• Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về tâm lí học, một số quá trình và thuốc tính tâm lý tiêu biểu, tân lí khách du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí khách du lịch, những đặc điểm tâm lí của khách trong tiêu dùng du lịch, những đặc điểm tâm lí cá nhân...

   141 p ntt 21/07/2022 57 0

 • Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những đặc điểm của khách du lịch theo vùng lãnh thổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p ntt 21/07/2022 33 0

 • Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật chế tạo 2" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về quá trình sản xuất và quá trình chế tạo, lý thuyết gia công cắt gọt kim loại, công nghệ dụng cụ cắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p ntt 21/07/2022 25 0

 • Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật chế tạo 2" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các phương pháp gia công tạo bề mặt chi tiết dạng tròn xoay, các phương pháp gia công bề mặt dạng không tròn xoay, quá trình gia công bằng hạt mài, kinh tế và tính công nghệ của chi tiết khi gia công cắt gọt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p ntt 21/07/2022 22 0

 • Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tầm quan trọng của môn học, bối cảnh chung của pháp luật xây dựng; những vấn đề chung về pháp luật liên quan đến xây dựng; pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng đô thị, những quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng,...

   84 p ntt 21/07/2022 29 2

 • Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Pháp luật về xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng ký kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   94 p ntt 21/07/2022 26 2

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động cung cấp, phân tích hoạt động sản xuất, phân tích hoạt động tiêu thụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   228 p ntt 21/07/2022 38 1

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích hoạt động đầu tư, phân tích hoạt động tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p ntt 21/07/2022 28 0

 • Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 2

  Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Những điều cần biết về thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng Mastercam dành cho người tự học" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Mastercam X5, gia công chi tiết đơn giản với Mastercam X5, gia công chi tiết dạng càng, gia công nắp kẹp, gia công tay quay, gia công khối 3D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p ntt 21/07/2022 22 0

 • Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 1

  Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những điều cần biết về thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng Mastercam dành cho người tự học" trình bày các nội dung: Giới thiệu và cài đặt Mastercam X4, tổng quan về máy phay, vẽ khối trụ, vẽ và gia công chi tiết đơn giản, vẽ khuôn, gia công khuôn, vẽ tấm đệm, giá công tấm đệm, vẽ và gia công khối trục. Mời các bạn cùng...

   176 p ntt 21/07/2022 22 0

 • Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 1

  Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 1

  Cuốn sách "Khách hàng là một mối quan hệ không phải một giao dịch" tập hợp những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng dành riêng cho các bạn Giao dịch viên và Chuyên gia tư vấn tại các ngân hàng bán lẻ. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   180 p ntt 21/07/2022 23 0

 • Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 2

  Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tâm lý khách hàng, trở thành giao dịch viên chuyên nghiệp, rủi ro nghiệp vụ thường gặp, dịch vụ khách hàng đắc nhân tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p ntt 21/07/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số