• Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" tìm hiểu về đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội; xây dựng các phương pháp xác định GDP; phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   33 p ntt 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ; cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

   44 p ntt 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung" để nắm chi tiết nội dung phân tích và xây dựng đường IS; xây dựng đường LM; đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

   51 p ntt 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô" trình bày kiến thức đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất; mục tiêu và các công cụ kinh tế vĩ mô.

   24 p ntt 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa" phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế; phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách nhà nước.

   43 p ntt 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát" giúp người học phân tích khái niệm lạm phát và thất nghiệp; Phân tích các tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế; chỉ ra các giải pháp nhằm kiềm chế mức lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

   46 p ntt 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vi mô trong nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vi mô trong nền kinh tế mở

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" giúp sinh viên hiểu được vai trò của thương mại quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; hiểu được cơ chế tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và dòng vốn lưu động hoàn hảo.

   43 p ntt 25/01/2021 1 0

 • Giáo trình Kinh tế lượng – Phạm Trí Cao

  Giáo trình Kinh tế lượng – Phạm Trí Cao

  "Giáo trình Kinh tế lượng" cung cấp đến các bạn những kiến thức về xác suất, thống kê mô tả, thống kê suy diễn, khái niệm về hồi quy, hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu, ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội...

   153 p ntt 25/12/2020 9 1

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

  Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu.

   52 p ntt 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng;...

   53 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng" với các nội dung khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa từng hình thức cấp tín dụng.

   62 p ntt 25/12/2020 8 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được kiến thức về các khoản mục tài sản và đặc điểm; quản lý tài sản; công thức áp dụng.

   32 p ntt 25/12/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số