• Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Khái quát về thương mại điện tử

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Khái quát về thương mại điện tử

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thương mại điện tử, đối tượng tham gia website TMĐT, tình hình phát triển Internet, các cấp độ phát triển của TMĐT,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Kiến thức cơ bản về Internet và mạng

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 2: Kiến thức cơ bản về Internet và mạng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức cơ bản về Internet và mạng, mạng LAN và WAN, mạng không dây, nhà cung cấp dịch vụ trên Internet,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   37 p ntt 24/12/2018 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Ứng dụng CNTT & TMĐT trong doanh nghiệp

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Ứng dụng CNTT & TMĐT trong doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng CNTT & TMĐT trong doanh nghiệp, hiệu quả triển khai TMĐT, mô hình TMĐT,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   37 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Duy trì & phát triển Website TMĐT

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Duy trì & phát triển Website TMĐT

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Duy trì & phát triển Website TMĐT], cấu trúc website mẫu, duy trì và phát triển website TMĐT,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   30 p ntt 24/12/2018 3 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Marketing qua mạng Internet (E-Marketing)

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Marketing qua mạng Internet (E-Marketing)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing qua mạng Internet, thu hút người xem cho website, tối ưu hóa website, tiếp thị trực tuyến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   26 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 6: Thanh toán qua mạng

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 6: Thanh toán qua mạng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thanh toán qua mạng, thẻ thanh toán, phân loại thẻ thanh toán, cơ chế thanh toán qua mạng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   26 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 7: Bảo mật và an ninh trên mạng

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 7: Bảo mật và an ninh trên mạng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo mật và an ninh trên mạng, các rủi ro trong an toàn mạng, cơ chế mã hóa, chữ ký điện tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   23 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 8: Chính sách và phát luật về MĐT

  Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 8: Chính sách và phát luật về MĐT

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách và phát luật về MĐT, giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, luật giao dịch điện tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   23 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu của chương 1 là giúp các bạn hiểu khái niệm Marketing, nhận biết đối tượng nghiên cứu marketing, phân tích vai trò của marketing, phân tích chức năng marketing, trình bày được 2 nội dung nghiên cứu marketing.

   58 p ntt 22/12/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu chương 2 giúp nhận biết 04 tiêu chí phân đoạn thị trường, mô tả 02 tiêu chí nghiên cứu thị trường, trình bày 02 nguồn thông tin, trình bày được 02 nội dung nghiên cứu thị trường.

   30 p ntt 22/12/2018 2 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn phân tích 3 cấp độ của sản phẩm, trình bày đặc điểm của 4 loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p ntt 22/12/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc định giá sản phẩm, phương pháp định giá cơ bản, chính sách giá. Với 3 mục tiêu chính như trên sẽ giúp các bạn nắm được chi tiết nội dung bài giảng chương 4.

   35 p ntt 22/12/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số