• TCVN 5660:2010

  TCVN 5660:2010

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5660:2010 giới thiệu đến người đọc nội dung về tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm. TCVN 5660:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn.

   282 p ntt 28/01/2019 18 0

 • TCVN 10393:2014

  TCVN 10393:2014

  CODEX STAN 296-2009 thay thế CODEX STAN 79-1981 Jams (fruit preserves) and jellies (Mứt nhuyễn (mứt quả) và mứt đông] và CODEX STAN 80-1981 Citrus manmalade (Mứt cam, quýt). CODEX STAN 80-1981 đã được chấp nhận thành TCVN 1870:2007 (CODEX STAN 80-1981) Mứt cam, quýt.

   11 p ntt 28/01/2019 18 0

 • Tiểu luận Công nghệ sản xuất bia: Lên men bia

  Tiểu luận Công nghệ sản xuất bia: Lên men bia

  Tiểu luận Công nghệ sản xuất bia "Lên men bia" gồm các nội dung chính sau: công nghệ lên men bia, kỹ thuật lên men bia, thiết bị và mặt bằng lên men, phương pháp lên men dịch đường có nồng độ cao,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p ntt 28/01/2019 23 0

 • Tiểu luận: Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch

  Tiểu luận: Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch

  Tiểu luận "Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch" trình bày các nội dung chính như: Tổng quan về Cà Chua, xây dựng quy trình thu hoạch và bảo quản Cà Chua,...

   49 p ntt 28/01/2019 11 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

  Bài giảng "Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp" nhằm giới thiệu đến các bạn nội dung về: Nhập môn multimedia; khái niệm chung về âm thanh audio và video; nguyên lý, kỹ thuật và các chuẩn nén dữ liệu multimedia: âm thanh, hình ảnh, video kỹ thuật số; bảo đảm chất lượng dịch vụ (QoS) truyền thông đa phương tiện; một số...

   163 p ntt 22/09/2018 46 0

 • Giáo trình Thực vật dược: Bài 2 - Mô thực vật

  Giáo trình Thực vật dược: Bài 2 - Mô thực vật

  Bài 2 "Mô thực vật" thuộc giáo trình Thực vật dược trình bày khái niệm, đặc điểm chính và chức năng của các loại mô thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   11 p ntt 27/03/2018 93 2

 • Giáo trình Thực vật dược: Bài 1 - Tế bào thực vật

  Giáo trình Thực vật dược: Bài 1 - Tế bào thực vật

  Bài 1 "Tế bào thực vật" thuộc giáo trình thực vật dược trình bày đại cương về thực vật dược tế bào và mô thực vật, tế bào thực vật, hình thái, cấu tạo và các thành phần của tế bào thực vật,...

   5 p ntt 27/03/2018 91 3

 • Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 1: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 1: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 1: Giới thiệu môn học trình bày những nội dung về giới thiệu tổng quát về độ phì và phân bón. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p ntt 26/02/2018 66 1

 • Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Phân bón và độ phì - Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng" để nắm bắt được những nội dung chi tiết như các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

   34 p ntt 26/02/2018 52 0

 • Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 3: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 3: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 3: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng trình bày những nội dung như sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong đất, tổng quát về các tiến trình trong môi trường đất, sự trao đổi ion trong đất

   17 p ntt 26/02/2018 59 1

 • Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 5: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 5: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 5: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng với kết cấu gồm 3 phần giới thiệu những nội dung về đạm trong đất và các loại phân bón có chứa đạm, lân và phân lân, kali và phân kali.

   68 p ntt 26/02/2018 70 1

 • Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón

  Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón

  Nội dung "Bài giảng Phân bón và độ phì - Chương 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón" tập trung vào những kiến thức về cải thiện PH đất chua và sử dụng đất chua, cải thiện và sử dụng đất mặn, đất kiềm và đất mặn kiềm.

   26 p ntt 26/02/2018 92 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số