• Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và những quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Phần 1

  Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và những quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Phần 1

  Phần 1 của cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và những quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về Marketing và Marketing du lịch; sản phẩm, dịch vụ du lịch; giá cả, hệ thống phân phối, chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   303 p ntt 25/12/2019 56 0

 • Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và những quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Phần 2

  Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và những quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và những quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết lập kế hoạch trong du lịch, tổ chức bộ phận Marketing và quản trị lực lượng bán hàng, tiến trình bán hàng, bán sản phẩm ở khách sạn, nhà...

   253 p ntt 25/12/2019 55 0

 • Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng – ngành dịch vụ khách sạn

  Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng – ngành dịch vụ khách sạn

  Lòng trung thành của khách hàng là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp hướng tới, trong đó có các doanh nghiệp ngành dịch vụ khách sạn. Trung thành không chỉ là quay lại sử dụng dịch vụ mà còn bao hàm cả việc nói tốt về dịch vụ với người khác. Bài báo này xem sự hài lòng là biến trung gian giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành. Trước hết, sẽ...

   8 p ntt 26/08/2019 33 0

 • Chợ nổi vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc nhìn địa lí

  Chợ nổi vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc nhìn địa lí

  Bài viết Chợ nổi vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc nhìn Địa lí trình bày kết quả nghiên cứu về chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: lịch sử hình thành, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành, sự thay đổi không gian, hiện trạng mạng lưới, đặc điểm, vai trò, hạn chế, những thách thức và sự thay đổi trong hoạt động mua...

   14 p ntt 26/08/2019 42 0

 • Sự chấp nhận thông tin truyền miệng điện tử và niềm tin thương hiệu trong lĩnh vực du lịch Việt Nam

  Sự chấp nhận thông tin truyền miệng điện tử và niềm tin thương hiệu trong lĩnh vực du lịch Việt Nam

  Dữ liệu thu thập được từ 272 khách du lịch ở TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng và Hà Nội. Kết quả cho thấy ba yếu tố gồm mức độ liên quan, tính chính xác và sự tín nhiệm nguồn tin có ảnh hưởng đến sự chấp nhận thông tin e-WoM. Hệ quả tích cực của sự chấp nhận thông tin này là sự gia tăng hình ảnh tốt và niềm tin đối với thương hiệu được...

   13 p ntt 26/08/2019 35 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới của hướng dẫn viên du lịch lữ hành

  Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới của hướng dẫn viên du lịch lữ hành

  Hành vi đổi mới trong lĩnh vực dịch vụ thường được các nghiên cứu thực hiện ở hai cấp độ công ty và nhân viên, nhưng còn ít công trình chú ý đến vai trò tham gia của khách hàng. Nghiên cứu này dựa vào quan điểm trọng dịch vụ, cho rằng ngoài nhân viên, vai trò tham gia của khách hàng cũng không kém phần quan trọng trong quá trình dịch vụ nên sẽ có...

   13 p ntt 26/08/2019 30 0

 • Văn hóa chợ nổi trong phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Văn hóa chợ nổi trong phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Bài viết phân tích lịch sử hình thành và phát triển chợ nổi, văn hóa chợ nổi trong phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   10 p ntt 26/08/2019 29 0

 • Khung năng lực trong đào tạo nhân lực du lịch

  Khung năng lực trong đào tạo nhân lực du lịch

  Trong bối cảnh thực hiện MRA-TP1 và hội nhập, tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia cho một số nghề trong du lịch được ban hành tháng 8 năm 2017 đặt ra khung năng lực cần có của lao động du lịch, gồm các nhóm: năng lực cơ bản, năng lực chung và năng lực chuyên môn. Khung năng lực này phù hợp với tiêu chuẩn nghề du lịch chung trong ASEAN và là định hướng...

   8 p ntt 26/08/2019 34 0

 • Nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030: Nhu cầu và giải pháp

  Nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030: Nhu cầu và giải pháp

  Bài viết Nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030: Nhu cầu và giải pháp trình bày thực trạng và nhu cầu cần thiết về nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 26/08/2019 35 0

 • Bảo tồn kiến trúc truyền thống Tây Nguyên trong quá trình phát triển du lịch địa phương

  Bảo tồn kiến trúc truyền thống Tây Nguyên trong quá trình phát triển du lịch địa phương

  Bài viết khái quát những giá trị cơ bản của các loại hình kiến trúc truyền thống tiêu biểu ở Tây Nguyên, sơ lược về thực trạng các loại hình kiến trúc này trong bối cảnh hội nhập, đồng thời chỉ ra những tiềm năng khai thác du lịch địa phương dựa trên các kiến trúc tiêu biểu, đặc sắc nhất của một số dân tộc địa phương.

   10 p ntt 26/08/2019 29 0

 • Nhận thức về “văn hóa du lịch” và “du lịch văn hóa”

  Nhận thức về “văn hóa du lịch” và “du lịch văn hóa”

  Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi bàn về thuật ngữ văn hóa du lịch và du lịch văn hóa cũng như đề cập đến hệ giá trị của văn hóa du lịch được tích lũy và sáng tạo trong hoạt động du lịch.

   7 p ntt 26/08/2019 35 0

 • Phát triển du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Phát triển du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết trình bày khái niệm, vai trò của du lịch ẩm thực cùng với sự phân tích về tiềm năng, thực trạng và các giải pháp để phát triển loại hình du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình du lịch ẩm thực này không chỉ đóng góp cho GDP của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần nâng cao vị thế của Thành phố trong quá trình trở...

   8 p ntt 26/08/2019 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số