• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số Mô thức lập trình, khái niệm Lớp và Đối tượng, ba nguyên tắc lập trình hướng đối tượng, một số phần mềm được viết theo hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p ntt 23/06/2017 150 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo lớp, tạo đối tượng, từ khóa ‘static’, mảng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p ntt 23/06/2017 138 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Properties" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý do dùng properties, tạo properties, auto – Implemented properties, object Initializer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p ntt 23/06/2017 130 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Thừa kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code & các hình thức, lý do thừa kế, lớp cơ sở, lớp dẫn xuất, sử dụng lớp cơ sở, constructor và thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p ntt 23/06/2017 145 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Đa hình, các bước xây dựng chương trình có tính đa hình, từ khóa ‘base’, phương thức trừu tượng (abstract method), từ khóa ‘new’ với phương thức.

   45 p ntt 23/06/2017 124 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 1 của bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản với mục đích giúp các bạn nắm được vai trò của cách tổ chức dữ liệu theo cơ sở dữ liệu, đặc tính của môi trường cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu và ngôn ngữ của hệ quản trị cơ sở...

   21 p ntt 23/06/2017 131 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày nội dung về một số khái niệm về khóa và cách chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 23/06/2017 126 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 2 của bài giảng trình bày về các nội dung: các giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu, một ví dụ, các khái niệm về mô hình thực thể - kết hợp, các ký hiệu trong mô hình ER, hoàn chỉnh thiết kế cho ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 23/06/2017 134 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 4 của bài giảng trình bày nội dung sơ lược về đại số quan hệ, các phép toán đại số quan hệ (như phép chọn, phép chiếu,...), biểu thức đại số quan hệ, phép toán tập hợp,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 23/06/2017 132 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 5 của bài giảng trình bày nội dung cách xác định khóa chính của các quan hệ, xác định khóa ngoại của các quan hệ và cách vẽ lược đồ cơ sở dữ liệu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p ntt 23/06/2017 144 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 6 của bài giảng trình bày nội dung giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ truy vấn SQL, cách truy vấn dữ liệu, cấu trúc câu truy vấn tổng quát,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 23/06/2017 123 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 7 của bài giảng trình bày nội dung giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng về ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p ntt 23/06/2017 117 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số