• Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Nguồn gốc, bản chất của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, chức năng, vai trò của tiền tệ, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính, chức năng, vai trò của hệ thống tài chính,...

   49 p ntt 24/07/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 do Th.S Nguyễn Hoài Phương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các quan điểm về lãi suất, vai trò của lãi suất, một số phân biệt về lãi suất, một số loại lãi suất cơ bản và cách đo lường, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, chính sách lãi suất.

   44 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 9 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 9 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 9 do Th.S Nguyễn Hoài Phương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, biện pháp khắc phục lạm phát.

   42 p ntt 24/07/2018 4 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình truyền thông, mạng máy tính, mạng chuyển mạch và mạng chuyển gói, công nghệ mạng Frame relay, công nghệ mạng ATM, công nghệ thoại IP.

   17 p ntt 23/07/2018 5 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Giao thức và cấu trúc mạng truyền dữ liệu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự cần thiết của giao thức mạng truyền dữ liệu, mô hình đơn giản 3 tầng, các giao thức trong mô hình 3 tầng, mô hình OSI, mô hình TCP/IP, so sánh hai mô hình OSI và TCP/IP.

   36 p ntt 23/07/2018 4 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chính trong truyền tải thông tin; tần số, phổ và băng thông, các khái niệm của miền tần số, tín hiệu tuần tự và tín hiệu số, dữ liệu và tín hiệu,...

   51 p ntt 23/07/2018 5 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu Chương 4 trình bày các nội dung sau: Các môi trường truyền dẫn, đường truyền hữu tuyến, đường truyền vô tuyến, anten vô tuyến, lan truyền vô tuyến, suy hao trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p ntt 23/07/2018 5 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Chương 5 trình bày về "Kỹ thuật mã hóa tín hiệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu tuần tự, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu tuần tự.

   69 p ntt 23/07/2018 6 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 6 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Kênh truyền song song, kênh truyền tuần tự, lỗi trong truyền dữ liệu, mã phát hiện lỗi CRC, sửa lỗi trong truyền dữ liệu, cấu hình đường truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p ntt 23/07/2018 5 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Điều khiển dòng trong truyền dữ liệu, giao thức “Dừng lại và đợi” (Stop–and–Wait), giao thức “cửa sổ trượt” (Sliding windows), kiểm soát lỗi trong truyền dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 23/07/2018 7 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 8 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 8 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ ghép kênh, ghép kênh theo tần số (FDM), hệ thống truyền tải AT&T dùng FDM, ghép kênh theo bước sóng (WDM), ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p ntt 23/07/2018 4 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 9 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 9 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Chương 9 trình bày về "Kỹ thuật trải phổ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kỹ thuật trải phổ, điều chế và giải điều chế trong trải phổ, một số đặc điểm của điều chế trải phổ, các hệ thống trải phổ cơ bản,...

   47 p ntt 23/07/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số