• Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép I

    Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép I

    Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép I sau đây. Đồ án được xây dựng trên tài liệu sàn sườn bêtông toàn khối theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Đồ án do sinh viên Dương Tấn Toàn thực hiện. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang học về xây dựng.

     149 p ntt 23/05/2016 135 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số