Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Lê Hữu Đức

Chương 4 của bài giảng Kinh tế vĩ mô trang bị cho người học những hiểu biết về tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ. Chương này gồm có những nội dung chủ yếu sau: Tiền tệ, thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM. Mời các bạn cùng tham khảo.