• Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về tâm lí học, một số quá trình và thuốc tính tâm lý tiêu biểu, tân lí khách du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí khách du lịch, những đặc điểm tâm lí của khách trong tiêu dùng du lịch, những đặc điểm tâm lí cá nhân...

   141 p ntt 21/07/2022 56 0

 • Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những đặc điểm của khách du lịch theo vùng lãnh thổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p ntt 21/07/2022 32 0

 • Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô...

   432 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Cuốn sách "Lễ hội Thánh Gióng" là tập hợp những công trình sưu tầm nghiên cứu vế di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Lễ hội Thánh Gióng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   396 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Ebook Hội làng Hà Nội: Phần 1

  Ebook Hội làng Hà Nội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hội làng Hà Nội" giới thiệu tới người đọc toàn cảnh hội làng Hà Nội được văn bản hóa, không chỉ giới thiệu những nét đặc sắc và giá trị nguồn văn hóa phi vật thể của Thăng Long - Hà Nội, mà còn là phương thức lưu giữ tài sản tinh thần quý giá này. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn...

   546 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Ebook Hội làng Hà Nội: Phần 2

  Ebook Hội làng Hà Nội: Phần 2

  Cuốn sách "Hội làng Hà Nội" như bằng chứng về một nét đẹp của nền văn hóa - văn minh xóm làng Việt Nam mà Thăng Long - Hà Nội là đại diện. Đồng thời cũng là giữ gìn cho người Hà Nội một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống mà ngày nay nó vẫn có ích trong công cuộc xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc dân...

   663 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Tập bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Tập bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Người nguyên thủy trên lãnh thổ Việt Nam, thời kỳ Hùng Vương, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Tập bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Tập bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Việt Nam từ 1930 đến 1995, niên biểu lịch sử Việt Nam, các nhân vật lịch sử tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p ntt 21/07/2022 13 0

 • Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập II: Châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Á và phương pháp dạy học bộ môn): Phần 1

  Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập II: Châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Á và phương pháp dạy học bộ môn): Phần 1

  Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập II: Châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Á và phương pháp dạy học bộ môn) cung cấp những kiến thức cơ bản về địa lí tự nhiên các châu Nam Cực, châu Đại Dương và châu Á. Tập 2 gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày về địa lí tự nhiên châu Nam Cực, châu đại Dương, châu Á. Mời các...

   57 p ntt 21/07/2022 17 0

 • Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập II: Châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Á và phương pháp dạy học bộ môn): Phần 2

  Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập II: Châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Á và phương pháp dạy học bộ môn): Phần 2

  Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập II: Châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Á và phương pháp dạy học bộ môn): Phần 2 trình bày khái quát về địa lí nhân văn và đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á, đồng thời phần này cũng cung cấp các phương pháp dạy học bộ môn Địa lí các châu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội...

   120 p ntt 21/07/2022 16 0

 • Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập I: Những vấn đề địa lí toàn cầu, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mĩ): Phần 1

  Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập I: Những vấn đề địa lí toàn cầu, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mĩ): Phần 1

  Mục tiêu của cuốn sách "Địa lí các Châu lục (Tập I: Những vấn đề địa lí toàn cầu, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mĩ)" giúp các bạn đọc nắm được các kỹ năng và phương pháp học tập bộ môn để họ có thể tiếp thu tốt các kiến thức địa lí trong quá trình học tập, trong giảng dạy và trong việc tự học để nâng cao trình độ. Mời các bạn cùng...

   114 p ntt 21/07/2022 14 0

 • Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập I: Những vấn đề địa lí toàn cầu, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mĩ): Phần 2

  Giáo trình Địa lí các Châu lục (Tập I: Những vấn đề địa lí toàn cầu, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mĩ): Phần 2

  Nội dung giáo trình "Địa lí các Châu lục (Tập I: Những vấn đề địa lí toàn cầu, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mĩ)" giúp các bạn củng cố và mở rộng thế giới quan, có ý thức về vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình, về việc bảo vệ môi trường và vấn đề hợp tác quốc tế.Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây!

   165 p ntt 21/07/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số