Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

Chương 1 của phần lý thuyết tổ hợp trình bày về bài toán đếm. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên lý cộng và nguyên lý nhân, các cấu hình tổ hợp cơ bản, nguyên lý bù trừ, công thức đệ qui, hàm sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.