• Giáo trình môn Kế toán quản trị

  Giáo trình môn Kế toán quản trị

  Giáo trình môn kế toán quản trị gồm có những nội dung chính: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p ntt 25/03/2021 6 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp cho người học có cái nhìn tổng quan về việc phân tích hoạt động kinh doanh ở các cá nhân, tổ chức kinh doanh để thấy được ưu điểm khuyết điểm trong quá trình kinh doanh trên cơ sở sử dụng các phương pháp phân tích.

   188 p ntt 25/03/2021 4 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình gồm có những nội dung: Tổng quan về doanh nghiệp, quản trị chiến lược, kế hoạch điều hành sản xuất, quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, quản trị máy móc thiết bị trong doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing, quản trị về vốn trong doanh nghiệp, quản trị giá thành và chi phí sản xuẩt trong doanh nghiệp, phân...

   275 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Giáo trình Quản trị dự án đầu tư

  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư

  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư gồm có các nội dung: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư, mô hình tổ chức của các nhà quản trị dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối các nguồn lực dự án - dự toán ngân sách, quản lý rủi ro đầu tư, giám sát và đánh giá dự án.

   117 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Giáo trình Quản trị Marketing

  Giáo trình Quản trị Marketing

  Giáo trình Quản trị Marketing gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những hiểu biết và kiến thức về cách thức quản trị Marketing và sự vận dụng vào thực tiễn; phương pháp luận nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường gồm các chiến lược thị trường, các chính sách Marketing và tổ chức quản trị Marketing của...

   146 p ntt 25/03/2021 6 0

 • Giáo trình Quản trị chất lượng

  Giáo trình Quản trị chất lượng

  Giáo trình Quản trị chất lượng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, các kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng, một số phương pháp quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p ntt 25/03/2021 6 0

 • Giáo trình Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Giáo trình Quản trị sản xuất và dịch vụ

  Giáo trình gồm các nội dung: Khái quát về quản trị sản xuất, dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm, ra quyết định trong quản trị sản xuất, định vị sản phẩm, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp, quản trị hàng dự trữ, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu:.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p ntt 25/03/2021 6 0

 • Giáo trình Quản trị nhân lực

  Giáo trình Quản trị nhân lực

  Giáo trình Quản trị nhân lực cung cấp những kiến thức về quản trị nguồn nhân lực như: Phân tích được quá trình hoạch định nguồn nhân lực; thiết lập nên chính sách nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; xây dựng được tiến trình phân tích công việc, phân bổ công việc hợp lý cho cơ cấu nhân sự.

   114 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính gồm 7 nội dung bài học: Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định, lập kế hoạch vốn lưu động, lập kế hoạch giá thành sản phẩm, lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính, xác định giá trị tiền tệ theo thời gian, chi phí sử dụng vốn.

   178 p ntt 25/03/2021 5 1

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản trong thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p ntt 25/03/2021 5 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô giúp người học, nhận biết được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng; Mô tả một cách khái quát các hoạt động của các tác nhân trong nền kinh tế; vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, cơ chế vận hành của một nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p ntt 25/03/2021 6 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p ntt 25/03/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số