• Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng quan về Quản trị kênh phân phối", cụ thể như: Khái niệm kênh phân phối, lý thuyết về quá trình phân phối, các thành viên trong kênh phân phối,...

   11 p ntt 09/02/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Môi trường và hành vi trong kênh phân phối". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Môi trường của kênh phân phối, các yếu tố môi trường của kênh phân phối, các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối, sức mạnh của thành viên, các vấn đề về thông tin trong kênh phân phối.

   11 p ntt 09/02/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Sau khi học xong chương "Chiến lược phân phối" này người học có thể hiểu về: Vai trò của chiến lược phân phối trong Marketing, mối quan hệ giữa chiến lược phân phối và chiến lược Marketing, thiết kế chiến lược phân phối, mô hình kênh phân phối liên kết dọc, quản lý kênh phân phối.

   7 p ntt 09/02/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 do ThS. Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và bản chất của quản lý kênh phân phối, phững vấn đề cơ bản về quản lý kênh phân phối, thúc đẩy hoạt động của các thành viên, sử dụng Marketing - Mix trong quản lý kênh phân phối.

   41 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Chương 5 "Phân phối hàng hóa hiện vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá dịch vụ cung ứng cho khách hàng, hiệu ứng số không, thực hiện phân phối.

   26 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4, trình bày các nội dung sau: Khái niệm thiết kế kênh phân phối, những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối, xác định mục tiêu của kênh phân phối, các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối, xác định cấu trúc kênh phân phối, chọn kênh phân phối tối ưu.

   33 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 trình bày về "Đánh giá hoạt động của các thành viên". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá, kiểm tra hoạt động của kênh, đánh giá hoạt động của thành viên.

   31 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến quyết định kênh marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, hệ thống kênh marketing B2B, thiết kế kênh marketing B2B, các dạng quan hệ trong kênh.

   22 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về hành vi mua khách hàng và phân đoạn thị trường B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Thị trường B2B, hành vi mua khách hàng tổ chức, phân đoạn thị trường B2B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 09/02/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, hệ thống marketing B2B, kế hoạch hóa marketing B2B, đối tượng, nội dung, phương pháp học phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 09/02/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về quyết định sản phẩm trong marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các vấn đề cơ bản của sản phẩm, kế hoạch hóa sản phẩm B2B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 09/02/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing B2B: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Marketing B2B: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến quyết định xúc tiến trong marketing B2B. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quá trình quản trị quan hệ khách hàng và quá trình xúc tiến, các quyết định xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 09/02/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số