• Bài giảng Photoshop - Chương 8: Painting và Editing

  Bài giảng Photoshop - Chương 8: Painting và Editing

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Photoshop - Chương 8: Painting và Editing" để nắm chi tiết hơn nội dung các kiến thức về định nghĩa một vùng làm việc mà bạn tự xác lập để vẽ; sử dụng lớp để vẽ, điều chỉnh, thêm các hiệu ứng và thay đổi màu cho các phần riêng của ảnh; thiết lập chế độ hoà trộn và độ mờ đục của lớp để...

   34 p ntt 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Photoshop - Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers

  Bài giảng Photoshop - Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers

  "Bài giảng Photoshop - Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers" cung cấp các kiến thức về tạo các Slice ảnh bằng các phương pháp khác nhau; tối ưu hoá các slice ảnh riêng rẽ sử dụng các tuỳ chọn riêng biệt và các định dạng file; tạo các slice “không hình ảnh” cho mục đích chứa văn bản và HTML; ứng dụng dạng chữ biến dạng đối với Layer...

   40 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Photoshop - Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen

  Bài giảng Photoshop - Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen

  "Bài giảng Photoshop - Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen" với các nội dung thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen; lưu lại Path; tô với lệnh Stroke Path; chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing; biến đổi Path thành vùng lựa chọn; biến đổi vùng lựa chọn thành Path.

   31 p ntt 25/12/2020 6 0

 • Bài giảng Photoshop - Chương 10: Vector Mask, Paths and Shapes

  Bài giảng Photoshop - Chương 10: Vector Mask, Paths and Shapes

  "Bài giảng Photoshop - Chương 10: Vector Mask, Paths and Shapes" được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức như phân biệt giữa đồ hoạ Bitmap và đồ hoạ Vector; vẽ và soạn thảo các lớp hình dạng và lớp đường dẫn; mô tả và sử dụng các hình ảnh thu nhỏ và liên kết biểu tượng cho một lớp hình dạng; tạo các lớp hình...

   37 p ntt 25/12/2020 5 0

 • Bài giảng Photoshop - Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc

  Bài giảng Photoshop - Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc

  "Bài giảng Photoshop - Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc" tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc quản lý màu sắc; hiệu chỉnh máy tính sử dụng Adobe Gamma; tạo một ICC profile cho máy tính của bạn sử dụng Adobe Gamma.

   15 p ntt 25/12/2020 6 0

 • Bài giảng Photoshop - Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer

  Bài giảng Photoshop - Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer

  "Bài giảng Photoshop - Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer" trình bày cắt những nhóm hình ảnh giúp bạn sử dụng một hình ảnh trên một Layer như một Mask trong công việc trên những Layer khác; tạo ra nhóm Layer để tổ chức và quản lý Layer; thêm Layer hiệu chỉnh vào một hình ảnh, và dùng chúng để thiết đặt màu sắc và nhiều hiệu chỉnh mà không...

   23 p ntt 25/12/2020 6 0

 • Bài giảng Photoshop - Chương 18: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp

  Bài giảng Photoshop - Chương 18: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp

  "Bài giảng Photoshop - Chương 18: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp" xác định những mảng kiểu màu RGB, grayscale và CMYK trong việc hiển thị, in ấn và chỉnh sửa ảnh; chuẩn bị cho việc in ảnh trên một máy in PostScript CMYK; chuẩn bị trước khi in; tạo các mảng màu (separation), quá trình xử lý màu cho một hình RGB được bố cục bởi bốn màu mực in...

   19 p ntt 25/12/2020 4 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu.

   52 p ntt 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng;...

   53 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng" với các nội dung khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa từng hình thức cấp tín dụng.

   62 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được kiến thức về các khoản mục tài sản và đặc điểm; quản lý tài sản; công thức áp dụng.

   32 p ntt 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng" giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại; nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng; quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại; các phương pháp và chỉ số tài chính...

   58 p ntt 25/12/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số