• Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 2A năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 2A năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018 tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc những bài viết sau: Hệ tri thức Việt số hóa: Phổ biến tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; tài sản vô hình; “Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu nguy cơ bức xạ và...

   68 p ntt 25/12/2019 104 1

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 5A năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 5A năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018 với chủ đề chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với 4 đề mục chào mừng ngày KH&CN Việt Nam, diễn đàn khoa học và công nghệ; khoa học công nghệ; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học và đời sống; KH&CN nước ngoài.

   84 p ntt 25/12/2019 150 2

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2018

  Mời các bạn tham khảo "Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018" với những bài viết sau: Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất, nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa gạo của Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam trong kỷ nguyên kỹ thuật số, chuẩn bị cho tương lai của trí tuệ nhân...

   68 p ntt 25/12/2019 115 2

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Đề tài nghiên cứu khoa học: Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Đề tài nghiên cứu khoa học: Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bước đầu phân tích quá trình Đảng ta không ngừng tìm tòi, bổ sung, điều chỉnh và phát triển các quan điểm lý luận về con đường đi lên CNXH ở nước ta. Trong đó chú ý chứng minh tính chất tất yếu khách quan của tư...

   148 p ntt 05/05/2015 319 8

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới (Từ 1986 đến nay)

  Đề tài nghiên cứu khoa học: Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới (Từ 1986 đến nay)

  Đề tài nghiên cứu khoa học: Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới (Từ 1986 đến nay) nhằm nghiên cứu các quan điểm, nhận thức của Đảng về đổi mới tổ chức hoạt động của Nhà nước trong quá trình đổi mới, thực tiễn vận dụng những quan điểm đó...

   188 p ntt 05/05/2015 263 8

 • Báo cáo tổng kết đề án: Hoàn thiện khổ mẫu VNMARC

  Báo cáo tổng kết đề án: Hoàn thiện khổ mẫu VNMARC

  Báo cáo tổng kết đề án: Hoàn thiện khổ mẫu VNMARC mục tiêu là thúc đẩy quá trình tiêu chuẩn hóa hoạt động thông tin - thư viện, hỗ trợ công tác trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam, hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

   64 p ntt 05/05/2015 294 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số