• Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Lê Phương

  Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế", cụ thể như: Con người ra quyết định như thế nào, con người tương tác với nhau ra sao, cách thức vận hành của tổng thể nền kinh tế.

   19 p ntt 10/02/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Lê Phương

  Mục tiêu của bài giảng chương 2 "Các lực lượng cung cầu trên thị trường" nhằm giúp các bạn tìm hiểu cơ chế hình thành giá trên thị trường, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi giá trên thị trường cạnh tranh, lý giải tín hiệu giá cả ảnh hưởng (quyết định) đến sự phân bổ nguồn lực khan hiếm.

   60 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lê Phương

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về khái niệm và ý nghĩa của hệ số co giãn, cách tính hệ số co giãn, ứng dụng hệ số co giãn trong phân tích tác động của một biến cố hay một chính sách kinh tế,...

   64 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 "Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng" sẽ giúp các bạn nắm được những yếu tố nào quyết định loại hàng và lượng hàng mà người tiêu dùng muốn mua, những yếu tố làm người tiêu dùng thay đổi hành vi tiêu dùng của họ, hình thành lý thuyết mô tả hành vi (cách thức ra quyết định chi tiêu) của người tiêu dùng,

   77 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Lê Phương

  Mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được kinh tế học phúc lợi nghiên cứu việc phân bổ nguồn lực sẽ tác động như thế nào tới phúc lợi kinh tế (economic well-being). Người bán và người mua thu được lợi ích như thế nào khi tham gia vào thị trường, xã hội có thể làm gì để tối đa hóa phúc lợi xã hội?

   57 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Lê Phương

  Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 sẽ giúp các bạn tìm hiểu mối quan hệ phụ thuộc của đầu ra vào các yếu tố đầu vào, phân tích những qui luật chi phối những mối quan hệ trên trong ngắn hạn và trong dài hạn,..

   32 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Lê Phương

  Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 sẽ giúp các bạn cách xác định và đo lường chi phí, phân biệt các loại chi phí khác nhau và tìm hiểu loại chi phí nào quan trọng ảnh hưởng đến việc ra quyết định SX của DN, quan sát quy luật biến thiên của từng loại chi phí,...

   28 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 - Lê Phương

  Chương 8 "Quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo" với mục tiêu chính là tìm hiểu qui tắc hoạt động của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Tối đa hóa lợi nhuận hoặc tối thiểu hóa thua lỗ trong ngắn hạn, hiểu nguồn gốc đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp và của ngành cạnh tranh,...

   33 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Lê Phương

  Mục tiêu chương 9 giúp các bạn hiểu nguồn gốc của độc quyền và thấy ý nghĩa của sức mạnh thị trường, hiểu qui tắc hoạt động của nhà độc quyền bán, thấy sự khác biệt giữa thị trường cạnh tranh và độc quyền, tính phi hiệu quả của độc quyền và sự can thiệp của Chính phủ trên thị trường độc quyền đôi khi là cần thiết, thấy sự...

   29 p ntt 10/02/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Phần 1 bài giảng Nhập môn công nghệ học phầm mềm giới thiệu các định nghĩa chung về phần mềm, cấu trúc của phần mềm, các đặc tính chung của phần mềm và thế nào là phần mềm tốt.

   115 p ntt 18/11/2017 26 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 5

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 5

  Phần 5 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mềm gồm có 2 nội dung chính là phương pháp kiểm thử phần mềm và phương pháp bảo trì phần mềm. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p ntt 18/11/2017 13 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 2

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 2

  Phần 2 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mềm giới thiệu tổng quan về dự án và quản lý dự án, các thuộc tính đặc trưng của dự án, các bước lập kế hoạch tổ chức dự án và các yếu tố thành công của một dự án IT.

   114 p ntt 18/11/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số