• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu chương 1 "Tổng quan về hệ điều hành" giúp các bạn hiểu và phát biểu lại được các khái niệm cơ bản về hệ điều hành, và các thành phần của hệ điều hành, hiết được sự khác biệt cơ bản giữa các loại hệ điều hành.

   31 p ntt 23/07/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 "Cấu trúc hệ điều hành", sau khi học xong chương này người học có thể: Biết được các thành phần của hệ điều hành, hiểu được các dịch vụ mà hệ điều hành cung cấp, hiểu được cấu trúc của một hệ thống máy tính.

   36 p ntt 23/07/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu chương 3 nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm và các trạng thái của tiến trình, biết được các thông số của tiến trình, biết được các khái niệm về định thời tiến trình, biết được các tác vụ cơ bản của một tiến trình, hiểu được cách giao tiếp giữa các tiến trình.

   44 p ntt 23/07/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.1 với mục tiêu giúp bạn đọc biết được các khái niệm cơ bản về định thời, biết được các tiêu chuẩn định thời CPU, hiểu được các giải thuật định thời, vận dụng các giải thuật định thời để làm bài tập và mô phỏng

   37 p ntt 23/07/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Nội dung chương 4.2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Định thời CPU", cụ thể như: Các khái niệm cơ bản về định thời, các bộ định thời, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời,...

   33 p ntt 23/07/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của bài giảng chương 5 giúp các bạn hiểu được vấn đề tranh chấp giữa các tiến trình trong hệ điều hành, biết được các giải pháp để giải quyết tranh chấp, hiểu được các vấn đề trong giải quyết tranh chấp, biết được các yêu cầu của các giải pháp trong việc giải quyết tranh chấp và phân nhóm các giải pháp.

   20 p ntt 23/07/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 trình bày về "Đồng bộ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sử dụng giải thuật kiểm tra luân phiên, sử dụng các biến cờ hiệu, giải pháp của Peterson, giải pháp Bakery,...

   22 p ntt 23/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của bài giảng chương 5 giúp các bạn biết được các giải pháp đồng bộ tiến trình theo kiểu “Sleep & Wake up” bao gồm: Semaphore, Critical Region, Monitor, áp dụng các giải pháp này vào các bài toán đồng bộ kinh điển.

   52 p ntt 23/07/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được vấn đề bài toán deadlock và các tính chất của deadlock, hiển được các phương pháp giải quyết deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ntt 23/07/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên, giải thuật banker, phát hiện deadlock, phục hồi deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 23/07/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấp phát không liên tục, cơ chế phân trang, cơ chế phân đoạn, cơ chế kết hợp phân trang và phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p ntt 23/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 với mục tiêu chính giúp các bạn hiểu được các khái niệm cơ sở về bộ nhớ, hiểu được các kiểu địa chỉ nhớ và cách chuyển đổi giữa các kiểu này, hiểu được các cơ chế và mô hình quản lý bộ nhớ.

   37 p ntt 23/07/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số