• Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung Bài giảng Tài chính công chương 9 là: Các phương pháp xử lý bội chi NSNN, Gánh nặng nợ và tác động đến nền kinh tế vĩ mô, thu thuế hay vay nợ.

   16 p ntt 10/06/2020 25 1

 • Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp - Chương 4: Thuế thu nhập cá nhân

  Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp - Chương 4: Thuế thu nhập cá nhân

  Mục tiêu của Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 4 nhằm giúp các bạn sinh viên năm được: Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập cá nhân, đối tượng chịu thuế, xác định khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp, khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân,...

   25 p ntt 10/06/2020 31 1

 • Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp - Chương 5: Kế toán các loại thuế, phí & lệ phí khác

  Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp - Chương 5: Kế toán các loại thuế, phí & lệ phí khác

  Mục tiêu Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 5 là: Khái niệm, đặc điểm, quy định chung về thuế TTĐB thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhà thầu, phí lệ phí khác, nguyên tắc và phương pháp kế toán thế,...

   38 p ntt 10/06/2020 30 1

 • Bài giảng môn CFA

  Bài giảng môn CFA

  Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Đình Tú trình bày những kiến thức từ chứng chỉ tài chính quốc tế CFA, hệ thống những nội dung theo đề cương chi tiết đã được Học viện ban hành như: Corporate Finance, Market Organization, Equity Analysis and Valuation, Portfolio Management.

   154 p ntt 25/05/2020 30 1

 • Bài giảng Báo cáo tài chính - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Báo cáo tài chính - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Báo cáo tài chính" do Nguyễn Hoàng Phi Nam biên soạn cung cấp cho người học 2 nội dung chính: Giới thiệu về báo cáo tài chính, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p ntt 27/04/2020 46 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học mô tả và phân biệt các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất; vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để thực hiện kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất.

   86 p ntt 25/03/2020 70 1

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 đến 10 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính từ chương 5 đến chương 10 gồm có các nội dung sau: Phân tích khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, phân tích khả năng sinh lời, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p ntt 25/03/2020 64 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Lê Hữu Đức

  Chương 4 của bài giảng Kinh tế vĩ mô trang bị cho người học những hiểu biết về tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ. Chương này gồm có những nội dung chủ yếu sau: Tiền tệ, thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p ntt 25/03/2020 59 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 5 trình bày các kiến thức về tổng cung, tổng cầu và chính sách ổn định hóa nền kinh tế. Thông qua chương này người học có thể biết về dịch chuyển đường AD của tổng tổng cầu, các hàm sản xuất, biết về cân bằng kinh tế vĩ mô,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/03/2020 57 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Lê Hữu Đức

  Chương 6 trình bày về lạm phát, thất nghiệp và giới thiệu về đường cong Philip. Qua chương này, người học có thể nắm bắt được một số vấn đề trong lạm phát và biết cách tính lạm phát, biết được nguyên nhân và tác động của lạm phát; biết các dạng thất nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/03/2020 63 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Lê Hữu Đức

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 7 trình bày về kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   12 p ntt 25/03/2020 56 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công cung cấp cho người học một số nội dung sau: Khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng, hàng hóa công và chi tiêu công, phân tích lợi ích – chi phí dự án công, tổng quan lý thuyết thuế, thuế và phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, ngân sách nhà nước và tài trợ bội chi

   213 p ntt 25/03/2020 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số