Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Lê Hữu Đức

Chương 6 trình bày về lạm phát, thất nghiệp và giới thiệu về đường cong Philip. Qua chương này, người học có thể nắm bắt được một số vấn đề trong lạm phát và biết cách tính lạm phát, biết được nguyên nhân và tác động của lạm phát; biết các dạng
thất nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.