• Bài giảng Giải phẫu học (Tập 2)

  Bài giảng Giải phẫu học (Tập 2)

  Cùng tìm hiểu giải phẫu ngực, giải phẫu hệ tiêu hóa, giải phẫu hệ tiết niệu sinh dục, giải phẫu hệ thần kinh được trình bày cụ thể trong Bài giảng Giải phẫu học (Tập 2.

   286 p ntt 25/12/2019 20 1

 • Bài giảng Giải phẫu học (Tập 1)

  Bài giảng Giải phẫu học (Tập 1)

  Bài giảng Giải phẫu học (Tập 1) với mục tiêu mô tả được những nét cơ bản về vị trí, hình thể, liên quan và cấu tạo của các bộ phận, cơ quan, hệ cơ quan cũng như hệ thống mạch máu, thần kinh của cơ quan trong cơ thể người. Nêu được những liên hệ về chức năng và lâm sàng thích hợp để ứng dụng các kiến thức môn học vào các môn y học...

   346 p ntt 25/12/2019 19 1

 • Bài giảng học phần CAD – CAM - CNC - Lê Chí Thanh, Phạm Văn Tuân

  Bài giảng học phần CAD – CAM - CNC - Lê Chí Thanh, Phạm Văn Tuân

  Để khai thác và sử dụng các máy CNC để gia công chi tiết có hình dạng phức tạp, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, cấn phải tập trung nghiên cứu khai thác hệ thống CAD/CAM/CNC hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiết như công nghệ quét mẫu 3D laser, sử dụng phần mềm chuyên biệt như Catia, Mastercam, Inventor, Pro/,... Với định hướng như vậy,...

   84 p ntt 25/12/2019 12 0

 • Bài giảng học phần Kiểm tra chất lượng hàn - Phạm Thế Minh

  Bài giảng học phần Kiểm tra chất lượng hàn - Phạm Thế Minh

  Nội dung chính mà tác giả muốn đưa vào bài giảng này là hệ thống lý thuyết cơ bản cho phép hiểu được những khái niệm về khuyết tật, quản lý và kiểm tra chất lượng hàn… theo các tiêu chuẩn khác nhau. Tài liệu này được dùng để học tập cho sinh viên Cao Đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ hàn.

   86 p ntt 25/12/2019 14 0

 • Bài giảng học phần Vật liệu cơ khí - Hoàng Việt Nam, Hoàng Minh Thuận

  Bài giảng học phần Vật liệu cơ khí - Hoàng Việt Nam, Hoàng Minh Thuận

  Bài giảng Vật liệu cơ khí gồm có 10 chương với các nội dung như sau: Cấu tạo tinh thể của vật liệu kim loại, hợp kim và giản đồ trạng thái, các chuyển biến pha khi nhiệt luyện, công nghệ nhiệt luyện thép, khái niệm chung về gang,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p ntt 25/12/2019 16 0

 • Bài giảng học phần Tự động hóa Robot hàn - Phạm Văn Tuân

  Bài giảng học phần Tự động hóa Robot hàn - Phạm Văn Tuân

  Trong các ngành cơ khí thì Robot hàn hiện nay đang áp dụng vào thực tế sản xuất ở nước ta. Bởi vậy việc đào tạo những người thợ kỹ thuật, có tay nghề cao, nắm bắt được các công nghệ tiên tiến ở nước ta là rất cần thiết. Cuốn tài liệu này giúp sinh viên hiểu một cách hệ thống đơn giản nhất về Robot hàn hồ quang, ngoài ra nó còn là tài...

   57 p ntt 25/12/2019 14 0

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp gồm có 6 chương với các nội dung sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; phân tích dòng tiền và hệ thống đòn bẩy; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; tái cấu trúc doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 25/12/2019 12 0

 • Bài giảng môn học Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

  Bài giảng môn học Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

  Bài giảng "Quản lý kinh tế và đấu thầu" gồm có 2 phần chính, đó là: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Bài giảng này là tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy và làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành xây dựng, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho những người làm công...

   85 p ntt 25/12/2019 15 0

 • Bài giảng môn học Toán kinh tế - Phạm Ngọc Thế

  Bài giảng môn học Toán kinh tế - Phạm Ngọc Thế

  Bài giảng môn học "Toán kinh tế" gồm có các nội dung chính như: Bổ túc kiến thức đại số tuyến tính, bài toán quy hoạch tuyến tính phương pháp đơn hình, bài toán đối ngẫu, bài toán vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   57 p ntt 25/12/2019 14 0

 • Bài giảng môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Lại Thị Thúy Nga

  Bài giảng môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Lại Thị Thúy Nga

  Bài giảng "Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: chủ nghĩa duy vật biện chứng, học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa Tư bản độc quyền và chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa......

   149 p ntt 25/12/2019 23 0

 • Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Lại Thị Thúy Nga

  Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Lại Thị Thúy Nga

  Bài giảng này trình bày các nội dung như: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối xây...

   88 p ntt 25/12/2019 9 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 2 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 2 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng chương 2 giới thiệu về kiến trúc CPU và tập lệnh. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ đồ khối CPU 8 bit cơ bản, tổ chức các thanh ghi, tổ chức bộ nhớ, ghép nối bus hệ thống, chu kỳ bus, chu kỳ máy, các phương pháp định địa chỉ, tập lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p ntt 25/12/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số