Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

Chương 4 trình bày những kiên thức cơ bản liên qua đến bài toán tối ưu tổ hợp như: Phát biểu bài toán, duyệt toàn bộ, thuật toán nhánh cận. Mời các bạn cùng tham khảo.