• Bài giảng Công nghệ Java: Giới thiệu - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Giới thiệu - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Giới thiệu cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, các yêu cầu đối với người đọc. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   15 p ntt 18/11/2019 16 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử của Java, những đặc điểm cơ bản của Java, máy ảo Java- JVM, môi trường lập trình Java, chương trình Java đầu tiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p ntt 18/11/2019 15 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 2 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 2 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 2: Các thành phần cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chú thích, khối lệnh và câu lệnh, tập kí tự dùng trong Java, từ khóa và tên, kiểu dữ liệu, hằng, biến, chuyển đổi kiểu dữ liệu, định dạng nhập xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p ntt 18/11/2019 11 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 3 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 3 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của kỹ thuật lập trình, hạn chế của kỹ thuật lập trình truyền thống, khái niệm lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 18/11/2019 11 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 4 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 4 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 4: Lớp, mảng và các lớp thường dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng Lớp, xử lý chuỗi, các lớp toán học, mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 5: Quản lý chuỗi và gom rác" cung cấp cho người học các kiến thức: Exception là gì, cấu trúc quản lý lỗi của Java, mô hình try catch finally, sử dụng throws, tự định nghĩa exceptions, cơ chế gom rác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ntt 18/11/2019 11 1

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 6: Kế thừa, đóng gói trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm gói, định nghĩa gói, các bước định nghĩa gói, điều khiển truy xuất, kế thừa trong thế giới thực, kế thừa trong lập trình,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 7: Threads – Tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng và đa luồng, luồng trong Java, trạng thái của luồng, lập trình luồng trong Java, độ ưu tiên của luồng, đồng bộ giữa các luồng, Deadlock, cơ chế Chờ - nhận biết,... Mời các bạn cung tham khảo.

   44 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 8 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 8 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 8: Java input/output" cung cấp cho người học các kiến thức: Stream concepts, input streams, output streams, reader, writer, object serialization, object input stream, object output stream. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p ntt 18/11/2019 12 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 9 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 9 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 9: Gui programming - Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: What is a Swing, Swing toolkit, Swing overview, walk through this program, adding component, Swing components example,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ntt 18/11/2019 9 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 10 - Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 10 - Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 10: Handling mouse and keyboard events - Swing components" cung cấp cho người học các kiến thức: Topics in this section, basic of event handling, delegation model of event, listener type, using separate listener classes, main window implements interface,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p ntt 18/11/2019 9 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 11 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 11 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 11: Basic swing component" cung cấp cho người học các kiến thức: Menus components, JMenuBar, functions of JPopupMenu, JMenuItem - Example, progress bars,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p ntt 18/11/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số