• Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 do ThS. Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và bản chất của quản lý kênh phân phối, phững vấn đề cơ bản về quản lý kênh phân phối, thúc đẩy hoạt động của các thành viên, sử dụng Marketing - Mix trong quản lý kênh phân phối.

   41 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Chương 5 "Phân phối hàng hóa hiện vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá dịch vụ cung ứng cho khách hàng, hiệu ứng số không, thực hiện phân phối.

   26 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4, trình bày các nội dung sau: Khái niệm thiết kế kênh phân phối, những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối, xác định mục tiêu của kênh phân phối, các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối, xác định cấu trúc kênh phân phối, chọn kênh phân phối tối ưu.

   33 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 trình bày về "Đánh giá hoạt động của các thành viên". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá, kiểm tra hoạt động của kênh, đánh giá hoạt động của thành viên.

   31 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến quyết định kênh marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, hệ thống kênh marketing B2B, thiết kế kênh marketing B2B, các dạng quan hệ trong kênh.

   22 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về hành vi mua khách hàng và phân đoạn thị trường B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Thị trường B2B, hành vi mua khách hàng tổ chức, phân đoạn thị trường B2B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 09/02/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, hệ thống marketing B2B, kế hoạch hóa marketing B2B, đối tượng, nội dung, phương pháp học phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về quyết định sản phẩm trong marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các vấn đề cơ bản của sản phẩm, kế hoạch hóa sản phẩm B2B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 09/02/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến quyết định xúc tiến trong marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quá trình quản trị quan hệ khách hàng và quá trình xúc tiến, các quyết định xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Chương 6 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến quyết định định giá trong marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định định giá trong marketing B2B, các kỹ thuật định giá trong marketing B2B.

   18 p ntt 09/02/2018 1 0

 • Ebook Bài tập nguyên lý máy (tái bản lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa) - Tạ Ngọc Hải

  Ebook Bài tập nguyên lý máy (tái bản lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa) - Tạ Ngọc Hải

  Ebook Bài tập nguyên lý máy giới thiệu tới người đọc các bài tập về: Cấu trúc và xếp loại cơ cấu, phân tích động học cơ cấu phẳng, phân tích lực trên cơ cấu phẳng, chuyển động thực và làm đều chuyển động thực của máy, ma sát và hiệu suất, cân bằng máy, cơ cấu bốn khâu phẳng, cơ cấu bánh răng phẳng, cơ cấu bánh răng không gian, hệ...

   279 p ntt 22/01/2018 28 1

 • Ebook Sức bền vật liệu - PGS.TS. Đặng Việt Cương

  Ebook Sức bền vật liệu - PGS.TS. Đặng Việt Cương

  Ebook Sức bền vật liệu dưới đây gồm 17 chương trình bày về tính toán kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi, động lực học độ bền, ứng suất thay đổi theo thời gian, tính toán thanh cong, ổn định hệ đàn hồi, các phương pháp tính hệ siêu tĩnh,... Mời các bạn tham khảo.

   580 p ntt 22/01/2018 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số