• Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 2

  Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Kết cấu và tính toán ô tô" cung cấp cho người đọc các nội dung: Bộ vi sai, truyền động đến các bánh xe chủ động, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái, khung và vỏ ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p ntt 26/05/2020 11 0

 • Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 1

  Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kết cấu và tính toán ô tô" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đại cương về ô tô, tải trọng tác dụng lên cơ cấu và các chi tiết ô tô, bộ li hợp, hộp số, truyền lực cacđăng, truyền lực chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p ntt 26/05/2020 8 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập thể sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại và tâm lý người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh, tâm lý người tiêu dùng, hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p ntt 26/05/2020 10 0

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 2

  Nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân tích thực trạng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua; từ đó thấy được những tác động của nó đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam, để có những giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn cùng tham...

   100 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 1

  Sau gần 30 năm đổi mới, thực hiện chính sách mở cửa, thu hút đầu tư, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát huy vai trò quan trọng và có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế – xã hội cảu Việt Nam. Tuy nhiên, những tác động thực sự của FDI đến nền kinh tế nước ta như thế nào vẫn chưa có câu trả lời đầy...

   94 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng Pháp luật

  Bài giảng Pháp luật

  Nội dung bài giảng Pháp luật sẽ giúp các bạn nắm được một số vấn đề cơ bản về nhà nước, một số vấn đề cơ bản về pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng Quản trị học

  Bài giảng Quản trị học

  Bài giảng Quản trị học gồm các nội dung chính như: Tổng quan về quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra, một số vấn đề trong quản trị học hiện đại,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng Thi pháp học - Thi pháp văn học dân gian

  Bài giảng Thi pháp học - Thi pháp văn học dân gian

  Bài giảng với 2 chương chính: Mở đầu chương Thi pháp học: trình bày những vấn đề cơ bản về mặt thi pháp của các sáng tác văn học như: Quan niệm nghệ thuật về con người, không - thời gian nghệ thuật, cốt truyện, kết cấu và ngôn từ nghệ thuật trong văn học; chương 2: Thi pháp văn học dân gian: trình bày những vấn đề đặc điểm của thi pháp...

   53 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng tiếng Việt thực hành

  Bài giảng tiếng Việt thực hành

  Mục tiêu của bài giảng giúp các bạn sinh viên có các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các kỹ năng này giúp cho sinh viên có thể giao tiếp, học tập đạt hiệu quả và dạy tốt môn Tiếng Việt ở Tiểu học,...

   66 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 1)

  Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 1)

  Bài giảng Kế toán tài chính gồm 5 chương, trình bày về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định, kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   204 p ntt 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3)

  Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghệp sản xuất nông nghiệp, đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   208 p ntt 26/05/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số