• Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 0 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 0 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Mục tiêu của học phần Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp người học: Hiểu khái quát về các bước thiết lập và thẩm định dự án đầu tư (nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi); biết phân tích môi trường đầu tư của dự án; biết phân tích, xác định địa điểm, thiết kế, bố trí mặt bằng,...

   14 p ntt 22/04/2019 35 2

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn, dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p ntt 22/04/2019 35 2

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 2: Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu phát hiện cơ hội, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 22/04/2019 36 2

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. trong chương này sẽ trình bày 3 nội dung chính, đó là: Phân tích lựa chọn sản phẩm dịch vụ của dự án, phân tích tình hình kinh tế xã hội tổng quát, phân tích thị trường sản phẩm dịch vụ của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 22/04/2019 34 2

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 4: Phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung: Mô tả/thiết kế SPDV; phân tích kỹ thuật công nghệ (đánh giá lựa chọn máy móc, thiết bị,..); phân tích lựa chọn địa điểm; tổ chức sản xuất kinh doanh (Nguồn nguyên liệu đầu vào, nguồn nhiên liệu, cơ sở hạ tầng, tổ chức xây dựng cơ...

   50 p ntt 22/04/2019 33 2

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 5: Phân tích tài chính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quát về phân tích tài chính của dự án, huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án, xác định suất chiết khấu, tác động lạm phát đến dự án, giá trị tiền tệ theo thời gian, xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án.

   118 p ntt 22/04/2019 29 2

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 6: Phân tích kinh tế-xã hội. Chương 6 trình bày những nội dung chính sau: Ý nghĩa và mục đích, sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích KT-XH, một số chỉ tiêu khi phân tích hiệu quả kinh tế xã hội. Mời các bạn tham khảo.

   14 p ntt 22/04/2019 32 2

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 - ThS. Phạm Bảo Thạch

  Chương 7: Thẩm định dự án – phương pháp và kỹ thuật thẩm định. Nội dung chính trong chương này: Các vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư, ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư, nguyên tắc thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định dự án đầu tư, kỹ thuật thẩm định.

   9 p ntt 22/04/2019 32 2

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng giúp người học biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 22/02/2019 36 2

 • Bài giảng Thuế: Chương 1 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 1 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 1 Tổng quan về thuế do Th.S Trần Hải Hiệp biên soạn với các nội dung chính như: Sự cần thiết – bản chất của thuế, chức năng vai trò của thuế, phân loại thuế, các yếu tố cấu thành luật thuế,...

   49 p ntt 25/01/2019 32 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 2 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 2 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 2 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Th.S Trần Hải Hiệp biên soạn với các nội dung chính như: tổng quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nội dung luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,...

   51 p ntt 25/01/2019 37 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 3 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 3 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt Th.S Trần Hải Hiệp biên soạn gồm các nội dung chính như: Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt, nội dung cơ bản luật thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam,...

   49 p ntt 25/01/2019 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số