• Bài giảng môn CFA

  Bài giảng môn CFA

  Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Đình Tú trình bày những kiến thức từ chứng chỉ tài chính quốc tế CFA, hệ thống những nội dung theo đề cương chi tiết đã được Học viện ban hành như: Corporate Finance, Market Organization, Equity Analysis and Valuation, Portfolio Management.

   154 p ntt 25/05/2020 6 0

 • Bài giảng Báo cáo tài chính - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Báo cáo tài chính - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Báo cáo tài chính" do Nguyễn Hoàng Phi Nam biên soạn cung cấp cho người học 2 nội dung chính: Giới thiệu về báo cáo tài chính, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p ntt 27/04/2020 24 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học mô tả và phân biệt các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất; vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để thực hiện kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất.

   86 p ntt 25/03/2020 44 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính từ chương 5 đến chương 10 gồm có các nội dung sau: Phân tích khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, phân tích khả năng sinh lời, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p ntt 25/03/2020 31 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Lê Hữu Đức

  Chương 4 của bài giảng Kinh tế vĩ mô trang bị cho người học những hiểu biết về tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ. Chương này gồm có những nội dung chủ yếu sau: Tiền tệ, thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p ntt 25/03/2020 30 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 5 trình bày các kiến thức về tổng cung, tổng cầu và chính sách ổn định hóa nền kinh tế. Thông qua chương này người học có thể biết về dịch chuyển đường AD của tổng tổng cầu, các hàm sản xuất, biết về cân bằng kinh tế vĩ mô,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/03/2020 31 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Lê Hữu Đức

  Chương 6 trình bày về lạm phát, thất nghiệp và giới thiệu về đường cong Philip. Qua chương này, người học có thể nắm bắt được một số vấn đề trong lạm phát và biết cách tính lạm phát, biết được nguyên nhân và tác động của lạm phát; biết các dạng thất nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/03/2020 26 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 7 trình bày về kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   12 p ntt 25/03/2020 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công cung cấp cho người học một số nội dung sau: Khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng, hàng hóa công và chi tiêu công, phân tích lợi ích – chi phí dự án công, tổng quan lý thuyết thuế, thuế và phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, ngân sách nhà nước và tài trợ bội chi

   213 p ntt 25/03/2020 25 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  (NB) Bài giảng Kế toán tài chính 2 là học phần tiếp theo của Kế toán tài chính 1, giúp sinh viên nắm được kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả và phân phối lợi nhuận, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả,...

   117 p ntt 27/02/2020 31 0

 • Bài giảng Toán tài chính - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Bài giảng Toán tài chính - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Mục tiêu của Bài giảng Toán tài chính là: Hiểu về dòng tiền, lãi suất và các công cụ tính toán trong tài chính, hiểu cách vận động của các dòng ngân lưu trong nền kinh tế, vận dụng được những kỹ năng tính toán các dòng tiền, các loại lãi suất trong tài chính,...

   74 p ntt 27/02/2020 38 0

 • Bài giảng Tài chính - Tiền tệ - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Tài chính - Tiền tệ - Trương Minh Tuấn

  Nội dung bài giảng gồm 8 chương tình bày về các nội dung: đại cương về tài chính; tiền tệ; những vấn đề lạm phát; tài chính công; tài chính doanh nghiệp; các tài chính trung gian; tín dụng và lãi suất; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chắc nội dung.

   321 p ntt 29/01/2020 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số