• Bài giảng Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro (No pain, no gain) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro (No pain, no gain) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 4 "Lợi nhuận và rủi ro - no pain, no gain" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu, hiệp phương sai và tương quan, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, danh mục đầu tư hiệu quả, mô hình định giá tài sản vốn. Đây là tài liệu tham khảo hữu...

   39 p ntt 29/09/2015 133 4

 • Bài giảng Chương 6: Định giá chứng khoán - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 6: Định giá chứng khoán - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 6 "Định giá chứng khoán" dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   22 p ntt 29/09/2015 190 5

 • Bài giảng Chương 7: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 7: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Tham khảo bài giảng chương 7 "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư" do PGS.TS. Trương Đông Lộc biên soạn dưới đây để nắm bắt được những nội dung về quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư, ước lượng dòng tiền, các chỉ tiêu đánh giá dự án. Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   30 p ntt 29/09/2015 188 6

 • Bài giảng Chương 5: Chi phí vốn (Cost of capital) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 5: Chi phí vốn (Cost of capital) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Khái niệm về chi phí vốn, chi phí vốn vay, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí vốn bình quân trọng số, chi phí vốn biên là những nội dung chính trong bài giảng chương 5 "Chi phí vốn (Cost of capital)". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p ntt 29/09/2015 191 5

 • Bài giảng Chương 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Bài giảng Chương 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

  Đòn bẩy là gì, đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp là những nội dung chính trong bài giảng chương 8 "Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   26 p ntt 29/09/2015 160 5

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp có nội dung trình bày bản chất của tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của quản trị tài chính, các quyết định quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, vai trò của tài chính doanh nghiệp.

   34 p ntt 29/04/2015 165 5

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Doanh lợi và rủi ro có nội dung trình bày khái niệm về doanh lợi và rủi ro, doanh lợi và rủi ro của một khoản đầu tư, mối quan hệ giữa doanh lợi và rủi ro, doanh lợi và rủi ro của danh mục đầu tư, rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống.

   34 p ntt 29/04/2015 191 6

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Giá trị theo thời gian của tiền tệ có nội dung trình bày khái niệm và ý nghĩa, phương pháp lãi đơn và lãi kép, giá trị tương lai của tiền, giá trị hiện tại của tiền, lãi suất, các ứng dụng giá trị theo thời gian của tiền tệ.

   37 p ntt 29/04/2015 248 6

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Chi phí sử dụng vốn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Chi phí sử dụng vốn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Chi phí sử dụng vốn có nội dung trình bày khái niệm và ý nghĩa, chi phí của nợ vay trước thuế và sau thuế, chi phí của vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn trung bình.

   27 p ntt 29/04/2015 193 5

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có nội dung trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lợi nhuận giữ lại, xử lý các số liệu trong báo cáo tài chính.

   66 p ntt 29/04/2015 223 6

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Đầu tư dài hạn có nội dung trình bày khái niệm và phân loại dự án đầu tư, các tiêu chuẩn trong thẩm định dự án, dòng tiền của dự án, lựa chọn dự án loại trừ nhau có đời sống không bằng nhau, chi phí sử dụng vốn của dự án.

   71 p ntt 29/04/2015 196 9

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - Cơ cấu vốn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - Cơ cấu vốn

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - Cơ cấu vốn có nội dung trình bày các thuật ngữ về cơ cấu vốn, rủi ro kinh doanh và đòn cân định phí, rủi ro tài chính và đòn cân nợ, các lý thuyết về cơ cấu vốn. tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   82 p ntt 29/04/2015 177 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số