• Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p ntt 27/07/2020 21 3

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 9: Phân tích khả năng sinh lời" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận giữ lại, tỷ số tăng trưởng bền vững, tỷ số P-E, tỷ số M-B. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p ntt 27/07/2020 10 2

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 10: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích dòng tiền từ HĐKD, phân tích dòng tiền từ HĐTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p ntt 27/07/2020 9 2

 • Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành, tổng quan về công tác định giá xây dựng, phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p ntt 25/07/2020 15 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung bài học chương 1 là: Khu vực công, tài chính công và vai trò của chính phủ, sự phát triển của tài chính công, bản chất và chức năng của tài chính công,...

   27 p ntt 10/06/2020 30 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 2 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực, các định lý về hiệu quả xã hội của kinh tế học phúc lợi, thất bại thị trường trong phân phối nguồn lực,...

   15 p ntt 10/06/2020 31 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 3 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Hàng hóa công, cung cấp hàng hóa công tối ưu, chi tiêu công, cung cấp hàng hóa công hiệu quả nhất,...

   22 p ntt 10/06/2020 37 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 4 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Khái niệm phương pháp phân tích, những vấn đề cơ bản trong phân tích, phân tích,...

   14 p ntt 10/06/2020 35 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 5 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Thuế trong luồng lưu chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội, phạm vi ảnh hưởng của thuế, lý thuyết thuế chuẩn tắc,...

   16 p ntt 10/06/2020 31 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công Chương 6 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Mô hình cân bằng cục bộ, mô hình cân bằng tổng thể,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   18 p ntt 10/06/2020 31 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung Bài giảng Tài chính công Chương 7 là: Tác động của đến thuế đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng, thuế và hiệu quả kinh tế, tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế,...

   14 p ntt 10/06/2020 29 1

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - Th.S Trần Tấn Hùng

  Nội dung bài học chương 8 là: Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của ngân sách nhà nước, đo lường tình trạng ngân sách, Phân tích bội chi ngân sách nhà nước,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ntt 10/06/2020 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số