• Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt những mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất trong môi trường đầy biến động. Nội dung bài 1 sẽ giúp các bạn nắm được nội dung cơ bản nhất về quản trị học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p ntt 18/11/2019 18 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 do Trần Nhật Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm:Lịch sử phát triển quản trị học, lý thuyết Quản trị Cổ điển, lý thuyết quản trị tâm lý – xã hội (hành vi), lý thuyết quản trị tích hợp,...

   35 p ntt 18/11/2019 16 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấp bậc quả trị trong tổ chức, vai trò của quản trị, kỹ năng của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Chương 4 trình bày về "Môi trường của tổ chức". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Môi trường vĩ mô (MT tổng quát, MT chung), môi trường vi mô (MT đặc thù, MT ngành, MT cạnh tranh), môi trường nội bộ, văn hóa tổ chức,...

   46 p ntt 18/11/2019 12 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Văn hóa tổ chức", cụ thể như: Khái niệm, các loại hình, các thành phần, tạo dựng và duy trì văn hóa, thay đổi văn hóa, tác động đến chức năng quản trị,...

   19 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Thông tin và quyết định". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thông tin quản trị, quy trình và các yếu tố thông tin, vai trò của thông tin, phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p ntt 18/11/2019 9 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7.2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7.2 - Trần Nhật Minh

  Chương 7.2 "Các công cụ hoạch định" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Ma trận SWOT, ma trận BCG và BCG mới, mô hình Chu kỳ sống (lifecycle patterns), chiến lược tổng loại (M. Porter),...

   27 p ntt 18/11/2019 12 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7.1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7.1 - Trần Nhật Minh

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, nền tảng của hoạch định, phân loại hoạch định, tiến trình hoạch định, các công cụ hoạch định,...

   32 p ntt 18/11/2019 11 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 trình bày các nội dung sau:Khái niệm, các nguyên tắc, cơ sở thiết kế bộ máy tổ chức,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   41 p ntt 18/11/2019 8 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Người lãnh đạo hữu hiệu, uy tín lãnh đạo, chức năng cơ bản của người lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, các lý thuyết động viên,,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p ntt 18/11/2019 15 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trọng điểm của chức năng kiểm tra, nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra, thiết lập các tiêu chuẩn, hình thức kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ntt 18/11/2019 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về đồ thị như: Đồ thị trong thực tế, các loại đồ thị, bậc của đỉnh, đồ thị con, đồ thị đẳng cấu, đường đi và chu trình, tính liên thông, một số loại đồ thị đặc biệt, tô màu đồ thị.

   275 p ntt 30/09/2019 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số