• Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động gồm có 5 dạng bài tập: Thể bị động, thể bị đông các mấu câu cơ bản, thể bị động các động từ tường thuật, bị động với những động từ sai bảo. Ngoài ra còn có thêm phần bài tập về nhà và một số vị dụ kèm theo. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   8 p ntt 23/07/2018 326 3

 • Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 2

  Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 2

  Bài giảng "Câu chủ động, câu bị động" phần 2 giới thiệu đến các em 12 thì trong Tiếng Anh gồm: Quá khứ đơn, hiện tại đơn, tương lai đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn, tương lai tiếp diễn,... Mời các em cùng tham khảo tài liệu.

   8 p ntt 23/07/2018 565 4

 • Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng "Câu chủ động, câu bị động" phần 1 được dạy với các nội dung chính: Khái niệm câu chủ động và câu bị động, quy tắc chuyển câu chủ động sang câu bị động, bài tập và bài tập về nhà. Để hiểu hơn về câu chủ động câu bị động mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu.

   10 p ntt 23/07/2018 480 3

 • Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng "Câu chủ động câu, bị động" phần 3 được trình bày với các nội dung chính: Bị động đặc biệt, danh động từ bị động, nguyên mẫu bị động, một số động từ quy định có thể được theo sau bởi That... V (INF), bài tập về nhà.

   6 p ntt 23/07/2018 305 3

 • Bài giảng mạo từ phần 2

  Bài giảng mạo từ phần 2

  Để tiếp tục bài giảng về mạo từ phần 1 chúng tôi gửi đến các bạn "Bài giảng mạo từ phần 2" tiếp nối các quy tắc dùng mạo từ ở phần 1. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học ngữ pháp Tiếng Anh.

   5 p ntt 23/07/2018 279 4

 • Bài giảng mạo từ phần 3

  Bài giảng mạo từ phần 3

  Bài giảng mạo từ phần 3 sẽ tiếp tục với các quy tắc đã học từ phần 1 và 2. Phần 3 này chúng ta sẽ được học các quy tắc từ 14 đến 25. Quy tắc 25 cũng là quy tắc cuối cùng của phần bài giảng về mạo từ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   6 p ntt 23/07/2018 232 3

 • Ôn tập về mạo từ

  Ôn tập về mạo từ

  Ôn tập về mạo từ sẽ hệ thống lại tất cả nội dung kiến thức mà các bạn đã được học về mạo từ. Với tài liệu này các bạn sẽ dễ dàng trong việc ôn tập cũng như củng cố kiến thức của bạn thân.

   11 p ntt 23/07/2018 263 4

 • Lecture Personal finance - Chapter 15: Preserving your estate

  Lecture Personal finance - Chapter 15: Preserving your estate

  Learning outcomes in this chapter: Describe the role of estate planning in personal financial planning, and identify the seven steps involved in the process; recognize the importance of preparing a will and other documents to protect you and your estate; explain how trusts are used in estate planning;...

   35 p ntt 17/08/2016 98 1

 • Giáo trình Agency account handling: Phần 2 - Michael Sims

  Giáo trình Agency account handling: Phần 2 - Michael Sims

  Mời các bạn cùng đi tìm hiểu cuốn Giáo trình Agency account handling: Phần 2 của tác giả Michael Sims với các nội dung hướng đến được trình bày như sau: Looking after yourself, Taking care of the finances, Stepping up and out...

   84 p ntt 20/06/2015 225 3

 • Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 2 - Lisa D. Spiller

  Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 2 - Lisa D. Spiller

  Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 2 - Lisa D. Spiller với các nội dung nghiên cứu chính như: Designing and Employing Print, Developing and utilizing electronic media...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

   320 p ntt 20/06/2015 217 3

 • Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 1 - Lisa D. Spiller

  Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 1 - Lisa D. Spiller

  Giáo trình Contemporary Direct 7 Interactive Marketing: Phần 1 - Lisa D. Spiller với các nội dung chính được hướng đến trình bày như sau: The foundations of Direct and Interactive marketing, Integrated marketing communication the message and media decisions in direct and interactive marketing...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và...

   170 p ntt 20/06/2015 238 2

 • Bài giảng Management Extra Change management: Phần 2

  Bài giảng Management Extra Change management: Phần 2

  Bài giảng Management Extra Change management: Phần 2 hướng đến trình bày các nội dung trọng tâm chủ yếu như sau: Choosing the stategy; Gaining commitment; Unfreeze, move and sustain; Changing the individual...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ thêm cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

   69 p ntt 20/06/2015 251 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số