Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Lê Hữu Đức

Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 7 trình bày về kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.