• Báo cáo bài tập lớn CAD - CAM - CNC (Nguyễn Văn Thăng)

  Báo cáo bài tập lớn CAD - CAM - CNC (Nguyễn Văn Thăng)

  Báo cáo bài tập lớn "CAD - CAM - CNC" có kết cấu nội dung gồm 5 phần, nội dung trình bày về tạo chi tiết, tạo phôi, tính toán gia công, gia công chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   79 p ntt 24/07/2019 13 0

 • Báo cáo bài tập lớn môn: Sức bền vật liệu 1 - Nguyễn Đình Chức

  Báo cáo bài tập lớn môn: Sức bền vật liệu 1 - Nguyễn Đình Chức

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu về môn Sức bền vật liệu 1, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo bài tập lớn môn "Sức bền vật liệu 1". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   19 p ntt 24/07/2019 16 0

 • Tài liệu Sơn sửa chữa Ô tô

  Tài liệu Sơn sửa chữa Ô tô

  Tài liệu Sơn sửa chữa Ô tô gồm các nội chính như: Khái quát ngành sơn ô tô, an toàn lao động trong ngành sơn sửa chữa ô tô, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp che chắn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p ntt 24/07/2019 15 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Tổng quan về năng lượng, tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới; các dạng năng lượng, các dạng năng lượng tái tạo, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, chính sách về năng lượng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 25/06/2019 22 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng gió - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng gió - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Tổng quan về năng lượng gió, tiềm năng phát triển năng lượng gió tại Việt Nam, các kiểu turbine gió, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của turbine gió, mối quan hệ giữa các thông số trong máy phát điện gió, lưu đồ thiết kế máy phát điện gió công suất nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 25/06/2019 19 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 3: Điện mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 3: Điện mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức về pin mặt trời, lịch sử phát triển pin mặt trời; cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tế bào quang điện, các đặc trưng của pin mặt trời, cách ghép nối modul pin mặt trời, hệ thống nguồn điện pin mặt trời; các bước tính toán, thiết kế hệ thống pin mặt trời công suất nhỏ....

   48 p ntt 25/06/2019 24 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 4: Nhiệt mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 4: Nhiệt mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức về nguyên lý nhiệt động học, kiến thức về nhiệt mặt trời, kiến thức về nhiệt điện mặt trời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 25/06/2019 20 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 5: Pin nhiên liệu - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 5: Pin nhiên liệu - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Pin nhiên liệu, nguyên lý làm việc của pin nhiên liệu, cách chế tạo pin nhiên liệu trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/06/2019 22 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 6: Khí sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 6: Khí sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Nguyên lý hình thành khí sinh học, tình hình phát triển khí sinh học của Việt Nam, cấu tạo hầm khí sinh học, một số ứng dụng của khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 25/06/2019 20 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 7: Nhiên liệu sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 7: Nhiên liệu sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Khái niệm nhiên liệu sinh học, các loại nhiên liệu sinh học, công nghệ sản xuất cồn, dầu sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p ntt 25/06/2019 18 0

 • Bài tập lớn Nguyên lý động cơ đốt trong

  Bài tập lớn Nguyên lý động cơ đốt trong

  Nội dung trình bày của đề tài gồm: Nhiệm vụ tính toán, tính nhiên liệu và hỗn hợp sản phẩm cháy, quá trình nạp, quá trình nén, tính toán quá trình cháy, quá trình giãn nở, các thông số cơ bản của chu trình, cân bằng nhiệt của động cơ, cách dựng đồ thị khi tính nhiệt. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ntt 24/06/2019 31 0

 • Tiểu luận Công nghệ sau thu hoạch: Xây dựng quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch đối với Nho

  Tiểu luận Công nghệ sau thu hoạch: Xây dựng quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch đối với Nho

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu Tiểu luận Công nghệ sau thu hoạch: Xây dựng quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch đối với Nho. Mục đích bài tiểu luận nhằm tìm hiểu thực trạng sản xuất và tiêu thụ nho Ninh Thuận, đề ra giải pháp và kiến nghị để giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị của sản phẩm nho Ninh...

   13 p ntt 23/06/2019 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số