• Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 1

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 1

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 1 Tổng quan về An toàn thông tin, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Dẫn nhập (introduction); Lịch sử (History); Định nghĩa bảo mật; Các thành phần HTTT;. Tiếp cận phương pháp bảo mật thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 2

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 2

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 2 Mối đe dọa và Các kiểu tấn công, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chức năng của an toàn thông tin; Các mối đe dọa; Các kiểu tấn công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 3

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 3

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 3 Mã hóa thông tin và các phương pháp mã hóa, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mã hóa thông tin là gì?; Lịch sử mã hóa; Các thành phần của một hệ mã hóa; Mã hóa dòng và mã hóa khối; Ứng dụng của mã hóa; Phương pháp thay thế; Phương pháp hoán vị; Phương pháp XOR; Phương pháp Vernam;...Mời các...

   35 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 4

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 4

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 4 Các giải thuật mã hóa khoá đối xứng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giải thuật mã hóa Khóa đối xứng DES; Giải thuật mã hóa Khóa đối xứng Triple DES; Giải thuật mã hóa Khóa đối xứng AES;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 5

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 5

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 5 Các giải thuật mã hóa khóa bất đối xứng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan; Lý thuyết nền tản hệ mật mã công khai; Các giải thuật mã hóa khóa bất đối xứng; RSA. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 6

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 6

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 6 Hàm Băm và Chữ ký số, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu hàm băm; một số giải thuật hàm băm điển hình; chữ ký số; chứng chỉ số; hạ tầng khóa công khai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 7

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 7

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 7 Tường lửa và IDS / IPS, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tường lửa; IDS( Intrusion Detection System); IPS(Intrusion Prevention System). Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 8

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 8

  Bài giảng An toàn dữ liệu và mật mã: Chương 8 Quản lý, chính sách và pháp luật an toàn thông tin, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quản lý an toàn thông tin; Giới thiệu bộ chuẩn quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27000; Pháp luật và chính sách an toàn thông tin; Vấn đề đạo đức an toàn thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p ntt 22/05/2023 4 0

 • Giáo trình Xử lý ảnh (Ngành điện - Điện tử): Phần 2

  Giáo trình Xử lý ảnh (Ngành điện - Điện tử): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình xử lý ảnh đã trình bày kỹ thuật lọc ảnh trong miền tần số và không gian, giới thiệu phép tăng cường ảnh vận dụng phép xử lý điểm và xử lý mặt nạ, kỹ thuật phân đoạn ảnh và dò biên, một vài thuật toán liên quan đến trích đặc trưng và nhận dạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   90 p ntt 22/04/2023 8 1

 • Giáo trình Xử lý ảnh (Ngành điện - Điện tử): Phần 1

  Giáo trình Xử lý ảnh (Ngành điện - Điện tử): Phần 1

  Giáo trình xử lý ảnh được biên soạn nhằm giúp sinh viên đại học và học viên cao học có những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh cũng như áp dụng kết quả sau khi xử lý ảnh cho những ứng dụng cụ thể nhằm phát triển những ứng dụng thực tế. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   84 p ntt 22/04/2023 8 1

 • Giáo trình Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Giáo trình Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" trình bày các nội dung: Kiểm thử tích hợp, kỹ nghệ độ tin cậy của phần mềm, kiểm thử phần mềm trong công nghiệp, quản lý chất lượng phần mềm, quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p ntt 22/04/2023 8 0

 • Giáo trình Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Giáo trình Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4 bao gồm: Các khái niệm, kiểm chứng và xác nhận, kiểm thử phần mềm, các phương pháp kiểm thử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p ntt 22/04/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số