Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương mở đầu - Nguyễn Đức Nghĩa

Chương mở đầu về lý thuyết tổ hợp giúp người học hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Tổ hợp là gì? Sơ lược về lịch sử phát triển của tổ hợp, tập hợp và ánh xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.