới thiệu các khái niệm về thông tin, dữ liệu, đơn vị đo thông tin, tin học, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin số, biểu diễn thông tin phi số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p ntt 23/04/2018 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành Windows 7" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p ntt 23/04/2018 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010" được biên soạn nhằm giúp người học làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010.

   111 p ntt 23/04/2018 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Microsoft Oulook 2010" đã giới thiệu Microsoft Outlook, khởi tạo Microsoft Outlook, một số giao thức gửi và nhận thư điện tử, giao diện Microsoft Outlook, quản lý môi trường Outlook, quản lý thư, quản lý lịch, quản lý địa chỉ liên lạc và các nhóm.

   30 p ntt 23/04/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Microsoft Office PowerPoint 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình, hiệu chỉnh các đối tượng cần thiết, tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 23/04/2018 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 8: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, tìm hiểu về mạng điện thoại, các mạng ngang hàng, các mạng LAN và WAN, lợi ích của mạng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ntt 23/04/2018 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010" giúp người học làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ họa trong văn bản, kiểm duyệt nội dung văn bản, tham chiếu và chú thích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p ntt 23/04/2018 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 9: An toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định các vấn đề về đạo đức, nội dung lý thuyết về An toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu hoặc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p ntt 23/04/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 2 do TS. Ngô Hữu Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được Logic hình thức, sự tương đương logic, phương pháp lập luận và suy diễn sử dụng logic.

   143 p ntt 21/03/2018 23 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Chương 1 trình bày về "Giới thiệu chung". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu các thông tin liên quan đến khoá học, yêu cầu của khoá học, khái niệm về Trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành khoa học về trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, so sánh giữa...

   28 p ntt 21/03/2018 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số