• Ebook Dơi Việt Nam và vai trò của chúng trong kinh tế và sản xuất nông nghiệp: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Dơi Việt Nam và vai trò của chúng trong kinh tế và sản xuất nông nghiệp: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Nội dung sách cung cấp những dẫn liệu về đời sống, hoạt động và giá trị của từng loài dơi nhằm nêu bật giá trị và hiện trạng của chúng trong việc bảo vệ, phục vụ cho phát triển kinh tế và sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Sau đây là phần 1 của ebook.

   18 p ntt 04/02/2015 92 3

 • Sổ tay hướng dẫn trồng nấm: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Sổ tay hướng dẫn trồng nấm: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  "Sổ tay hướng dẫn trồng nấm" được biên soạn nhằm giúp cho nông dân và những người quan tâm nghề trồng nấm có thêm những thông tin mới, nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất một số loài nấm ăn chính. Sau đây là phần 2 của ebook.

   76 p ntt 04/02/2015 121 7

 • Sổ tay hướng dẫn trồng nấm: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Sổ tay hướng dẫn trồng nấm: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  "Sổ tay hướng dẫn trồng nấm" được biên soạn nhằm giúp cho nông dân và những người quan tâm nghề trồng nấm có thêm những thông tin mới, nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất một số loài nấm ăn chính. Sau đây là phần 1 của ebook.

   78 p ntt 04/02/2015 341 8

 • Ebook Kỹ thuật trồng đu đủ - NXB Nông nghiệp

  Ebook Kỹ thuật trồng đu đủ - NXB Nông nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong ebook "Kỹ thuật trồng đu đủ" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu, đặc điểm sinh học, nhu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng đu đủ, côn trùng và dịch hại, bệnh hại đu đủ, thu hoạch và tồn trữ.

   30 p ntt 04/02/2015 83 6

 • Ebook Charles Darwin nguồn gốc của muôn loài: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Charles Darwin nguồn gốc của muôn loài: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook "Charles Darwin nguồn gốc của muôn loài (Phần 1)" trình bày các nội dung sau: sự biến đổi trong điều kiện được thuần dưỡng, biến đổi trong tự nhiên, cuộc đấu tranh sinh tồn, sự lựa chọn của tự nhiên những quy luật của sự biến đổi, những khó khăn về mặt lý thuyết.

   294 p ntt 04/02/2015 135 6

 • Ebook Charles Darwin nguồn gốc của muôn loài: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Charles Darwin nguồn gốc của muôn loài: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook "Charles Darwin nguồn gốc của muôn loài (Phần 2)" trình bày các nội dung sau: bản năng, sự lai ghép giữa hai loài riêng biệt, trong điều kiện không hoàn thiện của các bằng chứng địa lý, sự nối tiếp địa chất học của sinh vật, phân bố địa lý, sự tương đồng lẫn nhau của các thế hữu cơ, tóm tắt và kết luận.

   320 p ntt 04/02/2015 117 6

 • Ebook Sinh học (Tập 1): Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học (Tập 1): Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook "Sinh học" được biên soạn với mục tiêu chính là làm đơn giản hóa quá trình tiếp thu kiến thức và hiểu biết của học viên theo các chương trình mới về sinh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Sinh học (Tập 1): Phần 1".

   98 p ntt 04/02/2015 146 9

 • Ebook Sinh học (Tập 1): Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học (Tập 1): Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook "Sinh học" được biên soạn với mục tiêu chính là làm đơn giản hóa quá trình tiếp thu kiến thức và hiểu biết của học viên theo các chương trình mới về sinh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Sinh học (Tập 1): Phần 2".

   234 p ntt 04/02/2015 111 5

 • Ebook Sinh học (Tập 2): Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học (Tập 2): Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook "Sinh học" được biên soạn với mục tiêu chính là làm đơn giản hóa quá trình tiếp thu kiến thức và hiểu biết của học viên theo các chương trình mới về sinh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Sinh học (Tập 2): Phần 1".

   84 p ntt 04/02/2015 126 7

 • Ebook Sinh học (Tập 2): Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học (Tập 2): Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook "Sinh học" được biên soạn với mục tiêu chính là làm đơn giản hóa quá trình tiếp thu kiến thức và hiểu biết của học viên theo các chương trình mới về sinh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Sinh học (Tập 2): Phần 2".

   166 p ntt 04/02/2015 115 6

 • Ebook Sinh học (Tập 2): Phần 3 - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học (Tập 2): Phần 3 - NXB Giáo dục

  Ebook "Sinh học" được biên soạn với mục tiêu chính là làm đơn giản hóa quá trình tiếp thu kiến thức và hiểu biết của học viên theo các chương trình mới về sinh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Sinh học (Tập 2): Phần 3".

   88 p ntt 04/02/2015 124 6

 • Ebook Sinh học (Tập 1): Phần 3 - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học (Tập 1): Phần 3 - NXB Giáo dục

  Ebook "Sinh học" được biên soạn với mục tiêu chính là làm đơn giản hóa quá trình tiếp thu kiến thức và hiểu biết của học viên theo các chương trình mới về sinh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Sinh học (Tập 1): Phần 3".

   78 p ntt 04/02/2015 108 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số