• Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chuyên đề 4: Vận dụng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chuyên đề 4: Vận dụng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư

  Chuyên đề 4 cảu bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư trình bày một số nội dung như: Đánh giá dự án đầu tư trong trường hợp nguồn vốn bị giới hạn, thời điểm tối ưu để đầu tư, các dự án đầu tư không đồng nhất về thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ntt 29/09/2015 790 4

 • Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chuyên đề 5: Phân tích rủi ro dự án

  Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chuyên đề 5: Phân tích rủi ro dự án

  Chuyên đề 5 của bài giảng này cung cấp đến người học tổng quan về phân tích rủi ro dự án, phương pháp phân tích độ nhạy, phân tích hòa vốn, phân tích rủi ro dựa trên xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 29/09/2015 131 4

 • Bài giảng Chương 3: Giá trị thời gian của tiền tệ - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 3: Giá trị thời gian của tiền tệ - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng chương 3 "Giá trị thời gian của tiền tệ" giới thiệu đến các bạn những nội dung về lãi đơn, lãi kép, giá trị tương lai của một khoản tiền ở hiện tại, giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai, giá trị tương lai của một dòng tiền, giá trị hiện tại của một dòng tiền,... Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính...

   24 p ntt 29/09/2015 154 5

 • Bài giảng Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Khái quát các báo cáo tài chính của công ty, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích tài chính bằng sơ đồ DuPont là những nội dung chính trong bài giảng chương 2 "Phân tích báo cáo tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng để nắm bắt chi tiết.

   30 p ntt 29/09/2015 182 5

 • Bài giảng Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro (No pain, no gain) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro (No pain, no gain) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 4 "Lợi nhuận và rủi ro - no pain, no gain" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu, hiệp phương sai và tương quan, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, danh mục đầu tư hiệu quả, mô hình định giá tài sản vốn. Đây là tài liệu tham khảo hữu...

   39 p ntt 29/09/2015 121 4

 • Bài giảng Chương 6: Định giá chứng khoán - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 6: Định giá chứng khoán - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 6 "Định giá chứng khoán" dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   22 p ntt 29/09/2015 176 5

 • Bài giảng Chương 7: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 7: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Tham khảo bài giảng chương 7 "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư" do PGS.TS. Trương Đông Lộc biên soạn dưới đây để nắm bắt được những nội dung về quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư, ước lượng dòng tiền, các chỉ tiêu đánh giá dự án. Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   30 p ntt 29/09/2015 172 6

 • Bài giảng Chương 5: Chi phí vốn (Cost of capital) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 5: Chi phí vốn (Cost of capital) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Khái niệm về chi phí vốn, chi phí vốn vay, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí vốn bình quân trọng số, chi phí vốn biên là những nội dung chính trong bài giảng chương 5 "Chi phí vốn (Cost of capital)". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p ntt 29/09/2015 181 5

 • Bài giảng Chương 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Đòn bẩy là gì, đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp là những nội dung chính trong bài giảng chương 8 "Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   26 p ntt 29/09/2015 144 5

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp có nội dung trình bày bản chất của tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của quản trị tài chính, các quyết định quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, vai trò của tài chính doanh nghiệp.

   34 p ntt 29/04/2015 154 5

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Doanh lợi và rủi ro có nội dung trình bày khái niệm về doanh lợi và rủi ro, doanh lợi và rủi ro của một khoản đầu tư, mối quan hệ giữa doanh lợi và rủi ro, doanh lợi và rủi ro của danh mục đầu tư, rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống.

   34 p ntt 29/04/2015 181 6

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Giá trị theo thời gian của tiền tệ có nội dung trình bày khái niệm và ý nghĩa, phương pháp lãi đơn và lãi kép, giá trị tương lai của tiền, giá trị hiện tại của tiền, lãi suất, các ứng dụng giá trị theo thời gian của tiền tệ.

   37 p ntt 29/04/2015 227 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số