Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 3 (tt) - Nguyễn Đức Nghĩa

Chương 3 - Bài toán liệt kê tổ hợp. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu bài toán, thuật toán và độ phức tạp, phương pháp sinh, thuật toán quay lui. Mời các bạn cùng tham khảo.