• Ebook Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học: Phần 1

  Ebook Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học" trình bày các nội dung: Những kiến thức cơ sở - Logic, tập hợp và hàm; thuật toán, các số nguyên và ma trận; suy luận toán học; đếm các phần tử, kỹ thuật đếm cao cấp, quan hệ, đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   619 p ntt 17/08/2016 137 2

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài 3 cung cấp các kiến thức về Thiết kế web với CSS. Những nọi dung chính và cơ bản trong chương này gồm có: Giới thiệu về CSS, cú pháp CSS, áp dụng CSS, một số thuộc tính thông dụng, một số ví dụ. Mời các bạn tham khảo.

   14 p ntt 17/08/2016 126 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài 01: Giới thiệu về môn học. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Tài liệu môn học, phương pháp nghiên cứu môn học, thi và kiểm tra, các module môn học, công nghệ website. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 17/08/2016 116 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài 2 cung cấp những kiến thức về thiết kế web với HTML. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu HTML, tài liệu HTML (Cú pháp HTML), quy định HTML, thẻ HTML, thẻ nhập dữ liệu. Mời các bạn tham khảo.

   17 p ntt 17/08/2016 104 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về Client Script (javascript). Nội dung chính trong bài này gồm: Giới thiệu về Javascript (Client Script), một số hàm thông dụng, cú pháp javscript, sử dụng Javascript trong HTML, sự kiện trong HTML, mô hình DOM.

   12 p ntt 17/08/2016 100 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 5 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 5 - Lê Quang Lợi

  Bài 5 - Làm việc với jQuery. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm: jQuery (Write less done more), cơ bản về cú pháp, thư viện mã nguồn với jQuery, hiệu ứng website với jQuery. Mời các bạn tham khảo.

   11 p ntt 17/08/2016 92 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài 6 cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế giao diện WEB. Trong bài này người học sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung chính như: Một số chú ý xây dựng ứng dụng web, thiết kế giao diện trang web, lập trình phía máy khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 17/08/2016 47 1

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 7 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 7 - Lê Quang Lợi

  Bài 7 - Ứng dụng ASP.NET. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về ASP.NET, mô hình phát triển trong ASP.NET, webpage trong ASP.NET, cú pháp ASP.NET, đối tượng trong ASP.NET. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 17/08/2016 115 1

 • Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 1 - Lê Quang Lợi

  Bài 1 trình bày về tài liệu HTML. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái quát về HTML, tài liệu HTML, làm việc với HTML và tài liệu HTML, công cụ HTML, làm việc với các thẻ HTML, các quy định trong HTML.

   14 p ntt 17/08/2016 116 3

 • Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 2 - Lê Quang Lợi

  Bài 2 - Văn bản trong HTML. Nội dung chính trong chương này gồm: Các thẻ văn bản, các thẻ đặc biệt trong văn bản, chèn ký tự đặc biệt, danh sách trong văn bản, chèn hình ảnh, chèn âm thanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ntt 17/08/2016 102 3

 • Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 3 - Lê Quang Lợi

  Bài 03 trang bị cho người học kiến thức về siêu liên kết và bảng dữ liệu. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Liên kết, URL, làm việc với liên kết trong HTML, tạo bảng,... Mời các bạn cùng tham kham khảo.

   12 p ntt 17/08/2016 93 3

 • Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 4 - Lê Quang Lợi

  Bài 4 trình bày về thẻ nhập dữ liệu. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhập dữ liệu, thẻ Form, phương thức Get/Post, các thẻ nhập dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 17/08/2016 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số