• Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng dây chuyền sản xuất thử, thử nghiệm thủy tinh mỹ nghệ

    Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng dây chuyền sản xuất thử, thử nghiệm thủy tinh mỹ nghệ

    Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng dây chuyền sản xuất thử, thử nghiệm thủy tinh mỹ nghệ nhằm xây dựng và hoàn thiện công nghệ thủy tinh mỹ nghệ 60T/năm, thay thế hàng ngoại, đáp ứng nhu cầu trong nước, tạo nguồn xuất khẩu sang các nước. Đồng thời đào tạo rèn luyện đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất để phát triển thành một ngành công...

     27 p ntt 05/05/2015 247 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số