• Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 1

  Cuốn sách 'Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá' gồm có 6 nội dung chính, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tìm hiểu một số từ ngữ, khái niệm về di sản văn hoá quy định trong Luật Di sản văn hoá; quyền sở hữu về di sản văn hoá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá; bảo vệ và phát huy giá trị...

   131 p ntt 26/08/2021 19 1

 • Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách 'Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hoá' giới thiệu đến bạn đọc một số văn bản pháp luật liên quan đến di sản văn hóa như: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18-1-2006 của Chính phủ, Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 22-11-2004 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24-02-2005 của Thủ tướng Chính...

   83 p ntt 26/08/2021 21 1

 • Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 1

  Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 1

  Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sản phẩm du lịch nhìn từ góc độ văn hóa lí luận chung; Nguyên tắc và nội dung quản lí di sản văn hóa với phát triển du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p ntt 26/07/2021 67 2

 • Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 2

  Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 2

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình tổ chức và quản lí di sản văn hóa với phát triển du lịch; Hoạch định chính sách, biện pháp quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p ntt 26/07/2021 60 2

 • Giáo trình môn học/mô đun: Marketing du lịch - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Marketing du lịch - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun Marketing du lịch thuộc tài liệu nằm trong chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp nghề “Quản trị Nhà hàng“, được giảng dạy song song với mô đun Tổ chức sự kiện. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 6 chương, phần 1 sau đây gồm 2 chương đầu tiên với những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về marketing và...

   67 p ntt 12/04/2021 102 2

 • Giáo trình môn học/mô đun: Marketing du lịch - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Marketing du lịch - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Marketing du lịch (Ngành/nghề: Quản trị nhà hàng) - Phần 2 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chính sách sản phẩm du lịch, chính sách giá trong kinh doanh du lịch, chính sách phân phối trong kinh doanh du lịch, chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   59 p ntt 12/04/2021 93 3

 • Giáo trình môn học: Tổng quan du lịch

  Giáo trình môn học: Tổng quan du lịch

  Căn cứ vào chương trình dạy nghề và thực tế hoạt động nghề nghiệp, phân tích nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, nội dung môn học Tổng quan du lịch cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngành du lịch, từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức này trong quá trình học các môn học tiếp theo, cũng như có được những kiến thức...

   120 p ntt 12/04/2021 120 5

 • Giáo trình Dịch vụ lưu trú trong khách sạn

  Giáo trình Dịch vụ lưu trú trong khách sạn

  Giáo trình cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Khái quát về dịch vụ lưu trú trong khách sạn, tổ chức phục vụ khách lưu trú, kỹ thuật phục vụ khách lưu trú. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   98 p ntt 12/04/2021 71 4

 • Giáo trình môn Nghiệp vụ lễ tân

  Giáo trình môn Nghiệp vụ lễ tân

  Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân gồm có 10 đơn vị bài học, cung cấp cho người học những kiến thức về: Giới thiệu về nghiệp vụ lễ tân, trang thiết bị tại bộ phận lễ tân, vệ sinh cá nhân và khu vực làm việc, giao tiếp chuyên ngành, đặt buồng, nhận buồng và đăng ký, các dịch vụ khách hàng trong thời gian lưu trú, thanh toán chi phí của khách và thu...

   185 p ntt 12/04/2021 80 5

 • Ebook Cố đô Huế xưa và nay: Phần 1

  Ebook Cố đô Huế xưa và nay: Phần 1

  Phần 1 của Tài liệu Cố đô Huế xưa và nay trình bày các nội dung: Quá trình hình thành và phát triển kinh đô Huế các triều đại, các nhân vật lịch sử Huế. Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử vùng đất cố đô.

   493 p ntt 25/03/2021 59 0

 • Ebook Cố đô Huế xưa và nay: Phần 2

  Ebook Cố đô Huế xưa và nay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Cố đô Huế xưa và nay, phần 2 trình bày các nội dung: Văn hóa, văn học và kiến trúc Huế; di tích, bản đồ, địa bạ, văn bản Hán Nôm, bảo tồn và phát triển di sản lịch sử cố đô Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   333 p ntt 25/03/2021 36 1

 • Ebook Địa chí Bình Dương (Tập 4): Phần 1

  Ebook Địa chí Bình Dương (Tập 4): Phần 1

  Nội dung của cuốn Địa chí Bình Dương (Tập 4: Văn hóa-Xã hội) giới thiệu đến bạn đọc: Vài nét về văn hoá vật chất, nếp sống - lễ tục; tín ngưỡng, tôn giáo của người Bình Dương; tổng quan về văn học dân gian và nghệ thuật biểu diễn trong văn hoá truyền thống, mĩ thuật trong sản phẩm của các ngành nghề thủ công truyền thống; khái quát quá...

   252 p ntt 25/02/2021 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số