• Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 1): Part 1

  Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 1): Part 1

  250 Essential Chinese Characters Volume 1 is a completely revised second edition with 50 percent new material. Featuring a new design; tips for mastery throughout; exercises in AP-exam format; progressive review sections; and several indices, this volume is a crucial learning tool for anyone interested in the Chinese language and a great way to learn Chinese characters. Ebook 250 250 Essential Chinese Characters Volume 1: Part 1 includes 14...

   202 p ntt 21/07/2022 18 0

 • Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 1): Part 2

  Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 1): Part 2

  This is an invaluable study guide for learning basic Chinese characters. 250 Essential Chinese Characters Volume 1 is a second edition, completely revised and with 50 percent new material. Featuring a new design tips for mastery throughout exercises in AP-exam format progressive review sections and several indices, this volume is a crucial learning tool for anyone interested in Chinese. Ebook 250 250 Essential Chinese Characters Volume 1:...

   170 p ntt 21/07/2022 10 0

 • Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 2): Part 1

  Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 2): Part 1

  More than a simple update, 250 Essential Chinese Characters Volume 2 offers 250 more characters in the extremely useful learning format that learners and teachers alike continue to praise. Following in the footsteps of Volume 1, it includes everything that today's learners and teachers want: tips for Chinese language mastery throughout; special exercises in AP-exam format. 250 Essential Chinese Characters Volume 2: Part 1 from Character 251 to...

   187 p ntt 21/07/2022 10 0

 • Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 2): Part 2

  Ebook 250 Essential Chinese Characters (Volume 2): Part 2

  250 essential Chinese characters Volume 2: Part 2 includes everything that today's learners and teachers want: tips for mastery throughout; special exercises in AP-exam format; progressive review sections; and several indexes.

   185 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Giáo trình English for Thermal engineering (Anh văn chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh): Phần 1

  Giáo trình English for Thermal engineering (Anh văn chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh): Phần 1

  Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ thì ngành nhiệt điện đóng vai trò thiết yếu trong công nghiệp và đời sống. Kỹ thuật nhiệt được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực làm lạnh, sưởi ấm, đóng băng, năng lượng tái tạo... Ngoài ra, hầu hết các kiến ​​thức cập nhật trong lĩnh vực này đều bằng tiếng Anh, vì vậy nếu sinh viên...

   76 p ntt 21/07/2022 12 0

 • Giáo trình English for Thermal engineering (Anh văn chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh): Phần 2

  Giáo trình English for Thermal engineering (Anh văn chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh): Phần 2

  Giáo trình English for Thermal engineering (Anh văn chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh): Phần 2 sẽ cung cấp cho các bạn những hướng dẫn hữu ích về cách viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Anh (Technical Report). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   77 p ntt 21/07/2022 11 0

 • Ebook Fun with Chinese Characters: The Straits Times Collection 1

  Ebook Fun with Chinese Characters: The Straits Times Collection 1

  Bộ sách "Fun with Chinese Characters" (3 volume) sẽ làm cho việc học các ký tự Trung Quốc của bạn trở nên thú vị và đáng nhớ. Mỗi trang sách chứa tất cả thông tin bạn cần để học một ký tự Trung Quốc. Tập 1 có 176 ký tự. Các ký tự được viết bằng chữ nguyên gốc, phồn thể và giản thể và có cách phát âm bính âm theo kiểu La tinh. Các hình họa vui...

   191 p ntt 18/04/2022 35 0

 • Ebook Fun with Chinese Characters: The Straits Times Collection 2

  Ebook Fun with Chinese Characters: The Straits Times Collection 2

  Bộ sách "Fun with Chinese Characters" (3 volume) sẽ làm cho việc học các ký tự Trung Quốc của bạn trở nên thú vị và đáng nhớ. Mỗi trang sách chứa tất cả thông tin bạn cần để học một ký tự Trung Quốc. Tập 2 có 153 ký tự. Các ký tự được viết bằng chữ nguyên gốc, phồn thể và giản thể và có cách phát âm bính âm theo kiểu La tinh. Các hình họa vui...

   158 p ntt 18/04/2022 32 0

 • Ebook Fun with Chinese Characters: The Straits Times Collection 3

  Ebook Fun with Chinese Characters: The Straits Times Collection 3

  Bộ sách "Fun with Chinese Characters" (3 volume) sẽ làm cho việc học các ký tự Trung Quốc của bạn trở nên thú vị và đáng nhớ. Mỗi trang sách chứa tất cả thông tin bạn cần để học một ký tự Trung Quốc. Tập 3 có 140 ký tự. Các ký tự được viết bằng chữ nguyên gốc, phồn thể và giản thể và có cách phát âm bính âm theo kiểu La tinh. Các hình họa vui...

   150 p ntt 18/04/2022 28 0

 • Ebook Remembering the Kanji 1 - James W. Heisig

  Ebook Remembering the Kanji 1 - James W. Heisig

  The aim of this book is to provide the student of Japanese with a simple method for correlating the writing and the meaning of Japanese characters in such a way as to make them both easy to remember. It is intended not only for the beginner, but also for the more advanced student looking for some relief to the constant frustration of forgetting how to write the kanji and some way to systematize what he or she already knows.

   467 p ntt 18/04/2022 26 0

 • Ebook A text book on engineering graphics: Part 1

  Ebook A text book on engineering graphics: Part 1

  (BQ) Part 1 book "A text book on engineering graphics" has contents: Isometric projection (introduction, isometric projection, drawing of isometric projection, drawing of isometric projection,...), machine drawing (terms used in threads - screw threads, standard profile - form of screw threads,...).

   94 p ntt 18/04/2022 24 1

 • Ebook A text book on engineering graphics: Part 2

  Ebook A text book on engineering graphics: Part 2

  Part 2 book "A text book on engineering graphics" has contents: Bearings, bearings, tie rod and pipe joints, shaft couplings, pulleys. Please refer to the content.

   86 p ntt 18/04/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số