• Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 0: Giới thiệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 0: Giới thiệu

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   5 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền dẫn có dây, truyền dẫn không dây, delay trong truyền dẫn và dung lượng kênh truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền bất đồng bộ, truyền đồng bộ, nhiễu Gauss và tỷ lệ lỗi bit, mã hóa kênh, các kỹ thuật nén dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng, quản lý kết nối, nghi thức lớp liên kết dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức về mạng MODBUS và mạng CAN. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, Ethernet, Token Pass, Token Ring, địa chỉ IP, định tuyến, thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng "Nhập môn cơ sở dữ liệu" trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: Đại cương về các hệ CSDL, các mô hình dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu với mô hình quan hệ, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng "Giới thiệu về đồ án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu như: Chuẩn hoá các quan hệ, biến đổi sơ đồ thực thể - liên kết sang sơ đồ quan hệ,

   8 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương này trình bày đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu. Nội dung chính gồm có: Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao phải sử dụng cơ sở dữ liệu? Tại sao phải tìm hiểu về các hệ cơ sở dữ liệu? Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 2 - Các mô hình dữ liệu. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các mô hình dữ liệu, phân loại mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu quan hệ, mô hình dữ liệu thực thể - liên kết, mô hình dữ liệu hướng đối tượng, các bước xây dụng một cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   27 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 3 - Các ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ. Chương này trình bày các nội dung: Các cách tiếp cận đối với thiết kế ngôn ngữ của CSDL quan hệ, giới thiệu một số ngôn ngữ và phân loại, so sánh và đánh giá, một số ngôn ngữ dữ liệu mức cao, QBE (Query By Example), SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 4 - Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mục đích của chuẩn hoá là gì, thế nào là chuẩn hóa, có bao nhiêu chuẩn, phụ thuộc hàm, phép tách các sơ đồ quan hệ, các dạng chuẩn, phụ thuộc đa trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 24/12/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số