• Giáo trình môn học Xử lý ảnh

  Giáo trình môn học Xử lý ảnh

  Giáo trình được chia làm 5 chương: Chương 1, trình bày tổng quan về xử lý ảnh, các khái niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2, trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh dựa vào các thao tác với điểm ảnh. Chương 3, trình bày các kỹ thuật cơ bản trong việc phát hiện...

   76 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và ôtômat

  Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và ôtômat

  Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và ôtômat gồm có 4 chương với những nội dung chính như sau: Văn phạm và ngôn ngữ, ngôn ngữ chính quy và otomat đẩy xuống, ngôn ngữ phi ngữ cảnh và otomat đẩy xuống, cơ bản về chương trình dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++ cung cấp kiến thức của phương pháp lập trình hướng đối tượng và rèn luyện kỹ năng lập trình. Bài giảng gồm có 8 chương với những nội dung chính về: Lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C++; những khái niệm mở đầu; con trỏ, tham chiếu và hàm; các dòng vào ra trong C++; đối tượng và...

   169 p ntt 21/07/2022 10 0

 • Bài giảng môn học Đồ họa máy tính

  Bài giảng môn học Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về đồ họa máy tính, các thuật toán vẽ đường và tô màu cơ bản, các phép biến đổi hình học 2D, hiển thị các đối tượng 2D, tổng quan về đồ họa 3D, các phép biến đổi trong đồ họa 3D.

   100 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Nguyễn Vũ Duy

  Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Nguyễn Vũ Duy

  Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 1 Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về cơ sở dữ liệu; Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ thao tác dữ liệu; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Nguyễn Vũ Duy

  Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Nguyễn Vũ Duy

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Tạo lập cơ sở dữ liệu; Truy vấn; Biểu báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p ntt 21/07/2022 14 0

 • Bài giảng Tin học đại cương

  Bài giảng Tin học đại cương

  Bài giảng Tin học đại cương gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về Tin học; Hệ điều hành trên máy tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; Ứng dụng của máy tính để xử lý văn bản; Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Giáo trình Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi - Hoàng Tùng

  Giáo trình Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi - Hoàng Tùng

  Giáo trình Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về máy in; hoạt động của máy in; tháo lắp, thay thế và sửa chữa; ướng dẫn chẩn đoán tìm hỏng hóc của máy in laser. Mời các bạn cùng tham khảo!

   171 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về lập trình; các thành phần trong ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các cấu trúc điều khiển; hàm và truyền tham số; các kiểu dữ liệu có cấu trúc; tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Giáo trình Kỹ thuật ghép nối máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật ghép nối máy tính

  Để ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi có bốn khả năng để lựa chọn: Ghép nối qua cổng máy in hay còn gọi là cổng song song, qua cổng RS 232 hay còn gọi là cổng nối tiếp, qua rãnh cắm mở rộng trên bản mạch chính, ghép nối qua cổng USB. Mỗi khả năng đều có những ưu và nhược điểm riêng và đến nay vẫn cùng tồn tại. Tùy theo điều...

   59 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình Unix và lập trình C

  Giáo trình Unix và lập trình C

  Nội dung giáo trình được chia thành 2 phần: Phần 1. Unix cơ sở gồm 12 bài học (bài 4. Sao, chuyển, liên kết và tìm kiếm file, bài 5. Thông tin giữa những người sử dụng, bài 6. Sử dụng chương trình soạn thảo vi, bài 7. Shell script, bài 8. Đổi hướng), phần 2. Lập trình C dưới unix (gồm: Bài 1. Giới thiệu chung, bài 2. Quản lý tiến trình, bài 3. Quản lý file)

   65 p ntt 21/07/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số